Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

Kimyasal Testler

Alerjenik Boyar Maddeler   
Azo Boyar Maddeler    
Yasaklı Azo Boyar Maddeler                      
BHT Miktarı Tespiti                
Kanserojen ve Alerjik Dispers Boyar Maddeler   
Klorlu Organik Taşıyıcılar       
Krom VI+ Tayini   
PVC Tayini       
Plastik Ürünlerde Kadmiyum Miktarı       
Ağır Metaller          
Formaldehit Tayini                            
Kurşun Miktarı Tespiti                     
Nikel Miktarı Tespiti 
Organik Kalay Bileşikleri    
PCBs Tayini
pH Değeri
Fenoller ( PCP,TeCP,OPP ) 
Plastik Ürünlerde Fitalat Tayini
Tüm Pestisitler 
Alkylphenols (NP, OP)   
Alkylphenolethoxylates (NPEO, OPEO) 
PFOS/PFOA
PAH (polyaromatic hydrocarbons)  
DMF (dimethyl fumarate)   
Biocide (incl. Triclosan)
Bisphenol A
Ekolojik Test Paketi
DMF
DMFA
DMFE
İsteğe Bağlı Diğer Testler/ Other Tests

Azo/Kanserojen/Alerjen Boyarmaddeler
 
Azo boyarmaddeler, yapılarında bir azo grup (-N=N-) barındıran sentetik boyalardır. Azo boyarmaddeler tekstil ürünlerinin ve deri ürünlerinin boyanmasında yaygın olarak kullanılır. Bazı azo boyarmaddeler, belli kosullar altında kanserojen aromatik aminler üretebilirler. Avrupa’da (EC) No 1907/2006 sayılı REACH Yönetmeliğinin Ek XVII bölümünde, 22 kanserojen aromatik aminin tekstil ve deri ürünlerinde kullanımı yasaklanmıstır. Tekstil endüstrisinde kullanılan bazı diğer boyalar, insanlar üzerinde olumsuz etkisi olan boyalar olarak sınıflandırılmaktadır. 20’nin üzerinde farklı boya alerjen, 9 boya ise kanserojen olarak sınıflandırılmıstır. Bu boyalar, uzun süre ciltle temas halinde, cilt yoluyla emilebilmektedir.
 
Formaldehit
 
Formaldehit, çekmeyi önlemek amacıyla kullanılan bir bitirme ajanıdır ve ürüne kırısmasını önleyen ve çabuk kurumasını sağlayan özellikler kazandırır. Formaldehit salınması, mukoz zarının ve solunum yolunun iritasyonuna neden olarak sağlığa zarar verebilir.
 
Pentaklorofenol (PCP), Tetraklorofenol (TeCP) ve Triklorofenol (TriCP)
 
Mantar kaynaklı küfün olusmasını önlemek için tekstil, deri ve ahsap ürünlerine doğrudan PCP gibi klorlu fenoller uygulanır. PCP çok toksik bir maddedir ve kanser yapıcı bir ajan olarak değerlendirilmektedir.
 
Pestisitler
 
Pestisitler, pamuk gibi doğal bitki liflerinin islenmesinde böceklerle mücadele amacıyla ve ayrıca saklama sırasında güvelenmeyi önleyici bir araç olarak kullanılır. Herbisitler ise zararlı otların ve yaprakların yok edilmesi amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. Bu maddeler lifler tarafından emilebilir ve nihai üründe bulunabilir. Sonraki ıslak isleme prosedürleriyle bu maddelerin çoğu temizlenebilir. Pestisit ve herbisit kalıntıları, hafif ila siddetli toksik olarak değerlendirilmektedirler ve bazen cilt tarafından kolaylıkla emilebilmektedirler.
 
Ağır Metaller
 
Ağır metaller, bazı boyaların ve pigmentlerin yapımında kullanılır. Ayrıca bitkilerin topraktan almaları sonucunda doğal liflerde de bulunabilirler. Metaller tekstil ürünlerine boyama ve bitirme islemleri yoluyla da bulasabilir. Dnsanlar tarafından emildiğinde, ağır metaller karaciğer veya böbrekler gibi iç organlarda birikme eğilimi gösterir. Yüksek düzeylerde birikim meydana geldiği zaman sağlık üzerindeki etkileri büyük olabilir. Örneğin yüksek düzeylerde kursun, sinir sistemini ciddi sekilde etkileyebilir. Ağır metaller denildiğinde genellikle asağıdakiler kastedilir: Antimon (Sb) Arsenik (As) Kursun (Pb) Kadmiyum (Cd) Civa (Hg) Bakır (Cu) Krom (Cr) Toplam Krom (Cr) Kobalt (Co) Nikel (Ni) Kadmiyum ve Kursun, kanserojen olarak sınıflandırılmaktadır. Kadmiyum, uzun süredir Avrupa’da yasaklanmıstır. Kursun ise, belli bazı Avrupa yönetmeliklerine ek olarak, ABD’de Tüketici Ürünlerine Dliskin Gelistirilmis Yasa'yla da (CPSIA) kısıtlanmıstır.
 
Krom (VI)
 
Krom (VI), temel olarak kromlu tabaklama uygulandığında deri tabaklama islemi sırasında olusan istenmeyen bir yan üründür. Sonraki depolama ve nakliye islemleri, Krom (VI) düzeyinin yükselmesine neden olabilir. Krom (VI), güçlü bir oksidandır ve kontrol altında tutulması gereken kanserojen bir madde olarak sınıflandırılmaktadır.
 
Nikel
 
Nikel, giysiler üzerindeki düğme, fermuar ve perçin gibi metal aksesuarlarda kullanılan alasımlarda bulunur. Bazı insanlar nikele karsı alerjik reaksiyon gösterebilir ve nikel barındıran aksesuarlarla uzun süreli temas halinde ciddi cilt tahrisi ile karsı karsıya kalabilir. (EC) No 1907/2006 sayılı AB REACH Yönetmeliği’nin Ek XVII bölümünde Nikel salınımı kısıtlanmıstır.
 
Fitalatlar
 
Fitalatlar, Polivinil Klorürü (PVC) yumusatmak için en yaygın olarak kullanılan plastiklestiricilerdir. Diğer uygulama alanları Poliüretan (PU) ve baskı mürekkepleridir. Bazı çalısmalar, canlandırılmıs ağza alma kosullarında, yumusatılmıs PVC’nin küçük çocuklarda potansiyel olarak tehlikeli etkiler doğurabilecek miktarlarda fitalat salınımına yol açabileceğini göstermistir. Dünya çapında çesitli ülkeler, örneğin ABD Tüketici Ürünlerine iliskin Gelistirilmis Yasa (CPSIA) ve AB REACH Yönetmeliği aracılığıyla, çocuk bakım ürünlerinde fitalat kullanımına sınırlamalar getirmistir.
 
TBT, DBT ve Diğer Kalaylı Organik Bilesikler
 
Tekstil endüstrisinde TBT; çorap, ayakkabı ve spor giysilerinde terleme neticesinde ortaya çıkan bakteri degradasyonunu ve buna bağlı hos olmayan kokuları önlemek için kullanılmaktadır. Bazı kalaylı organik bilesikler PVC ve PU ürünlerinde kullanılabilmektedir. Bu tür bilesiklerin yüksek konsantrasyonları, toksik olarak değerlendirilmektedir. Cilt yoluyla emilebilen bu maddelerin üreme bozukluklarına yol açtığından süphe edilmektedir.
 
Klorlu Organik Tasıyıcılar
 
Polyesterin boyanmasında yaygın olarak kullanılan yardımcı maddeler olan klorlu organik bilesenler, merkezi sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapabilmekte ve karaciğer ve böbrek yetmezliklerine yol açabilmektedir.
 
Alev Geciktiriciler
 
Yaygın olarak kullanılan geciktiriciler sunlardır: TRIS, TEPA, 2,3-Dibromopropil Fosfat, Polibromlu Bifeniller (PBB) ve Polibromlu Difenileterler (PBDE). Yüksek dozda alev geciktiriciler ile uzun süreli temas, bağısıklık sisteminin zayıflamasına, hipotiroidizme, hafıza kaybına ve eklem sertliğine yol açabilmektedir.
 
pH Değeri
 
Dnsan cildi, belirli bir ölçüde asidiktir ve bu, birçok hastalığın gelismesini önler. pH değerinin nötr (pH 7) veya hafif asidik derecelerde (7’nin altı) olduğu tekstil ürünleri, cilt için zararsızdır. pH değerleri asırı düzeyde olan kumaslar, kolaylıkla cilde zarar vererek alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
 
Dimetilfumarat (DMF)
 
Dimetilfumarat; basit temas, solunum veya sindirim halinde cilt, gözler, mukoz zarlar ve üst solunum yollarını tahris edebilen ve zararlı olabilen bir bilesiktir. Madde; deri, mobilya, ayakkabı veya deri aksesuar ürünlerinde saklama veya nakliye sırasında küf olusumunu önlemek için mantar öldürücü olarak kullanılır ve kurutucu küçük posetler halinde kullanılabilir. Dmetilfumarat, Avrupa Komisyonu’nun 2009/251/EC sayılı Kararı kapsamında yasaklanmıstır.
 
Alkilfenoller (AP) ve Alkilfenol Etoksilatlar (APEO)
 
Alkilfenoller ve alkilfenol etoksilatlar, tekstil ürünlerinin islenmesinde ıslatıcı ajan olarak yaygın sekilde kullanılmaktadır. (EC) No 1907/2006 sayılı AB REACH Yönetmeliği, Nonilfenol (NP) ve Nonilfenol Etoksilatların (NPEO) salınımını kısıtlamaktadır. NPEO’lar yıllardır deterjan, emulgatör, ıslatma ajanı ve dispersiyon maddesi olarak kullanılmaktadır. NP, NPEO sentezine aracılık yapar. NPEO ve NP, suda yasayan canlılar için çok toksiktir ve suyu kirleten maddeler olarak değerlendirilir. Ayrıca suda yasayan canlıların hormon düzenleme sistemini bozabilir ve östrojenik etkilere yol açabilir. Oktilfenol (OP) ve Oktilfenol Etoksilatlar (OPEO) ise, yaygın olarak ele alınan diğer AP ve APEO’lardır.
 
Perfluorooktan Sülfonatlar (PFOS)
 
PFOS; tekstil ürünlerinde, giyim esyalarında, halılarda, deri ürünlerinde ve kağıtta gres, yağ ve su geçirmezlik sağlamak için yaygın olarak kullanılır. Biyolojik birikim özelliği çok yüksek olan bu madde toksik olarak değerlendirilmektedir.
 
Uçucu Organik Bilesikler (VOC)
 
VOC, bir grup uçucu organik çözücüye atıfta bulunur. Bu kimyasal maddeler genellikle boya ve mürekkep preparatlarında, tutkallarda, temizlik maddelerinde, ayakkabı astarlarında vb. kullanılır. Organik niteliklerinden ötürü, bu kimyasal maddelerin güçlü ve belirgin bir kokuları vardır. Benzen gibi bazı VOC’ler kanserojendir. Bazıları ise çok toksiktir ve güçlü tahris edici özelliklere sahiptir.

Son DüzenlenmePazartesi, 12 Şubat 2018 01:52
Öğeyi Oyla
(5 oy)
yukarı çık

İNTERSİSTEMTEKNİK © 2018 Tüm Hakları Saklıdır

Yukarı Masaüstü Moduna Geç