ISO 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyonu

TS EN ISO 17020 Danışmanlık Hizmetimizi Nasıl Alacaksınız ?

Öncelikle kuruluşunuzun muayene hizmetlerine yönelik iştigal konusunda olduğundan emin olunuz. Standart uygunluğunu sağladıktan sonra firmamızla irtibata geçmeniz gerekmektedir. Firmamız uygun bir zaman zarfı içerisinde kuruluşunuza ziyarette bulunarak durum tespiti, analizi ve yapılması gereken iş tespiti durumlarını inceleyerek bir fiyat teklifi oluşturacaktır. Fiyat teklifi kabul edilirse firmamız iş başlangıcında ISO 17020 Eğitimlerini belirleyecek ve bir takvime bağlayacaktır.

Eğitimlerin bitmesine mütakip ISO 17020 Standardının gerektirdiği dokümantasyonu kuruluşunuzla birlikte oluşturacaktır. Dokumantasyon oluşturulduktan sonra dokumanların ve faaliyetlerin uygulaması birlikte yapılacaktır. Son aşamada bir iç denetim yapılarak proses performanları ölçülecek ve Yönetim toplantısına girdi sağlanacaktır. Diğer nihai aşama ise Yönetim toplantısında tüm sistemin değerlendirilmesi, sistem uygunluğuna bakılması ve Akreditasyon kurumuna başvuru yapılması kararı alınacaktır.

Akreditasyon kurumuna başvuru ile ilgili yönlendirmeler firmamız tarafından yapılarak kuruluşun hizmeti tamamlanacaktır. Kuruluş başvurduğu akreditasyon kurumu tarafında verilen danışmanlık hizmeti gereklerince sorgulanacak ve akredite olacaktır.

Bu süreç sonunda kuruluş firmamızdan hizmetimizin devamı için süreli veya sürekli danışmalık talep edebilir. Bu talep yeniden yapılacak bir sözleşme neticesinde şekillendirilecektir.(Bu aşama zorunlu olmamakla beraber kuruluşun isteği çerçevesinde gerçekleştirilir).

ISO 17020 Nedir ?

TS EN ISO 17020, üstlenilmiş olan görevleri malzemelerin, ürünlerin, tesislerin, süreçlerin, iş prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini ve şartlara uygunlukların tayinini ve daha sonra da bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda denetim yapan yetkililere rapor edilmesini içeren kuruluşların fonksiyonlarının...

Devamı... Başvur

ISO 17020 Nasıl Oluştu ?

TS EN ISO 17020 standardı, buna uygun olarak muayene yapan kuruluşlara duyulan güveni geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
TS EN ISO 17020 standardı, ISO 9000 (EN/ISO 9000) serisi standartlar ve ISO/IEC Guide 39 gibi Avrupa ve uluslar arası dokümanlarda yer alan şartlar...

Devamı... Başvur

TS EN ISO 17020 Kapsamı Nedir ?

Verdikleri hizmetlerin, müşterileri ve denetim yapan yetkililer tarafından kabul edilmesi için bu kuruluşların uymalarının gerektiği genel kriterlerin bir Avrupa standardı içinde uyumlaştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu nedenle TS EN ISO 17020 standardı, görevleri malzemelerin, ürünlerin, tesislerin, süreçlerin, iş prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini...

Devamı... Başvur

ISO 17020 Akreditasyonu Nasıl Alınır ?

Akreditasyon Süreci;
TS EN ISO 17020, görevleri malzemelerin, ürünlerin, tesislerin, proseslerin, faaliyetlerle ilgili prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini, şartlara uygunlukların tayinini ve daha sonra da bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda...

Devamı... Başvur

TS EN ISO 17020 Standardı Hangi Firmalar İçindir ?

TS EN ISO 17020 Standardı Uluslar Arası Muayene hizmeti vermek isteyen ve bu standarda uygun olarak dokumantasyon ve uygulamaları tam anlamıyla uygulayan her türlü muayene kuruluşuna verilebilir. Bu standart bahsettiğimiz çevreler içindir.
Standartla ilgisi olmayan...

Devamı... Başvur

ISO 17020 Standardı Kapsamı Nedir ?

TS EN ISO 17020 Standardı 16 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerden ilk ikisi giriş maddeleridir ve standart uygulamaları 3. maddeden itibaren düzenlemelerin ne olduğuna yol göstermektedir. Aşağıda bu 16 madde kısaca listelenmiştir;
0 Giriş...

Devamı... Başvur

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene