Elektrik Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Yıldırımdan Korunma Sistemi Nedir ?

Tesise veya yakınına düşebilecek olası yıldırımın zararlarından koruyan sistemlere yıldırımdan korunma sistemleri denir. İç yıldırımlık ve dış yıldırımlık olarak iki ana grupta değerlendirilir. Faraday Kafesi, Franklin Çubuğu, Aktif Paratoner, Reaktif paratoner yıldırımın ilk etkilerinden korunmak için tesis dışında konumlandırılır ve dış yıldırımlık olarak isimlendirilirler. Tesise ya da yakınına düşen yıldırımın elektrik tesisinde oluşturacağı elektrik dalgalanmaları gibi kötü etkileri önleyen sistemler ise iç yıldırımlık olarak isimlendirilir.

Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Nasıl Yapılır ?

Yıldırımdan Korunma Sistemi periyodik kontrolü ilgili ürün standardı ve yönetmeliğinin gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığının kontrol edilmesi ve ölçülmesi ile gerçekleştirilmelidir. İlgili tesisatın fiziksel son durumu, tesisatın yapılış şekli, risk oluşturabilecek durumların mevcut olup olmadığı kontrol edilmelidir. Tesisatın topraklama ile olan sürekliliği ve referans toprakla olan direnç değeri ölçülmeli ve yönetmelikte belirtilen sınır topraklama değerinin altında olup olmadı tespit edilmeli ve raporlanmalıdır. Yıldırımdan Korunma Sistemlerinde topraklama ölçümü, topraklama ölçme cihazlarından yararlanılarak, referans toprağa saplanan sondalardan yararlanılarak yapılır.

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ile ilgili olarak İntersistem Teknik Personeli tarafından önceden bilgilendirilir.

Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Neye Göre Yapılır ?

Yıldırımdan Korunma Sistemi periyodik muayenesi; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve TS EN 62305 standart serilerinde belirtilen kriter ve gerekliliklere göre yapılmalıdır. Tespit edilen yıldırımdan korunma sistemi topraklama direnci belirlenen minimum direnç değerinden yüksek olup olmadığı gözlemlenmeli ve raporlanmalıdır.

Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Yıldırımdan Korunma Sistemi 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi yılda en az 1 defa Yıldırımdan Korunma Sistemi kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü ve Muayenesinde yapılan ölçümler, gereksinimler ve tespit edilen uygunsuzluklar raporlanarak müşteriye sunulur. Kontrolü yapılan tesisin Yıldırımdan Korunma Sistemi direnci Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından yapılan ölçümlerle tespit edildikten sonra rapora işlenir.

Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Sonucunda Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü ve Muayenesi yapılan tesisin topraklama değerlerinde bir uygunsuzluk bulunması durumunda muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede tesisin toprak değerlerinin iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı ve yönetmelik gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı tekrar kontrol ettirilmelidir. Fiziksel yönde uygunsuzlukların tespit edilmesi halinde en kısa sürede yetkin kişiler tarafından ilgili revizyonların yapılması sağlanmalı ve değişikliklerin kontrolü sağlanmalıdır.

Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Yapılan Elektrik Tesisat ve Ekipmanları

İç Tesisat Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

İç Tesisat Nedir ?
İç Tesisat, bir tesisin (enerji üretim/dağıtım hariç) elektriksel tüm tesisatını kapsayan geniş nitelikte bir terimdir. İç Tesisat Periyodik Kontrolleri; tesisin topraklama kontrollerini, topraklama sürekliliği kontrollerini, pano kontrolleri, yalıtım direnci...

Devamı...

Jeneratör Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Jeneratör Nedir ?
Jeneratör, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir elektrik üreticisidir. Şebeke enerjisi kesildiğinde veya hiç elektrik enerjisi yoksa jeneratörler kullanılıp, elektrik üretilir. Jeneratörler ana şebeke enerjisi kesildiğinde kısa sürede devreye...

Devamı...

Pano Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Pano Nedir ?
Pano, tesisteki elektriksel komponentlere doğrudan temasın engellenmesi ve komponentlerin bütünlüğü için tasarlanmış yalıtım ara birimidir. Şalter, sigorta, kontaktör, zaman rölesi, kablo, bara vb. tüm elektriksel donanımlar elektrik panoları...

Devamı...

Topraklama Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Topraklama Nedir ?
Topraklamak, elektriksel bakımdan iletken bir parçayı bir topraklama tesisi üzerinden toprağa bağlamaktır. Topraklama, topraklamak için kullanılan araç, düzen ve yöntemlerin tümüdür.
Topraklama Periyodik Muayenesi Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene