ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Akreditasyonu

TS EN ISO 17025 İçeriği Ve Uygulaması Nasıldır ?

Deney ve kalibrasyon laboratuvarları, bu standardın şartlarına uyduğu takdirde, deney ve kalibrasyon faaliyetlerinde ISO 9001’in ilkelerini de karşılayan bir kalite yönetim sistemi uygulamış olurlar. TS EN ISO 17025 standardı ve ISO 9001 arasında çapraz eşleşme bulunmaktadır. TS EN ISO 17025 standardı, ISO 9001’de kapsanılmayan teknik yeterlik şartlarını içermektedir.

Şartların tutarlı bir biçimde uygulanmasını sağlamak için TS EN ISO 17025 standardında yer alan bazı şartların açıklanması veya yorumlanması gerekli olabilir. Belirli alanlarda, özellikle akreditasyon kuruluşlarında uygulamaların oluşturulması amacıyla özel alanlardaki uygulamalar için kılavuzluk bilgileri ISO/IEC 17011 verilmiştir.

Laboratuvar, deney ve kalibrasyon faaliyetlerinin bir kısmı veya tamamı için akredite edilmeyi istediği takdirde, ISO/IEC 17011’e uygun olarak faaliyet gösteren bir akreditasyon kuruluşunu seçmesi tavsiye edilir.

Özel alanlardaki uygulamalar için kılavuz

TS EN ISO 17025 standardında belirtilen şartlar genel terimlerle ifade edilmiştir ve bu şartlar bütün deney ve kalibrasyon laboratuvarlarına uygulanırken şartların açıklanması gerekebilir. Bu gibi uygulamalar hakkındaki açıklamalar, burada uygulamalar olarak adlandırılmıştır. Uygulamalar, TS EN ISO 17025 standardında kapsanmayan ilâve genel şartları kapsamamalıdır.

Uygulamalar, belirli deney ve kalibrasyon alanları, deney teknolojileri, ürünler, malzemeler veya özel deneyler veya kalibrasyonlar için TS EN ISO 17025 standardında genel olarak verilen kriterlerin (şartların) detaylandırılması olarak düşünülebilir. Buna bağlı olarak, uygulamalar, yeterli teknik bilgiye ve tecrübeye sahip olan elemanlar tarafından oluşturulmalı ve bir deney veya kalibrasyonun uygun biçimde yürütülmesi için temel veya en önemli konuları ele almalıdır.

Mevcut uygulamaya bağlı olarak, TS EN ISO 17025 standardının teknik şartları için uygulamaların oluşturulması gerekli olabilir. Uygulamalar, bu standardın her bir maddesinde genel olarak belirtilmiş olan şartlara ayrıntılar veya bilgiler eklenerek (meselâ, laboratuvardaki sıcaklık ve nem için özel sınırlamalar gibi) oluşturulabilir. Bazı durumlarda uygulamalar, sadece belirli bir deneye veya kalibrasyon metoduna veya kalibrasyon veya deney metotlarının bir grubuna uygulanacak şekilde oldukça sınırlı olabilir. Diğer durumlarda uygulamalar, birçok ürünün veya numunenin deneyine veya kalibrasyonuna veya deney veya kalibrasyonun bütün alanlarına uygulanacak şekilde oldukça geniş olabilir.

Uygulamalar, bir teknik alanın tamamındaki deney veya kalibrasyon metotlarının bir grubuna uygulanırsa, bütün metotlar için ortak bir dil kullanılmalıdır. Başka bir seçenek olarak, deneylerin ve kalibrasyonların, ürünlerin, malzemelerin veya deneylerin veya kalibrasyonların teknik alanlarının özel çeşitlerine ve grupları ile ilgili standarda ilâveler yapmak için, uygulamaların ayrı bir doküman olarak geliştirilmesi gerekebilir. Böyle bir doküman, yapılan atıflarla bu standardın asıl doküman olarak kalmasını sağlamak kaydıyla, sadece gerekli ek bilgileri içermelidir.

Ayrıntılarla dolu dokümanların aşırı miktarda çoğalmasını önlemek için çok özel uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Bu ekteki rehberlik, kendi amaçları için uygulamalar geliştiren akreditasyon kuruluşları veya diğer değerlendirme kuruluşları tarafından kullanılmalıdır (meselâ, özel konulardaki akreditasyon gibi).

ISO 17025 Nedir ?

TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar-Akreditasyon Süreci

TS EN ISO 17025 standardın ilk baskısı (1999), ISO/IEC Guide 25 ve EN 45001’in uygulamalarında edinilen kapsamlı deneyimlerin sonucu olarak hazırlanmış, ancak bunların her ikisinin de yerini başka standartlar almıştır...

Devamı... Başvur

ISO 17025 Kapsamı Nedir ?

TS EN ISO 17025 standardı, numune alma dâhil, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren bir laboratuarın yeterliliğinin tanınması için sağlaması gereken genel şartları kapsar. Bu standart, standart dışı ve laboratuar tarafından geliştirilen metotlarla yapılan...

Devamı... Başvur

ISO 17025 Akreditasyonunu Hangi Firmalar Yapmalı ?

TS EN ISO 17025 standardı, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanabilir. Bu kuruluşlar, birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf durumundaki laboratuvarları, inceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney ve/veya kalibrasyon...

Devamı... Başvur

ISO 17025 Akreditasyonunun Amacı Nedir ?

TS EN ISO 17025 standardındaki notlar, metne açıklık kazandırmak, örnekler vermek ve yol göstermek amacıyla verilmiştir. Bu notlar, şartları içermezler ve bu standardın tamamlayıcı bir parçası değildirler.
TS EN ISO 17025 standart, laboratuvarın kalite, idarî ve...

Devamı... Başvur

Neden ISO 17025 Akreditasyonu Ve Faydaları Nelerdir ?

Neden Akreditasyon ve faydaları konusunda aşağıdaki unsurlar ortaya çıkmaktadır:
1-Test sonuç ve raporları uluslar arası kabul edilirliğe sahiptir,
2-Müşteriye güven telkin eder,
3-Pazar Payını ve rekabeti artırır...

Devamı... Başvur

ISO 17025 Standardının Kapsamı Nedir ?

Standardın madde madde içeriği:
0 Giriş
1 Kapsam
2 Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar...

Devamı... Başvur

Laboratuvar Nasıl Olmalıdır ?

a) Yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi de dâhil görevlerini yerine getirmek ve yönetim sisteminden veya deney ve/veya kalibrasyon prosedürlerinden sapmaların oluşumunu tespitetmek ve bu tür sapmaları önlemek veya en aza indirmek için gerekli...

Devamı... Başvur

Laboratuvar Akreditasyonu Hizmetimiz Nedir ?

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu gereksinimi duyan işletme öncelikle firmamızla irtibat kurmalıdır. Gerekli görüşmelerin ardından akreditasyon sürecine girmek isteyen laboratuvar yerinde ziyaret edilerek çalışma şekli, laboratuvar analizi ve durum değerlendirmesi yapılmaktadır...

Devamı... Başvur

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene