SROM 8008 Medya Kalite Belgesi

SROM 8008 Medya Yönetimi Nedir ?

SROM 8008 Medya Yönetimi Nedir ?

MEDYADA KULLANICI

Medya üzerinden yürütülen tanıtım, pazarlama ve satış süreçlerinde öne çıkan bir unsur olan kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik (usability), ister bir tv, radyo, web sitesi olsun, ister bir mobil uygulama olsun herhangi bir medyanın hedef kitle tarafından etkili, verimli ve memnuniyet sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve bu deneyimin bahsi geçen parametreler üzerinden ölçülebilmesidir. Bu anlamda son dönemde, birçok profesyonel medya kuruluşu yayına girmeden önce (veya bu süreç ihmal edilmişse, yayında olduğu süreç içinde bir noktada) kullanılabilirlik testlerine tabi tutulmakta ve bu testlerin sağladığı bulgular ışığında revizyondan geçmektedir.

Medya, profesyonellerinin kullanılabilirlik paradigmasına hakkında bilgi sahibi olmaları, söz konusu süreçlerin etkili olarak yönetilmesi ve değerli katkılar sunması açısından önem taşımaktadır.

Bu kapsamında, öncelikle mevcut medya tarihselleştirme ve geleceğe yönelik öngörüler üzerinden detaylı olarak irdelenmektedir. Bunu takiben, medya kullanılabilirliği yaklaşımı, alandaki önemli ve güncel araştırmaların bulguları ve vaka analizleri üzerinden incelenmektedir. Medya kullanılabilirliğini ölçmeye yönelik paradigma ve teknikler aktarılacak ve kullanılabilir medya ortamları tasarlamak ve geliştirmek doğrultusunda katılımcıların analitik becerisi geliştirilmeye çalışılır.

MEDYA İÇERİĞİ

Teknolojik gelişmeler sadece toplumsal dönüşümlere yol açmamış, medyayı da etkilemiştir. İnternetin kullanıcı sayısının artması ve geniş bantla beraber görüntü ve sesin taşınabilir olması, kullanıcıların bu verileri depolayabilmesi, yayıncılık alanındaki bazı temel dönüşümleri başlatmıştır. Önceden sadece büyük yayın kuruluşları tarafından yapılan ve sabit bir mekânda kalınarak belirlenmiş saatlerde izlenen yayınlar internetin getirdiği olanaklarla, içeriklerin çeşitlendiği ve belirli bir zaman ve mekân kısıtlaması olmayan bir yapıya dönüşmüştür.

Bu standart kapsamında medya içeriğinin nasıl oluşturulacağı, yeni medya teknolojilerinin gelişim sürecinde görsel işitsel yayıncılığın evrimi irdelenmekte, etkileşimli medyadaki tüm ses servisi tipleri ve paylaşımı web yayıncılığı temelinde değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, görsel- işitsel iletişimin medya ve internet üzerindeki yeniden biçimlenişini belirleyen etkileşim kavramı ve kullanıcı merkezli üretim kalıpları şekillendirilmektedir.

MEDYA PAZARLAMA

Medya tanımıyla birlikte bu alanın genel/tradisyonel pazarlama stratejilerini etkilemedeki rolü bellidir. Tradisyonel pazarlama eforunun geçerli olduğu durumlara ek olarak, pazarlamanın yeni uygulama alanı olan dijital medyanın getirileri ve şirketler için önemi artmaktadır. Tüketici satın alma döngüsünde önemli değişikliklere yol açan sosyal medya kullanımları ve şirketlerin bu yeni süreçte dikkat etmesi ve uygulaması gereken stratejiler geliştirilmelidir.

MEDYADA REKLAM

Geleneksel reklamdan dijitale geçiş

Değişen reklamcılık anlayışı, ajans yapısı

Medya reklam araçları

Bloglar, mikrobloglar, sosyal ağlar

Medya reklam uygulamaları ve dijital medyada yaratıcılık

Sosyal ağlar, advergame, viral reklam, sosyal paylaşım siteleri

Medya ortamlaında tüketici davranışları

Kullanıcı tipolojileri

Geleneksel medyada tüketici ve dijital medyada tüketici farkı

Prosumer kavramı

Medya Dijital reklam stratejileri

MEDYA PLANLAMA

Medya planında hedefleme

Medya planlama stratejileri

Medya planı ölçütleri

Reklam etkinliği ve ölçümlemesi

TEKNOLOJİ VE İKNA

Standartta teknoloji kullanımına dayalı olarak gelişen ikna stratejilerinin tartışılması hedeflenmektedir. Medya ve Sosyal Medya uygulamalarının öncelikli olarak değerlendirileceği kapsamda pazarlama, reklam, halkla ilişkiler ve benzeri alanlardaki yeni ikna uygulamaları alt yapıları ve bununla ilgili eğitimler aranmaktadır.

İkna kavramı

Tarihsel perspektifle İkna sorgulamaları

Web tabanlı teknolojinin oluşturduğu yeni iletişim modeli

Etkileşim

Kaynağın belirsizliği

Sosyal etkinin gücü

Ölçülebilir etki

SROM 8008 Belgesi Nedir ?

Medya sektörü yönetim sistemleri, teknolojileri ve özellikle de internet ve medyanın gelişiminin toplumsal iletişim biçim ve süreçlerine; medya ve iletişim sektörlerine dair sonuçlarının kuramsal perspektifler içinde incelenip...


Devamı...

SROM 8008 Belgesi Medya Yönetimi Kapsamı Nedir ?

Kalite Yönetim Sistemi
Medya Yöneticiliği
Medyada İnsan Kaynağı
Medya için İçerik Stratejileri Belirleme...

Devamı...

SROM 8008 Belgesini Kimler Alabilir ?

Medya sektöründe yer alan tüm kurum ve kuruluşlar (tv, radyo, internet yayıncıları, gazete, dergi....Devamı...

SROM 8008 Belgesi Nasıl Alınır ?

İntersistem Teknik Sertifikasyon ve benzeri belgelendirme firmalarının yaptıkları denetimler 3.taraf denetimler olarak tanımlanmaktadır(Bkz ISO 19011). Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya geçirmiş olan firmaların belgelendirilmesi aşağıdaki aşamalarından sonra...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene