Sistem Belgelendirme

Sistem Belgelendirme

Sistem Belgelendirme

Kuruluşların her türlü yönetim sistem standartlarına göre, yönetim ilkelerini, politikalarını, prosedürlerini ve faaliyetlerini, yönetme ve sürekli iyileştirme ve geliştirme uygulamalarının, İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), tarafından denetlenmesi, belgelendirilmesi Sistem Belgelendirme faaliyetleri olarak adlandırılır.

Sistem Belgelendirme faaliyetleri kuruluşların işletme yönetim standartlarına uygunluğunun tespiti ve tescili olmaktadır. İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Kuruluşların uyguladığı bu standartları tespit ve tescil faaliyetlerini tüm sistem belgelendirme kapsamı ile akredite olarak vermektedir.

Sistem Belgelendirme, Kuruluşlara bazı avantajlar, faydalar sağlamaktadır.

Bu faydalardan bazıları;

Karlılığın ve verimin artması, Pazar payının artması, Rekabet edebilirlik gücüne ve maliyet satış fiyatlarına hakimiyet, Globalleşme ve işletme itibarı kazanımları, işletme disiplini, Kurumsallaşma değişim hızı, Sistem adaptasyonu, Kurumsal büyüme, Teknolojiyi ve sistem güncelliği yakalama kabiliyetleri kazanma, istatistiksel analiz yapabilme ve değerlendirme gibi sayamadığımız bir çok madde…

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Sistem Belgelendirme Kapsamımız:

• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

• ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

• ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

• ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

• OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Sistemi

• IATF 16949:2016 Otomotiv Yönetim Sistemi

• ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

• ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

• ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

• ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Sistemi

• SA 8000 Sosyal Sorumluluk Sistemi

• QS 9000 Otomotiv Kalite Sistemi

• ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar (Medikal) yönetim Sistemi

• HOTEQ 500 Otel Kalite Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO NEDİR ?
Uluslararası Standartlar Kuruluşunun kısaltılmış ingilizce baş harflerinden oluşan standartları kodlama adıdır. Yani, International Organization for Standardization. Uluslararası standardizasyonu sağlamak uluslar ...

Devamı...

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR ?
Farklı 2 tanıma bakarak ISO 14001:2015 Belgesi - Çevre Yönetim Sistemini(ÇYS yada İngilizce ismi ile EMS) tanımlayalım:
1. Çevre Yönetim Sistemi, organizasyonun çevresel yükümlülüklerini....

Devamı...

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Global olarak mevcutta kullanılan binlerce şirket için yeni düzenlemeler ile ISO 22000:2018 yeni gıda standardı daha çok anlaşılırlık getiriyor.
Yeni Nesil Standardın getirdikleri:...

Devamı...

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

ISO 45001:2018 NEDİR ?
ISO 45001:2018, ISO tarafından hazırlanarak yayınlanan, çalışanların güvenliğini artıracak, işyeri risklerini azaltacak ve güvenli çalışma...

Devamı...

OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Sistemi

OHSAS 18001:2007 NEDİR ?
Occupational Health and Safety Assessment Series
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Değerlendirme Serisi Şeklinde isimlendirilmiş...

Devamı...

IATF 16949:2016 Otomotiv Yönetim Sistemi

IATF 16949 NEDİR ?
Otomotiv sektörüne yönelik Kalite Yönetim Sistemidir. IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 Belgesi sistemi üzerine kurulan Otomobil...

Devamı...

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001:2018 NEDİR ?
Uluslararası Standartlar Teşkilatının yayınlamış olduğu, ISO 50001 kodlaması ile adlandırdığı, 2011 yılında ilk defa yayınlanan ve 2018 yılında güncellenen uluslararası enerji yönetim sistemi standardıdır. EN 16001 ...

Devamı...

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002:2018 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)NEDİR ?
Tanım olarak ISO 10002:2018 Yeni Nesil Müşteri Memnuniyeti Yönetim...

Devamı...

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ NEDİR ?
Bir Kuruluştaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması...

Devamı...

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Sistemi

ISO 20000-1 NEDİR ?
ISO 20000-1 Standardı Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı olarak tanımlanmıştır.
Bilişim Teknoloji kuruluşları ...

Devamı...

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Sistemi

Sosyal sorumluluk kavramı kısaca, bir işletmenin faaliyette bulunduğu ortamı koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleri olarak tanımlanabilir.
Doğal çevreyi koruma; müşterilerin tercihlerini dikkate alarak kaliteli ve güvenli ürünler sunma; iş görenlerin temel hak ve özgürlüklerine saygı...

Devamı...

QS 9000 Otomotiv Kalite Sistemi

1980’li yılların başlangıcında özellikle otomotiv sektörünün dünya çapında yaşadığı gelişme ve ilerleme ortamı otomotiv üreticilerini yeni yaklaşımlara yöneltmiştir.
Dünya çapında liderliği elinde tutan otomotiv üreticileri genel nitelikleri...

Devamı...

ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar (Medikal) yönetim Sistemi

TS EN ISO 13485:2016 NEDİR ?
Bir kuruluş tarafından tıbbî cihazların tasarım ve geliştirme, üretim, tesis ve hizmeti ile ilgili kullanılabilecek kriterleri ortaya koyan kalite yönetim sistem...

Devamı...

HOTEQ 500 Otel Kalite Sistemi

Hoteq 500 Standardı Turizm Sektörü Otel Kalite, Çevre, Sağlık ve Gıda Güvenliği Uygulamaları için tasarlanmış hizmet standardıdır. Bu standardın uluslar arası geçerliliği gibi bir sorunu yoktur, müşteri nezdinde geçerlilik kazanır. Müşteri tatmini ve memnuniyeti için kuruluşların vereceği...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene