Periyodik Kontroller Ve Muayene

Yasal Periyodik Kontrol ve Muayene

Yasal Periyodik Kontrol ve Muayene

Yasal Dayanak noktası 6331 Sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunun iş dünyasına kazandırdığı değerler ve bu değerlerin farklı yönetmeliklerle düzenlendiği bir kontrol mekanizması hayata geçmiştir.

Bu bölümde Periyodik Kontrol ve Muayene kapsamında bilinmesi gereken tüm konu ve sorulara ışık tutulmaktadır.

Bu konu başlıkları aşağıda soru cevap şeklinde belirtilmiştir:

Periyodik Kontrol Nedir ?

Periyodik Kontrol söz konusu ekipmanın, iş ve çevre sağlığına ve güvenliğine uygun olup olmadığının tespitidir.

Periyodik Kontrol Yasal Olarak Zorunlu Mudur ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan 28628 sayılı İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ doğrultusunda, periyodik kontroller zorunlu hale getirilmiştir.

Periyodik Kontrol Nedir ?

Periyodik Kontroller, kaldırma-iletme makineleri, basınçlı kaplar, asansörler, yürüyen merdiven – yürüyen bant, makine ve tezgahlar, yapı iskeleleri, yangın tesisatları ve yangın söndürücüler havalandırma tesisatı gibi tesisatlar, elektrik tesisatları, jeneratörler, aküler zorunlu hale getirilmiştir.

Periyodik Kontrol İle Periyodik Bakımın Farkı Nedir ?

Periyodik Kontrol söz konusu ekipmanın, ekipman ile ilgili standardın emniyet gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığının kontrolüdür. Bakım işleminde olduğu gibi herhangi bir sökme-takma, tamir söz konusu değildir. Periyodik kontrol ile periyodik bakım farklı kavramlar olup, bir ekipmanın bakımının yaptırılıyor olması periyodik kontrolünün yaptırılmasına gerek olmadığı ya da bir ekipmanın periyodik kontrolünün yaptırılmış olması bakımının yaptırılmasına ihtiyaç olmadığı anlamına gelmez.

Periyodik Kontrol Ne Sıklıkta Yapılmalıdır ?

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ kapsamında ekipmanların yılda en az tabi tutulması gereken kontrol periyodları yönetmelik içerisinde ilgili tablolarda verilmiştir.

Ancak aynı yönetmelik söz konusu periyodlar ile ilgili olarak ‘’Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır.’’ Demektedir. Bu da firma İş Güvenliği Uzmanı tarafından yapılacak risk değerlendirmesine atıf yapmaktadır.

Amaç nadir kullanılan bir ekipman ile sürekli kullanılan bir ekipmanın aynı kategoride değerlendirilmesinin önlenmesidir.

Periyodik Kontrolleri Kimler Yapabilir ?

Intersistem Teknik Belgelendirme bünyesinde bulundurduğu iş tecrübesine sahip ve konusunda gerekli eğitimleri almış Makine Mühendisleri – Teknikerleri ve Elektrik Mühendisleri - Teknikerleri – Öğretmenleri ile kontrolleri gerçekleştirmekte olup İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ kapsamında ki personel gerekliliklerini fazlası ile karşılamaktadır.

Kaldırma - İletme Ekipmanlarının Kontrolleri Nasıl Yapılmaktadır ?

Kaldırma – İletme ekipmanlarının kontrolleri söz konusu ekipmanın ilgili standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılmaktadır. Görsel, işlevsel ve emniyet ekipmanlarının kontrollerinin yanı sıra Ekipman ilgili standart ve yönetmelik doğrultusunda belirtilmiş yükler ile statik ve dinamik yük testine tabi tutulmaktadır. İntersistem teknik personeli kontroller öncesi yapılması gereken ön hazırlıklar ile ilgili firmaları bilgilendirmektedir. Statik ve Dinamik Yük testleri için gerekli ağırlıkları belirleyip müşterisinin kontroller esnasında hazır bulunmasına yardımcı olmaktadır.

Basınçlı Kapların Kontrolleri Nasıl Yapılmaktadır ?

Basınçlı ekipmanların kontrolleri ekipmanın görsel, işlevsel kontrollerinin yanı sıra, emniyet ventillerinin testi ve basınç testi ile yapılmaktadır. Basınç testi işletme basıncının 1,5 katıdır. Ekipman yarım saat süre ile test basıncında bekletilir ve herhangi bir sızdırma, deformasyon görülmemesi gerekmektedir. İntersistem teknik personeli kontroller öncesi yapılması gereken ön hazırlıklar ile ilgili firmaları bilgilendirmektedir.

Basınçlı Ekipmanlarımızı Durduramıyoruz Bu Durumda Kontrolleri Nasıl Gerçekleştireceğiz ?

Basınçlı ekipmanların periyodik kontrollerinde önümüze çıkan en büyük engel basınç testi esnasında ekipmanın birkaç saat için kullanılamayacak olmasıdır. Oteller, 7/24 çalışan fabrikalar gibi kuruluşlarda ekipmanı durdurmak hizmet ve imalat için sorun olmaktadır. Bu durumda İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ekipmanın basınç testi yerine tahribatsız muayene yapılmasına müsaade vermektedir. Tahribatsız muayene metodu olarak ekipmanın türüne göre Görsel, Sıvı Penetrant veya Manyetik Parçacık testleri ve ultrasonik testler uygulanabilmektedir.

Tesisimizde Hangi Elektriksel Periyodik Kontrolleri Yaptırmalıyız ? Gereklilikleri Nelerdir ?

Topraklama kontrolü, Paratoner kontrolü, Pano kontrolü, Kompanzasyon kontrolü, Jeneratör kontrolü, Trafo topraklaması kontrolü, Termal kontrol, İç tesisat kontrolü, yapılması gereken kontroller arasındadır.

Topraklama Kontrolü Nedir ?

Ölçülen noktanın (topraklama barası, pano, makine vb.) toprakla olan temasının/direncinin ölçülerek belirlenmesi işlemidir. Belirlenen topraklama dirençlerinin uygunluk kanaati kullanılan otomatik ayırma / güvenlik cihazlarının türüne ve tesisin topraklama yapısına göre hesaplanarak belirlenir. Ancak tesisin topraklama direncinin uygun olması tesisin güvenilir bir elektrik tesisatına sahip olduğu anlamı taşımaz. Elektrik tesisatının durumunun tespiti için iç tesisat kontrolü yapılmalıdır.

Ortak Paratoner Kullanımında Ne Yapılmalıdır ?

Bir tesiste birden fazla firma olması durumunda ortak kullanılan paratonerin her firma için tekrar tekrar test edilmesi gerekmez. Paratonerin etki alanındaki firmalar ile ortak olarak bu kontroller yılda bir defa yaptırılması yeterli olacaktır. Bu raporun ortak tesis yöneticisinin de olması sağlanabilir ya da İntersistem Teknik Belgelendirme firmasına ilgili bilgiler veriler ölçüm raporlarının her bir firma için ayrı ayrı raporlanması sağlanabilir.

Termal Kontrol Gereklilikleri Nelerdir ?

Tesisin tüm elektrik panolarının termal kamera ile ölçülmesi sağlanmalıdır. Tesiste ısıl yalıtım ile korunan ve/veya ısı yayan ekipmanların güncel ısıl durum tespiti fotoğraflanarak raporlanmalı ve arşivlenmelidir. Bu kontroller özellikle elektriksel ekipmanların durumunu gözler önüne serecektir. Uygun olmayan elektriksel bağlantılar tespit edildiğinde gerekli revizyonlar gerçekleştirilmeli ve tekrar termal fotoğraflama talep edilmelidir.

Uygunsuzluk Bulunması Durumunda Ne Yapmalıyız ?

Ekipmanda söz konusu uygunsuzluk bulunması durumunda, firma İntersistem teknik personelini uygunsuzlukların giderildiği konusunda bilgilendirir ve İntersistem teknik personeli uygunsuzlukların giderildiğine dair kontrolleri yerinde gerçekleştirerek tekrar raporlama yapar.

Kule Vincin Yüksekliği Değişti / Hava Tankının Yeri Değişti / Elektrik Tesisatımı Yeniledim, Tekrar Kontrol Yaptırmalı Mıyım ?

İş Ekipmanlarının Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ve ekipmanda yapılan her türlü revizyonlardan sonra (kule vincin yükseltilmesi, inşaat asansörünün yükseltilmesi, halat değişimi vb.) ekipmanın periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

Periyodik Kontroller Esnasında Bakım Firmasının Da Bulunması Gerekmekte Midir ?

Ekipmanın türüne bağlı olarak Intersistem Teknik Personeli bakım firmasının yetkilisinin kontroller esnasında bulunmasını talep edebilir. Yürüyen merdiven – bant, İnşaat Asansörü, Yangın Tesisatı gibi ekipmanların kontrollerinde bakım firmasının yetkilisinin bulunması kontrollerin tam olarak doğru şekilde yapılması için şarttır.

Periyodik Kontroller İçin Nasıl Başvuru Yapılır ?

Periyodik Kontroller için başvuruyu İntersistem teknik ‘i telefon ile arayarak veya mail atarak veya web sayfamızdaki başvuru formunu doldurarak yapabilirsiniz.

Periyodik Kontrollerin Ücretlendirlmesi Nasıl Yapılmaktadır ?

Periyodik kontrollerin ücretlendirilmesi söz konusu ekipmanların adetleri, kapasiteleri ve bulundukları yer de göz önünde bulundurularak ücretlendirilmektedir.

Tesisat Kontrolleri Ücretlendirlmesi Nasıl Yapılmaktadır ?

Havalandırma – Yangın tesisatı gibi kontroller için Intersistem Teknik Personeli ilgili tesisatın planına doğrultusunda ücretlendirme yapmaktadır. Söz konusu planın olmaması durumunda Intersistem Teknik personeli yerinde keşif yapabilir.

Elektrik Periyodik Kontrol Fiyatlandırmaları Neye Bağlıdır ?

Elektriksel ölçümler talep edilen ölçüm noktasının/ekipmanının sayısına göre fiyatlandırılır. Tesiste bulunan pano, paratoner, makine, jeneratör vb. ekipmanların listesini İntersistem Teknik Belgelendirme firmasına iletmeniz durumunda fiyatlandırılırsınız.

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme