Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

Tasarım Doğrulama

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ) olarak, Tasarım Doğrulama Hizmetlerimiz, yapılacak olan imalat ve vaya tesisin ilgili belirlenmiş standartlar ve uygulama esasları doğrultusunda teknik çizim ve hesaplamalarının şartname dahilinde yapılıp yapılmadığının kontrolü, proje uygulanabilirlik kontrolü, varsa muhtemel uygunsuzlukların raporlandırılması ve gerektiğinde standart şartlarına göre testlerin yapılması ve bütün bu uygulama sonuçlarının uygun olduğunda tasarımın doğrulanması şeklindedir.

Tasarım Doğrulama faaliyetlerimiz için çalışma ve uygulama kapsamımız aşağıda verilen üretim yapıları için, Mekanik Tasarım ve Hesaplamaların Kontrolleri, Teknik Çizimlerin kontrolleri, Elektrik Tesisat, Sıhhi Tesisat, Isıtma-Havalandırma Tesisatı ve Yangın Sistemleri Tesisatları Projeleri kontrol ve onay hizmetleri vermekteyiz:

•Çelik Konstrüksiyon Yapılar
•Boru Hatları (LPG,Petrol, Doğalgaz, Şebeke su, Atık Su v.b.)
•Depolama Tesisleri (Kimyasal Ürünler, Petrol, Akaryakıt, Madeni Yağlar, gıda Yağları v.b.)
•Endüstriyel Tesisler
•Basınçlı Ekipmanlar şeklindedir.

Yapılan hizmet sonunda Tasarım Kontrol Sertifikası da düzenlenebilmektedir.

Devamını oku...

Kalibrasyon Hizmetleri

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Endüstriyel Kalibrasyon hizmetleri vermektedir. Kalibrasyon konusundaki çalışmalarına 2010 yıllarında başlayan tecrübeli Kalibrasyon uzmanlarımızla, yerinde kalibrasyon ve akreditasyon koşulları sağlamış kalibrasyon laboratuarlarımızdaki titiz çalışmalarımızla, raporlama, belgelendirme, kalibrasyon çözüm ve analizlerle, firma içi ve dışı eğitim hizmetlerimizle müşterilerimize gerekli hizmeti vermekteyiz.

Kalibrasyon:
Belirli Şartlarda, bilinçli, eğitimli uzman personel kullanılarak, değeri bilinmeyen bir büyüklüğün, değeri bilinen referans bir cihazla belirlenmiş metotlar kullanarak değerinin tespit edilmesi ve bu tespitlerin raporlanması ve belgelendirilmesi faaliyetine denir.

Biyomedikal Kalibrasyon:
Gelişen teknoloji ve artan kalite standartları ile birlikte insan sağlığını direkt ilgilendiren teşhis ve tedavi cihazlarının doğru çalışması önemlidir. Hizmet sunumundan kaynaklanan, yetersizlik ve hataların doğurabileceği insan yaşamı ile ilgili ciddi sorunlar, sağlık hizmetlerinde kalite kavramının önemini arttırmıştır. Sağlık kuruluşları da, kendilerini yarınlara taşıyabilmek, hastalarına beklenenin ötesinde hizmet vermek ve bu hizmeti sürekli olarak iyileştirmek ve gelişen teknolojiyi takip etmek zorundadırlar. Biyomedikal ve klinik mühendisliği ile Biyomedikal cihazların kalite kontrolü, günümüzün yeni kavramları olmakla birlikte;  biyomedikal cihazların test ve kalibrasyonu da yapılması gereken şartlardandır.

Kalibrasyon Yaptırmada Amaç:
Mevcut olan veya ihtiyaca göre belirli kriterler dâhilinde seçilecek ölçme ve muayene ekipmanlarıyla bilinen belirsizlikler çerçevesinde doğru ölçüm yapmak ve bu ölçümleri kayıt altına alarak belgelendirmektir.

Kalibrasyon Konusunda Bilinmesi Gereken Hususlar:
•Kalibrasyon tamir etmek demek değildir.
•Ayar yapmak, sıfırlamak değildir.
•Ürettiğimiz ürünün ölçülebilir karakteristiklerinde ne kadar hassasiyete ihtiyaç duyduğunuzu bilmiyorsanız, hiçbir işe yaramaz.
•Kalibre edilen ekipmanın, doğru değeri gösterdiği anlamına gelmez, sadece ne derece doğru olduğunu gösterir.
 
Kalibrasyon Yapılması Gereken Ürünler:
Ölçüm ve ayar gerektiren, kumpas, metre, mikrometre, manometre, teraziler, elektronik teraziler, basıç ölçerler, hacim ölçerler v.b. ürünlerin yanı sıra;
Biyomedikal Ürünlerin,
•Ekokardiyografi Kalibrasyonu
•Beher Kalibrasyonu
•Anestezi Cihazı Vaparizatörü Kalibrasyonu
•Ateş Ölçer Kalibrasyonu
•Balon Joje Kalibrasyonu
•Ağrı Pompası Kalibrasyonu
•Defibrillatör Kalibrasyonu
•Basınç jenaratörü Kalibrasyonu
•Baskül Kalibrasyonu
•Bebek Terazisi Kalibrasyonu
•Anestezi Cihazı Ventilatör Kısmı Kalibrasyonu
•Büret Kalibrasyonu
•Diadinami Kalibrasyonu
•Erlen Mayer Kalibrasyonu
•Etüv Kalibrasyonu
•Fototerapi Kalibrasyonu
•Biometri Ultrasound Kalibrasyonu
•Cerrahi Aspiratör Kalibrasyonu
•Derin Dondurucu Kalibrasyonu
•Dijital thermometre Kalibrasyonu
•Galvani Faradi Kalibrasyonu
•Eforlu EKG Kalibrasyonu
•EKG Cihazı Kalibrasyonu
•Fetal Monitör Kalibrasyonu
•Elektriksel Güvenlik testi
•Hematokrit Santrifüj Kalibrasyonu
•Flowmetre Kalibrasyonu
•Hassas Terazi Kalibrasyonu
•Hasta Başı Monitörü Kalibrasyonu
•İnfüzyon Pompası Kalibrasyonu
•İnkübatör Kalibrasyonu
•Kantar Kalibrasyonu
•Kompresör Kalibrasyonu
•Küvöz Kalibrasyonu
•Lensmetre Kalibrasyonu
•Manometre Kalibrasyonu
•Mezur Kalibrasyonu
•Mikro Pipet Kalibrasyonu
•Odyometre Kalibrasyonu
•Ventilatör ( Suni Solunum Cihazı)
•Pastör Fırını Kalibrasyonu
•Perfüzyon Cihazı Kalibrasyonu
•Oksijen Konsantratörü Kalibrasyonu
•Otoklav Kalibrasyonu
•Otorefraktometre Kalibrasyonu
•Pacemaker Kalibrasyonu
•Pakimetre Kalibrasyonu
•Soğutucu Kalibrasyonu
•Thermohigrometre Kalibrasyonu
•Vakum manometresi Kalibrasyonu
•PH Metre Kalibrasyonu
•Pipet Kalibrasyonu
•Pnömatik Turnike Kalibrasyonu
•Thermometre Kalibrasyonu
•Ultrasound FTR Cihazı Kalibrasyonu
•Vakum Cihazı Kalibrasyonu
•Pulsoksimetre Kalibrasyonu
•Santrifüj Kalibrasyonu
•Elektrokoter Kalibrasyonu
•Spektrofotometre Kalibrasyonu
•Su Banyosu Kalibrasyonu
•Tansiyon Aleti Kalibrasyonu  Kalibrasyonları da kapsamımızda bulunmaktadır.

Devamını oku...

Asansör Gözetimi

Avrupa Birliği CE Ürün Belgelendirme direktiflerinden olan 95/16/EEC (95/16/AT) Asansör Yönetmeliği Kapsamınca gerekli olan Ek X Birim Doğrulaması ve Ek VI Asansörün Son Muayenesi Ek' leri baz alınarak TS EN 81-1, TS EN 81-2 standardlarına uygun olarak İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Asansörlerin Periyodik Muayenesini temsilcisi olduğu kurumla sağlamaktadır.


Direktifte Geçen Tanımlar:

Asansör: Tespiti önceden belirlenmiş seviyelerde hizmet veren, sabit ve yataya 15 dereceden fazla bir açı oluşturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olup;
•İnsanların,
•İnsan ve yüklerin,
•Kabine ulaşılabiliyorsa, yani bir kişi kabine zorlanmadan girebiliyor ve kabinin içinde bulunan yada kabin içindeki kişinin erişim mesafesinde bulunan kumandalarla donatılmış ve sadece yüklerin taşınmasına yönelik bir tertibata denilir.

Asansör Monte Eden:
Asansörlerin tasarım, imalat, montaj ve piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini iliştiren ve AT Uygunluk Beyanı düzenleyen özel veya tüzel kişiyi denir.

Asansörün Piyasaya Arzı:
Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesi işlemine denir.

Model Asansör:
Ürün için gerekli olan Teknik Dosyasında, objektif değerler ile tanımlanan ve benzer güvenlik aksamını kullanan model asansöre uygun olarak imal edilen asansörlerin temel güvenlik gereklerinin nasıl karşılanacağının gösterildiği; model asansör ile model asansörün tipleri olan asansörlerin parçalarını oluşturan asansörler arasında izin verilen tüm varyasyonların, maksimum ve minimum değerleri ile birlikte teknik dosyada açıkça gösterildiği; temel güvenlik gereklerini sağlamak bakımından muhtelif ekipmanın benzerliğinin hesaplama ve/veya tasarım planları ile gösterilebildiği numune asansöre denir.


Bakanlığımızın Çıkarmış olduğu yönetmelik detayları aşağıdaki gibidir:

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

18 Kasım 2008 tarihli 27058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğin amacı; insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bina Sorumlusu ve Yıllık Kontrol
Bina sorumlusu
MADDE 9–(1)Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan sorumludur.
Yıllık kontrol
MADDE 10–(1) Yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca, asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün kontrolü yapılır. Ancak, kadrosunda yeterli sayıda Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisi bulunmayan Belediye veya Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, yıllık kontrol işini, o asansörün yapımında görev almamış Yetkili Mühendislere yaptırabilirler. Bu mühendisler tarafından can ve mal güvenliği yönünden tesisin işletilmesine engel bulunmadığına dair en az üç nüsha halinde bir rapor düzenlenir. Hazırlanan raporun birer nüshası Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, bakım yapan firma ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibi sorumluluğu, asansörün bulunduğu bina sorumlusuna aittir.
(2)Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen firma nezaretinde gerçekleştirilecektir.
(3)Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinin  (1), (2), (3) numaralı alt bentlerinde yer alan ve bakım çalışması olarak değerlendirilmeyen asansöre ait değişiklikler sonrasında veya meydana gelebilecek bir kaza sonrasında yıllık kontrol tekrarlanacaktır.
(4)Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise; asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumludur.
(5)1/1/2012 tarihinden itibaren yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, bina sorumlularının yapacakları başvurular uyarınca yapılacak yıllık kontrolleri, TS EN 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarına yaptıracaklardır. Bu kuruluşça verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilerek, birer nüshası Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda muhafaza edilecektir. Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ise Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar sorumludur.

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(5 Kasım 2011 tarihli 28106 Sayılı Resmi Gazete)

İlgili idare:
Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için valilikleri veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer kurum ve kuruluşları ifade eder.
MADDE 1  18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10  (1) Asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından, A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.
(2)Yıllık kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik A tipi muayene kuruluşunun belirlenmesi aşamasında, yapının bağlı bulunduğu ilgili idarece gerekli duyurular yapılır ve başvurular alınır.
(3)İlgili idarece alınacak başvurular neticesinde A tipi muayene kuruluşunun yeterliliği; sahip olduğu akreditasyonun kapsamı, periyodik kontrol ve muayene konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan mesleki sorumluluk sigortasının uygunluğu, bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı muayene şefi ve muayene personeli sayısı, periyodik kontrol ücreti ve periyodik kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın genel durumu gibi kriterler dikkate alınarak incelenir.
(4)Yapılan incelemeler neticesinde belirlenen A tipi muayene kuruluşu ve ilgili idare arasında imzalanacak görevlendirme sözleşmesi ile A tipi muayene kuruluşuna asansörlerde yıllık kontrol işi için yetki verilir ve kamuoyuna gerekli duyurular yapılır.
(5)A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idare arasında imzalanacak olan protokolde öngörülen sözleşme süresi boyunca, A tipi muayene kuruluşunun akreditasyonunun ve mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliği sağlanır.
(6)Mesleki sorumluluk sigortasının sürdürülmemesi, akreditasyonun askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında, ilgili idare tarafından A tipi muayene kuruluşunun yetkisine son verilir ve gerekli duyurular yapılır.
(7)Yıllık kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takibine ve yıllık kontrol ücretinin karşılanmasına dair sorumluluk, asansörün bulunduğu yapıdaki bina sorumlusuna aittir.
(8)Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında bina sorumlusundan talep edilecek yıllık kontrol ücreti, ilgili idare tarafından tespit ve ilan edilir.
(9)Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi nezaretinde gerçekleştirilir.
(10)Yıllık kontrol aşamasında asansörde oluşabilecek hasarların tazmini, A tipi muayene kuruluşunun mesleki sorumluluk sigortasından karşılanır.
(11)A tipi muayene kuruluşunca verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilir ve ilgili idarede, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda birer nüshası muhafaza edilir.
(12)Bina sorumlusunca yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör, A tipi muayene kuruluşu tarafından yapının bağlı bulunduğu ilgili idareye bildirilir ve yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar hizmet dışı bırakılması sağlanır.
(13)Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumludur.
(14)Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ilgili idare sorumludur.
(15)Asansörde meydana gelebilecek bir kaza sonrasında, yıllık kontrol tekrarlanır.
(16)Yıllık kontrol faaliyetine ilişkin istatistiki bilgiler ilgili idarece kayıt altına alınır ve Bakanlığa açık tutulur.”

Devamını oku...
Bu RSS beslemesine abone ol