Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Akreditasyonu

TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar-Akreditasyon Süreci
TS EN ISO 17025  standardın ilk baskısı (1999), ISO/IEC Guide 25 ve EN 45001’in uygulamalarında edinilen kapsamlı deneyimlerin sonucu olarak hazırlanmış, ancak bunların her ikisinin de yerini başka standartlar almıştır. TS EN ISO 17025 standardı, bir yönetim sistemini uyguladıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları
üretebildiklerini göstermek isteyen deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının sağlaması gereken bütün şartları içerir.

Bu standardın ilk baskısında ISO 9001:1994 ve ISO 9002: 1994’e atıfta bulunulmaktadır. Bu standartların yerini ISO 9001: 2008 almıştır. Bu değişiklik ISO/IEC 17025’te de gerekli düzeltmelerin yapılmasını gerekli
kılmıştır. Bu ikinci basımda, ISO 9001’in ışığı altında sadece gerekli olan maddelerde değişiklikler yapılmış veya yeni maddeler eklenmiştir.
Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının teknik yeterliliğini tanıyan akreditasyon kuruluşları, bu laboratuvarların akreditasyonuna temel olarak bu standardı kullanmalıdır. Madde 4, kusursuz bir yönetim için
gereken şartları belirtir. Madde 5, laboratuvarın yaptığı çeşitli deneylerin ve/veya kalibrasyonların teknik yeterliliğini göstermek için sağlaması gereken şartları belirtir.

Yönetim sistemlerinin kullanımındaki gelişmeler, büyük kuruluşların parçasını oluşturan veya başka hizmetler de sunan laboratuvarların genel olarak hem ISO 9001’e hem de bu standarda uygun olduğu bilinen bir kalite yönetim sistemine göre çalışmalarının sağlanmasına olan ihtiyacı artırmıştır. Bu nedenle, laboratuarın yönetim sistemi kapsamına giren deney ve kalibrasyon hizmetlerinin kapsamıyla ilgili EN ISO 9001’in bütün şartlarının birleştirilmesine özen gösterilmiştir.

Bu nedenle, bu standarda uygun olan deney ve kalibrasyon laboratuvarları, ISO 9001 standardına da uygun olarak çalıştırılır. Laboratuvarın kalite yönetim sisteminin ISO 9001’in şartlarına uygunluğu, laboratuvarın teknik olarak geçerli veriler ve sonuçlar sunma konusundaki yeterliliğini göstermemektedir. Ayrıca, bu standarda uygunluk, laboratuvarın uyguladığı kalite yönetim sisteminin ISO 9001’in bütün şartlarına uygunluğu anlamına gelmemektedir.

Deney ve kalibrasyon sonuçlarının ülkeler arasında kabul edilmesi, ancak laboratuvarlar bu standarda uygun iseler ve bu standardı kullanarak başka ülkelerdeki eşdeğer kuruluşlarla karşılıklı tanıma sözleşmeleri yapan akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmişlerse mümkün olacaktır. Bu standardın kullanılması, laboratuvarlar ve diğer kuruluşlar arasında işbirliği oluşturacak ve bilgi ve
tecrübenin karşılıklı değişimine, standartların ve prosedürlerin birbirleriyle uyumlu hale getirilmesine yardımcı olacaktır.

 

"FİRMAMIZ AKREDİTASYON HİZMETİ VERDİĞİ MÜŞTERİLERİNE HİÇ BİR ZAMAN ISO 9001 VE ISO14001 BELGELENDİRMESİ YAPMAMAKTADIR."

Devamını oku...

Tasarım Doğrulama

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ) olarak, Tasarım Doğrulama Hizmetlerimiz, yapılacak olan imalat ve vaya tesisin ilgili belirlenmiş standartlar ve uygulama esasları doğrultusunda teknik çizim ve hesaplamalarının şartname dahilinde yapılıp yapılmadığının kontrolü, proje uygulanabilirlik kontrolü, varsa muhtemel uygunsuzlukların raporlandırılması ve gerektiğinde standart şartlarına göre testlerin yapılması ve bütün bu uygulama sonuçlarının uygun olduğunda tasarımın doğrulanması şeklindedir.

Tasarım Doğrulama faaliyetlerimiz için çalışma ve uygulama kapsamımız aşağıda verilen üretim yapıları için, Mekanik Tasarım ve Hesaplamaların Kontrolleri, Teknik Çizimlerin kontrolleri, Elektrik Tesisat, Sıhhi Tesisat, Isıtma-Havalandırma Tesisatı ve Yangın Sistemleri Tesisatları Projeleri kontrol ve onay hizmetleri vermekteyiz:

•Çelik Konstrüksiyon Yapılar
•Boru Hatları (LPG,Petrol, Doğalgaz, Şebeke su, Atık Su v.b.)
•Depolama Tesisleri (Kimyasal Ürünler, Petrol, Akaryakıt, Madeni Yağlar, gıda Yağları v.b.)
•Endüstriyel Tesisler
•Basınçlı Ekipmanlar şeklindedir.

Yapılan hizmet sonunda Tasarım Kontrol Sertifikası da düzenlenebilmektedir.

Devamını oku...

Kalibrasyon Hizmetleri

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Endüstriyel Kalibrasyon hizmetleri vermektedir. Kalibrasyon konusundaki çalışmalarına 2010 yıllarında başlayan tecrübeli Kalibrasyon uzmanlarımızla, yerinde kalibrasyon ve akreditasyon koşulları sağlamış kalibrasyon laboratuarlarımızdaki titiz çalışmalarımızla, raporlama, belgelendirme, kalibrasyon çözüm ve analizlerle, firma içi ve dışı eğitim hizmetlerimizle müşterilerimize gerekli hizmeti vermekteyiz.

Kalibrasyon:
Belirli Şartlarda, bilinçli, eğitimli uzman personel kullanılarak, değeri bilinmeyen bir büyüklüğün, değeri bilinen referans bir cihazla belirlenmiş metotlar kullanarak değerinin tespit edilmesi ve bu tespitlerin raporlanması ve belgelendirilmesi faaliyetine denir.

Biyomedikal Kalibrasyon:
Gelişen teknoloji ve artan kalite standartları ile birlikte insan sağlığını direkt ilgilendiren teşhis ve tedavi cihazlarının doğru çalışması önemlidir. Hizmet sunumundan kaynaklanan, yetersizlik ve hataların doğurabileceği insan yaşamı ile ilgili ciddi sorunlar, sağlık hizmetlerinde kalite kavramının önemini arttırmıştır. Sağlık kuruluşları da, kendilerini yarınlara taşıyabilmek, hastalarına beklenenin ötesinde hizmet vermek ve bu hizmeti sürekli olarak iyileştirmek ve gelişen teknolojiyi takip etmek zorundadırlar. Biyomedikal ve klinik mühendisliği ile Biyomedikal cihazların kalite kontrolü, günümüzün yeni kavramları olmakla birlikte;  biyomedikal cihazların test ve kalibrasyonu da yapılması gereken şartlardandır.

Kalibrasyon Yaptırmada Amaç:
Mevcut olan veya ihtiyaca göre belirli kriterler dâhilinde seçilecek ölçme ve muayene ekipmanlarıyla bilinen belirsizlikler çerçevesinde doğru ölçüm yapmak ve bu ölçümleri kayıt altına alarak belgelendirmektir.

Kalibrasyon Konusunda Bilinmesi Gereken Hususlar:
•Kalibrasyon tamir etmek demek değildir.
•Ayar yapmak, sıfırlamak değildir.
•Ürettiğimiz ürünün ölçülebilir karakteristiklerinde ne kadar hassasiyete ihtiyaç duyduğunuzu bilmiyorsanız, hiçbir işe yaramaz.
•Kalibre edilen ekipmanın, doğru değeri gösterdiği anlamına gelmez, sadece ne derece doğru olduğunu gösterir.
 
Kalibrasyon Yapılması Gereken Ürünler:
Ölçüm ve ayar gerektiren, kumpas, metre, mikrometre, manometre, teraziler, elektronik teraziler, basıç ölçerler, hacim ölçerler v.b. ürünlerin yanı sıra;
Biyomedikal Ürünlerin,
•Ekokardiyografi Kalibrasyonu
•Beher Kalibrasyonu
•Anestezi Cihazı Vaparizatörü Kalibrasyonu
•Ateş Ölçer Kalibrasyonu
•Balon Joje Kalibrasyonu
•Ağrı Pompası Kalibrasyonu
•Defibrillatör Kalibrasyonu
•Basınç jenaratörü Kalibrasyonu
•Baskül Kalibrasyonu
•Bebek Terazisi Kalibrasyonu
•Anestezi Cihazı Ventilatör Kısmı Kalibrasyonu
•Büret Kalibrasyonu
•Diadinami Kalibrasyonu
•Erlen Mayer Kalibrasyonu
•Etüv Kalibrasyonu
•Fototerapi Kalibrasyonu
•Biometri Ultrasound Kalibrasyonu
•Cerrahi Aspiratör Kalibrasyonu
•Derin Dondurucu Kalibrasyonu
•Dijital thermometre Kalibrasyonu
•Galvani Faradi Kalibrasyonu
•Eforlu EKG Kalibrasyonu
•EKG Cihazı Kalibrasyonu
•Fetal Monitör Kalibrasyonu
•Elektriksel Güvenlik testi
•Hematokrit Santrifüj Kalibrasyonu
•Flowmetre Kalibrasyonu
•Hassas Terazi Kalibrasyonu
•Hasta Başı Monitörü Kalibrasyonu
•İnfüzyon Pompası Kalibrasyonu
•İnkübatör Kalibrasyonu
•Kantar Kalibrasyonu
•Kompresör Kalibrasyonu
•Küvöz Kalibrasyonu
•Lensmetre Kalibrasyonu
•Manometre Kalibrasyonu
•Mezur Kalibrasyonu
•Mikro Pipet Kalibrasyonu
•Odyometre Kalibrasyonu
•Ventilatör ( Suni Solunum Cihazı)
•Pastör Fırını Kalibrasyonu
•Perfüzyon Cihazı Kalibrasyonu
•Oksijen Konsantratörü Kalibrasyonu
•Otoklav Kalibrasyonu
•Otorefraktometre Kalibrasyonu
•Pacemaker Kalibrasyonu
•Pakimetre Kalibrasyonu
•Soğutucu Kalibrasyonu
•Thermohigrometre Kalibrasyonu
•Vakum manometresi Kalibrasyonu
•PH Metre Kalibrasyonu
•Pipet Kalibrasyonu
•Pnömatik Turnike Kalibrasyonu
•Thermometre Kalibrasyonu
•Ultrasound FTR Cihazı Kalibrasyonu
•Vakum Cihazı Kalibrasyonu
•Pulsoksimetre Kalibrasyonu
•Santrifüj Kalibrasyonu
•Elektrokoter Kalibrasyonu
•Spektrofotometre Kalibrasyonu
•Su Banyosu Kalibrasyonu
•Tansiyon Aleti Kalibrasyonu  Kalibrasyonları da kapsamımızda bulunmaktadır.

Devamını oku...
Bu RSS beslemesine abone ol