Periyodik Kontroller Ve Muayene

Tahribatsız Muayene

Tahribatsız Muayene

Tahribatsız Muayene Nedir ?

Malzemenin yüzey veya iç yapısındaki gözle tespit edilemeyen süreksizliklerin, malzemeye zarar vermeden tespit edilmesinde kullanılan yöntemlere Tahribatsız Muayene denir.

Tahribatsız Muayene Nasıl Yapılır ?

Günümüz endüstrisinde kullanılan tahribatsız muayene yöntemlerinin başında görsel test, manyetik parçacık testi, penetrant testi, ultrasonik test, radyografik test, akustik emülsiyon testi ve eddy current testi gelmektedir.

ISQ, tahribatsız muayene yöntemlerini uygulama, malzeme özellikleri, parça geometrisi, parçanın kalınlığı vb. durumlarına göre sınırlamaktadır. Bu yöntemler hizmet ve ürün standartlarında belirtilen sertifikalı uzman personeller tarafından yapılmaktadır. EN ISO 9712 (EN 473) ve ASNT TC 1A standardına göre, seviye II ve/veya seviye III sertifikalı personeller tarafından, endüstriyel ve kaynaklı ürün ve uygulamalarınızda tahribatsız muayeneleri gerçekleştirilmelidir.

Tahribatsız Muayene Tarihi Gelişimi

Tahribatsız muayene işlerinin taihsel olarak başlangıcı kesin olarak bilinmemektedir.

İnsanoğlunun tahribatsız kontrol ve testleri ilk çağlardan bu tarafa yaptığı bilinmektedir. Non Destructive Testing (NDT) tanımının yapılmasından yüzlerce yıl önce insanlar cisimlere bakarak büyüklüklerini, şekillerini ve hatta yüzeysel kusurlarını fiziksel özellikleri ile tespit etmeye çalışmışlardır. 1988 yıllarına gelindiğinde ise Görsel Muayene resmi olarak NDT yöntemi kabul edilmiştir.

Tahribatsız Muayene Yöntemleri Nelerdir ?

Tahribatsız muayenede 7 yöntem belirgin olarak uygulamanın gerçekleşmesini sağlar.

Bu yöntemler;

1. VT - Görsel Muayene

2. MT - Manyetik Parçacık Testi

3. PT - Sıvı Penetrant Testi

4. UT - Ultrasonik Muayene Ve Kalınlık Ölçümü

5. RT - Radyografik Muayene

6. EDDY-CURRENT Muayenesi (Girdap Akımları Muayenesi)

7. Akustik Emülsiyon Testi

Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

28628 sayılı İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik şartları Yönetmeliği Madde 2.2 kapsamında Kaldırma – İletme Makinelerinin periyodik kontrolleri zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu ekipmanlar aynı...

Devamı...

Basınçlı Ekipmanlar ve Tank Periyodik Kontrol ve Muayenesi

İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK III’de belirtildiği gibi basınçlı kapların periyodik kontrolleri belirtilmedikçe yılda en az 1 defa kontrollerinin yapılması gerekmektedir...

Devamı...

Elektrik Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrol ve Muayenesi

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde Elektrik tesisatı periyodik kontrollerinin yapılması Madde 2.3 ve tablo 3’te belirtilmiştir...

Devamı...

Yangın Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğinde ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğin’de Yangın söndürme sisteminin periyodik kontrolleri yapılması gerektiği belirtilmiştir...

Devamı...

Raf Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Rafların Periyodik Kontrolü Neden Gereklidir ?
Endüstriyel depo raf sistemleri gerek lojistik süreç içinde gerek ise imalat sonrasında saklama amaçlı yüksek risk ve tehlike potansiyeli olan yerler olarak tanımlanmaktadır...

Devamı...

Havalandırma Tesisatları Periyodik Kontrolü

İş yerlerinin temiz hava ihtiyacının çalışanların konforunun sağlanması için havalandırma ve iklimlendirmenin önemli olduğu için ortamda kirlenmiş olan havanın doğru bir şekilde atılması...

Devamı...

Asansör Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Avrupa Birliği CE Ürün Belgelendirme direktiflerinden olan 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Kapsamınca gerekli olan Ek X Birim Doğrulaması ve Ek VI Asansörün Son Muayenesi Ek' leri baz alınarak TS EN 81-1, TS EN 81-2, TS EN 81-20 ve 81-50...

Devamı...

Tasarım Doğrulama

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ) olarak, Tasarım Doğrulama Hizmetlerimiz, yapılacak olan imalat ve vaya tesisin ilgili belirlenmiş standartlar ve uygulama esasları doğrultusunda teknik çizim ve hesaplamalarının şartname dahilinde yapılıp yapılmadığının...

Devamı...

Gözetim Hizmetleri

Gözetim hizmetlerimiz 2 şekilde ayrı ayrı verilmektedir:
1-Ticaret Kontrol Gözetimi
2-Ürün Muayene Gözetimi
1-Uluslar arası ticarette alıcı ve satıcı arasında...

Devamı...

İmalat Kontrolü Gözetimi

İmalat Sektöründe bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması gereken tüm kontrolleri içeren Gözetim türüdür.
İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Değişik Sektörel ürünler için geliştirilmiş ulusal ve uluslar arası standartlar...

Devamı...

Makinelerin Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), uzman makine mühendisleri ile makine sektörüne standartları karşılayan makine muayenesi hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerimizden istifade etmek için...

Devamı...

Gıda Gözetimi

Ülkemizde Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik 27009 sayı ile 26.09.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gıda konusunda Ulusal standart teşkilatımızın uyumlaştırdığı ISO 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen...

Devamı...

Temiz Oda Ölçümleri ve Analizleri

Temiz Oda Analizleri Ve Ölçümleri Nedir - Nasıl Yapılır ?
TS 11605 EN ISO 14644-1 Temiz odalar ve bu odalarda birlikte kontrol edilen ortamlar Bölüm 1 - Hava temizliğinin sınıflandırılması Hava ile taşınan partikül kontaminasyonunun, hassas aktivitelerde...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene