Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

Eğitimler

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), TS EN ISO 17024 ve TS EN ISO 17021 standartları ile kurmuş olduğu yönetim sistemi ile çok geniş kapsamlı eğitim programları hazırlamış ve müşterilerine çoktan seçmeli eğitim alternatifleri oluşturmuştur.

Eğitim bireysel ve kurumsal gelişimde en önemli faktördür. Bireyler ve Kurumların gelişiminde mevcut bilinç sürekli iyileştirme anlamında desteklenmeli ve bu desteği eğitim ile gidermelidir. Sistemleri işletmek, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek için bir şekilde bilgi almaktayız. Bu bilgiler işimizi ve hayatımızı yönlendirmede kullandığımız eğitim olarak değerlendirdiğimiz unsurlardır ve koşul ve şartların yürüyüşü noktasında bize ışık tutmaktadır. Eğitim, mevcudu geliştirmek için sürekli alınmalıdır.

Globalleşen ve değişen dünya şartlarına ve teknolojiye insanların yetişmesi kendiliğinden mümkün olmamaktadır. Bu husus dikkate alındığında günün şartlarını yakalama noktasında muhakkak gelişmelerle ilgili eğitimler alınmalıdır. Yeni çıkan bir makine, yeni bir kullanım, çalışma, çalıştırma metodu, yeni bir yazılım, yeni bir üretim, yönetim sistemi, işletme ve hayat şartlarını değişime zorlamaktadır. Bu değişimlere ayak uydurulamadığı zaman,  işletme kalitesi ve ömrü sona erecektir. Değişim şartlarına uymak ta değişimi ve gelişimi öğrenmek anlamaktan geçer. Bu öğrenim süreci eğitimden başka bir şey değildir.

Kurumsal yaklaşımlar, değişimlere ayak uydurmak ve en önemlisi de değişen, gelişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yani kaliteyi sürekli takip etmekle olmaktadır. Sürekli değişen bu durumlar için işletmeler önceden önlem almalı ve gelişen, değişen şartla için personelini eğitmelidir. Bu aşamadan sonra hem sistem hem insan faktörü çağın şartlarına ayak uydurmakta ve işletme uzun yıllar ayakta kalmaktadır.

İntersistem teknik Sertifikasyon (ISQ), müşterilerden gelebilecek her türlü ihtiyaç için eğitimli ve uzman kadrosu ile aşağıdaki eğitimleri seçiminize sunmuştur;

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

•ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
•ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
•ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimi
•Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

•TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
•Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
•Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
•Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi
•Atık Yönetimi Eğitimi
•Çevresel Riskler ve Acil Durumlar – Müdahale Eğitimi
•Çevre Uzmanı Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

•OHSAS TS 18001 İs Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
•İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
•İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
•İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi
•Patlamadan Korunma Eğitimi
•Yangın Eğitimi
•Acil Durumlar ve Müdahale Eğitimi

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

•TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
•Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
•Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
•FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi
•BRC – Food Global Standard Temel Eğitimi
•TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi
•TS EN ISO 22004 Gida Güvenliği Yönetim Sistemi- ISO 22000 Uygulama Eğitimi

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

•TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
•Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
•Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
•ISO/IEC 20000 Bilişim Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Eğitimi
•TS ISO IEC 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Eğitimi

TIBBI CİHAZLAR – KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

•TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar - Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
•TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar – Dokümantasyon Eğitimi

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMLERİ

•TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi
•TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
•TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

•TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi
•TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
•TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME EĞİTİMLERİ

•İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi
•Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
•Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
•Müşteri Memnuniyeti Eğitimi
•Kıyaslama (Benchmarking) Eğitimi
•Liderlik Eğitimi
•Kurum Kültürü Eğitimi
•Performans Değerlendirme Eğitimi
•Zaman Yönetimi Eğitimi
•6 Sigma Eğitimi
•Anket Eğitimi
•FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi
•Kurumsal iletişim Eğitimi
•Değişim ve Sürekli İyileştirme Eğitimi (KAİZEN)
•İş ve İnsan İlişkileri Eğitimi
•Sunum Teknikleri
•Stres ve Stres Yönetimi Eğitimi
•Beden Dili Eğitimi
•Veri Analizi Eğitimi

STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMLERİ

•Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi
•Mevcut Durum Analizi Eğitimi
•Gelecek Senaryoları ve Trend Analizi Eğitimi
•GZFT (SWOT) Analizi Eğitimi

SAĞLIK SEKTÖRÜ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

•Sağlık Sektörü Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
•Sağlık Sektörü Atık Yönetimi Eğitimi
•JCI Akreditasyonu Eğitimi

ÜRÜN, AKREDİTASYON VE SEKTÖREL DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

•TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının Yeterliliği  (Laboratuar Akreditasyonu) Genel Şartlar Standardı Eğitimi
•Ölçüm Belirsizliği ve Metot Validasyon Eğitimi
•TS EN ISO 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyon Eğitimi
•TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuarlar Akreditasyon Eğitimi
•GMP, GLP, cGMP Eğitimleri
•Medikal Sektör Eğitimleri
•CE Belgelendirme eğitimi,
•AZOTEX Güvenilir tekstil standart eğitimi,
•HOTEQ 500 Otel kalite yönetim sistemi eğitimi,
•HOTEQ 500 Otel kalite yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,
•CBP 2000 İyi inşaat uygulamaları sistemi eğitimi,
•CBP 2000 İyi inşaat uygulamaları sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,
•IFMS 24001 Finans sektörü yönetim sistemi eğitimi,
•IFMS 24001 Finans sektörü yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,
•SROM 8008 Medya sektörü yönetim sistemi eğitimi,
•SROM 8008 Medya sektörü yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,
•Medyada Toplam Kalite Eğitimi,
•ITMS 4004 Eğitim sektörü yönetim sistemi eğitimi,
•ITMS 4004 Eğitim sektörü yönetim sistemi eğitimi, iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,
•QS 9000 Otomotiv kalite sistemi eğitimi,
•İTU İyi tarım uygulamaları eğitimi,
•Toplu Gıda Üretimi, Tüketimi Yapılan Kuruluşlarda Beslenme Ve Menü Planlama Eğitimi
•Gıda Zehirlenmesine Yol Açan Bakteriler Ve Özellikleri – Önleme Metotları Eğitimi
•Mutfak Personeline Yönelik Hijyen – Sanitasyon Eğitimi
•Toplu Yemek Üretim Firmalarında HACCP Kritik Kontrol Noktaları Ve Tehlike Analizleri Eğitimi
•HACCP Uygulamaları Eğitimi
•Hijyenik Mutfak/Üretim Tasarımları Eğitimleri

PERSONEL BELGELENDİRME - BAŞ DENETÇİ EĞİTİMLERİ

•QMS Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri
•EMS Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri
•OHSAS Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri
•FSMS Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri
•Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri
•Kalite Uzmanı Eğitimi
•Çevre Uzmanı Eğitimi
•İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (OHSAS 18001) Uzmanı Eğitimi
•Gıda Güvenliği Uzmanı Eğitimi
•Bilgi Güvenliği Uzmanı Eğitimi
•Tıbbi Cihazlar Uzmanı Eğitimi
•ISO 10002 CRM Uzmanı Eğitimi
•Enerji Uzmanı Eğitimi

Devamını oku...

Baş Denetçi Eğitimleri

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Denetçi/Baş Denetçi eğitimlerinin tamamını gerçekleştiren bir kuruluştur. Denetim bilgisi ve kapsamımızda bulunan tüm baş denetçi eğitimlerini bu bölümde ve alt kategorilerinde bulabilirsiniz.

Denetim kavramında bilinmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar kısaca aşağıda belirtilmiştir.    

Yönetim sistemi ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığını, bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak incelenmesine denetim denilmektedir. Kuruluşun bir proses veya bölümünün, sistem yönetiminin uygulanması ve etkinliğinin sistematik bir araştırmasıdır. Tetkik delilini elde etmek ve tetkik kriterlerinin ne dereceye kadar yerine getirildiklerini tayin etmek amacıyla objektif olarak değerlendirmek için bağımsız ve dokümante edilmiş bir proses şarttır.

Yönetim Sistemi Tetkiki, objektif delilleri incelemek ve önceden belirlenmiş şartlara olan uyumu veya diğer halleri doğrulamak amacıyla, politika, el kitabı ve belirlenmiş kurallara göre yürütülen bir sistematiği olan, Planlama, Uygulama, Raporlama ve İzleme aşamalarından oluşan bir tetkik türüdür.
Tetkik yaptırmak isteyen bir kuruluş, tetkikler için bir sisteme ihtiyaç duyar. Bu sistem planlama, uygulama, rapor hazırlama, izleme v.b. için gerekli prosedürleri tanımlar. Bu nedenle kaçınılmaz bir ön gereklilik olarak, bir tetkikin ne olduğu hakkında net bir bilgiye sahip olmak gereklidir.

Yönetim Sistemi Tetkiki bir kuruluşun, bir bölümünün veya prosesinin kalite sisteminin seçilen yönlerinin Amaç, Uygulama ve Etkinliğinin sistematik olarak incelenmesidir. Tetkik prosesinin, düzenlenme ve uygulanma şekli bakımından sistematik olması, kuruluş politikasına uyumlu olması gerekir. Tetkiklerden beklenen faydanın sağlanabilmesi için yönetimin desteği kaçınılmaz şarttır. Yönetim Sistemi tetkiklerinde yeterlilik, uygunluk ve etkinlik değerlendirilir. Tetkik esnasında tetkik ekibinin, kuruluşun tüm faaliyetlerini, dokümanlarını, proseslerini incelemesi mümkün değildir. Bu nedenle bir tetkikte, sadece seçilmiş konular incelenebilir. Örnekleme metodları kullanılır. Tetkikin bir inceleme uygulaması olduğunu hem tetkiki yapanın hem de tetkike tabi tutulanların anlamaları gerekir. Tetkiklerde tüm uygunsuzlukların belirlenmesi beklenemez. Tetkik görevlilerinin, tetkik öncesi bu örnekleme yöntemini açıklaması gerekir.

Tetkik standart şartlara uygunluğu doğrulamak için yapılan bir faaliyettir ve bu faaliyeti gerçekleştiren kimseye de tetkikçi denir. Tetkik bir kuruluşta yönetimin tüm düzeylerinde uygulanır. Tetkik sırasında pek çok veri elde edilebilir. Ancak, tetkik görevlisi, sadece gerçeğe dayanan verileri kullanabilir (objektif delil). Tetkik görevlilerinin kişisel düşüncelerini yansıtması halinde yanlış anlamalar ortaya çıkabilir ve tetkik amacından sapmalar olabilir. Tetkik görevlileri, bağımsız, tarafsız ve ön yargısız olmalıdır.

Yukarıda genel hatları ile verilen tetkik bilgisinin sağlanması için Baş Denetçi eğitimlerine ihtiyaç vardır. Baş Denetçi yukarıdaki bilgiler doğrultusunda denetim gerçekleştirir. Denetimi başarı ile gerçekleştiren denetçiler etkin bir eğitim aldıklarını da tescillerler. Başarılı denetim yapma kabiliyeti eğitim ve tecrübe ile kazanılmaktadır.

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), bahsedilen konular içeriğince aşağıda belirtilen yönetim sistemleri baş denetçi eğitimleri düzenlemektedir:

•ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi,
•ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi,
•OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi,
•ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi,
•BRC Gıda Güvenliği Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi,
•ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi.

Devamını oku...

İç Denetçi Eğitimleri

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), İç denetim ve iç denetçi eğitimlerinin tamamını gerçekleştiren bir kuruluştur. İç Denetim bilgisi ve kapsamımızda bulunan tüm iç denetim eğitimlerini bilgilerin sonunda bulabilirsiniz.

İç Denetim kavramında bilinmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar kısaca aşağıda belirtilmiştir.    

TETKİK KAVRAMLARI

Yönetim sistemi ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığını, bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak incelenmesidir. Kuruluşun bir proses veya bölümünün, sistem yönetiminin seçilmiş kısımlarının uygulanması ve etkinliğinin sistematik bir araştırmasıdır. Tetkik delilini elde etmek ve tetkik kriterlerinin ne dereceye kadar yerine getirildiklerini tayin etmek amacıyla objektif olarak değerlendirmek için bağımsız ve dokümante edilmiş bir proses şarttır.
YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKİ
Objektif delillerin incelemek ve önceden belirlenmiş şartlara olan uyumu veya diğer halleri doğrulamak amacıyla, politika, el kitabı ve belirlenmiş kurallara göre yürütülen bir sistematiği olan, PLANLAMA, UYGULAMA, RAPORLAMA ve İZLEME aşamalarından oluşan yönetim sisteminin bir parçasıdır.
Basitçe söylemek gerekirse, kendi yönetim sisteminin bir parçası olarak tetkik yapmak isteyen bir kuruluş, tetkikler için bir sisteme ihtiyaç duyar. Bu sistem planlama, uygulama, rapor hazırlama, izleme v.b. için gerekli prosedürleri tanımlar. Bu nedenle kaçınılmaz bir ön gereklilik olarak, bir tetkikin ne olduğu hakkında net bir bilgiye sahip olmak gereklidir.
Yönetim Sistemi Tetkiki bir kuruluşun, bir bölümünün veya prosesinin kalite sisteminin SEÇİLEN yönlerinin AMAÇ, UYGULAMA ve ETKİNLİĞİNİN sistematik olarak incelenmesidir.
Tetkik prosesinin, düzenlenme ve uygulanma şekli bakımından sistematik olması, kuruluş politikasına uyumlu olması gerekir. Tetkiklerden beklenen faydanın sağlanabilmesi için yönetimin desteği kaçınılmaz şarttır. Yönetim Sistemi tetkiklerinde yeterlilik, uygunluk ve etkinlik değerlendirilir.
Tetkik esnasında tetkik ekibinin, kuruluşun tüm faaliyetlerini, dokümanlarını, proseslerini incelemesi mümkün değildir. Bu nedenle bir tetkikte, sadece seçilmiş konular incelenebilir. Tetkikin bir inceleme uygulaması olduğunu hem tetkiki yapanın hem de tetkike tabi tutulanların anlamaları gerekir. Tetkiklerde tüm uygunsuzlukların belirlenmesi beklenemez. Tetkik görevlilerinin, tetkik öncesi bu örnekleme yöntemini açıklaması gerekir.
Bir tetkik ihtiyaçlara uygunluğu doğrulamak için yapılan resmi bir faaliyettir. Tetkikle bir kuruluşta yönetimin tüm düzeylerinde uygulanabilir. Ancak tetkik edilen faaliyetten doğrudan sorumlu olanların kendi faaliyetleri ile ilgili tetkik yapmaları uygun değildir.
Bir tetkik sırasında pek çok veri elde edilebilir. Ancak, tetkik görevlisi, sadece gerçeğe dayanan verileri kullanabilir (objektif delil). Tetkik görevlilerinin kişisel düşüncelerini yansıtması halinde yanlış anlamalar ortaya çıkabilir ve tetkik amacından sapmalar olabilir.

TETKİK UYGULAMA ESASLARI
 
1.Tetkik yazılı prosedürlere göre yapılır.
2.Yönetimin tüm seviyelerinde uygulanır.
3.Gözlemler ve dokümanlar esas alınarak yapılır.
4.Kayıtlar incelenir.
5.Bulgular objektif delillere dayandırılır.
 

TETKİK TİPLERİ

Tetkik Tipleri 2 guruba ayrılır, Bunlar;

•İç Tetkikler,
•Dış Tetkiklerdir.

İç tetkikler, 1. Taraf tetkiklerdir ki işletmenin kendini tetkik etmesidir.
Dış Tetkikler, 2. Taraf tetkik ve 3.Taraf tetkiklerdir.
1.TARAF : Kuruluşun kendi sistemini tetkik etmesi.
2.TARAF:  Kuruluşun tedarikçilerini tetkik etmesi.
3.TARAF:  Kuruluşun tarafsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından tetkik edilmesi.

Tetkike İhtiyaç:
Kuruluşlar tarafından uygulanan sistem standardının öngördüğü planlı tetkikler haricinde, sistemi etkileyen organizasyon ve proses değişiklikleri sonucu, dokümantasyon yapısında kapsamlı bir değişiklik yapıldığında tetkike ihtiyaç duyulur.

İç Tetkik Faydaları:
•Yönetime araç olması, tarafsız değerlendirme esası ile gerçek verilerin sağlanmasına yardımcı olur.
•Kalite sisteminin gelişmesine yardımcı olur.
•Kalite sisteminin uygun ve etkin unsurlarını tespit amacıyla yapılır.
•Kuruluşun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.
•Uygunsuzlukların azaltılması, önlenmesi için objektif delil sağlar.
•Kaliteye ulaşmak için uygun hazırlıkların yapıldığı konusunda güvence sağlar.
•Ürünlerin kullanıma uygun ve kullanıcı için güvenli olduğu konusunda güvence sağlar.
•Kanunların ve mevzuatın yerine getirildiği konusunda güvence sağlar.
•Spesifikasyonlara uygunluğun varlığı konusunda güvence sağlar.
•Dokümanların yeterliliği ve takibi konusunda güvence sağlar.
•Gelişme için imkanların belirlenmesine yardımcı olur.
•Yönetim sistemlerinin statüsü, prosedürleri, metotlar ve eğitim imkanları hakkında önyargılı düşünceleri düzeltir. (Üst ve orta yönetim çoğu kez kendi operasyonlarını pembe gözlükle görür).
•Haberleşmeyi geliştirir, üst yönetime doğrudan rapor sağlar.
•Sözleşme şartlarının yerine getirilebilirliğinin doğrulanmasını sağlar.
•Kalite sisteminin etkinliğinin doğrulanmasını sağlar.
•Tetkike taraf personele faydalı bir eğitim olur.
•Çalışanların uyguladıkları faaliyetlerle ilgili sorumluluklarını geliştirilmesi amacıyla yapılır.

Etkin Bir Tetkik İçin Temel Şartlar:
•Üst yönetime destek
•Eğitimli tetkikçiler
•Tetkik edilen faaliyetten bağımsız tetkik ekibi
•İmkanlara, dokümanlara ve personele zamanında ulaşabilme imkanı
•Yönetimin bütün seviyelerine ulaşabilme.
•Tanımlanmış tetkik prosesi

Tetkik Sıklığının Belirlenmesi:
•Uygulamaların eski ya da yeni oluşu
•Bir önceki tetkik sonuçları, bulgular
•Faaliyetlerin sistemi etkileme derecesi
•Yönetimin isteği
•Organizasyon yapısı
•Dokümantasyon Değişiklikleri

İÇ DENETİM EĞİTİMLERİ

•ISO 19011 İç tetkik/iç tetkikçi eğitimi (tüm yönetim sistemleri için)
•ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi
•ISO 14001:2004 Çevre yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi
•ISO 22000:2005 Gıda güvenliği yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi
•FSSC 22000:2010 Gıda güvenliği sertifikasyon sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi
•OHSAS 18001:2007 İşçi sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi
•ISO 10002 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi
•ISO 16949:2009 Otomotiv kalite yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi
•ISO 27001:2005 Bilgi güvenliği yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi
•ISO 50001:2011 Enerji yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi
•ISO 13485:2003 Tıbbi cihazlar yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi
•ISO 20000-1:2005 BT yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi
•HOTEQ 500 Otel kalite yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi
•CBP 2000 İyi inşaat uygulamaları sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi
•IFMS 24001 Bankacılık ve Finans sektörü yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi
•SROM 8008 Medya sektörü yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi
•ITMS 4004 Eğitim sektörü yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi

Devamını oku...
Bu RSS beslemesine abone ol