Eğitimler

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Eğitim, bireyin ve sistemin iyileştirilmesine ve geliştirmesine, riskleri kontrol altına almaya hatta önlemeye yardımcı olan işletme maliyetlerini dengeleyen, düşük maliyetli bir faaliyettir. Gerektiği şekilde verilen ve eğitim amacına ulaşmada en kolay yol olan bu faaliyetler İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ) tarafından hizmet alanlara sunulmaktadır. İyi alınmış bir eğitimle kuruluşlar sistemlerini devam ettirebilmek ve iyileştirme yapma olanağına sahip olurlar. Eğitim faaliyetleri işletmeleri geliştiren bitmez tükenmez bir “yol” gibidir. Eğitimde hedefini tespit eden bu yolda nereye gideceğini iyi bilir.

Sistem temel eğitimleri, sektörlerin bütününün yıllardır üzerinde durduğu, ülkemizde de son 15 yıldır ciddiye alındığı faaliyet enstrümanlarındandır. Çağdaş ve verimli bir yönetim başarısı, tescillenmiş unsurlardandır. Bu nedenle, yönetim sistemleri uygulamalarında gereksinim duyulan, işletme ekonomilerine zarar vermeyen bir faaliyet durumundadır. Yönetim sistemleri ulusal ve uluslar arası kamuoyunda gerekli hale gelmiş hatta ülkemizde ve bazı ülkelerde bu sistemlerin içeriklerinin büyük bir bölümüde yasal mevzuatlara girmiştir. Sistem eğitimleri her türlü sistemi kapsamakta olmakla birlikte sistemlerin uygulanması, çalıştırılması ve kontrol altına alınmasında fayda sağlamaktadır. Bu faydalar, ulusal ve uluslar arası ticarette zaruri hallere gelen standart taleplerini karşılamanın sağlanması ile pazardaki pay alımlarına en büyük desteği vermektedir.

Standardına uygun kurulmuş, uygulanan ve iyileştirilen etkin bir yönetim sisteminin kuruluşlar için son derece faydalı olacağı aşikardır. Küresel manada başarılı kuruluşlardan her hangi birine bile baksanız muhakkak etkin uygulanan bir sisteme rastlayacaksınız. Bu yapının arkasında çalışanların ve iş verenlerin sistem hakkında aldıklarını etkin şekilde kullanmaları yatmaktadır. Anlatılan unsurlardan bakıldığında, çalışma yaşamında, çalışanların ve aday çalışanların yönetim sistemlerini öğrenmeleri ve bilmeleri her zaman kendilerine kazanımlar sağlayacaktır.

Kuruluşların hangi bölümünde kariyer planı yaparsanız yapın, sonuçta yönetim sistem uygulamaları kendi işiniz ile birlikte hayatınızın vaz geçilmezi olacak bir faktör konumuna gelecek, başarınızı belirleyecektir. Yönetim sistemleri konusunda bilgili, eğitimli ve tecrübeli insan kaynakları işletmelerde halen tercih nedeni olmakta ancak yakın gelecekte bu yapı zorunlu bir hal alacaktır.

Yönetim sistemleri temel eğitimleri işletmelere ve diğer insan kaynaklarına çalışma hayatında kariyer kazandıracak ve tercih nedeni sayılacak önemli bir unsurdur.

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), bu gereksinimleri karşılamada uzman eğitim kadrosu ile aşağıdaki eğitim guruplarına yönelik geniş kapsamlı, çok çeşitli eğitimler vermektedir. Muhakkak size ve işletmenize uygun eğitimler bulacaksınız. Farklı eğitim ihtiyaçlarınızı firmamıza bildirebilir ve tedariğini rahatlıkla sağlayabilirsiniz.

TEMEL EĞİTİM KATEGORİLERİ:

•Yönetim Sistemleri Eğitimleri,

•Kişisel gelişim Eğitimleri,

•Sürekli İyileştirme Eğitimleri,

•Stratejik Planlama Eğitimleri

Şeklinde ana kategorilerle sunulmaktadır. Alt kategorileri ziyaret ederek, tüm eğitimleri, şartlarını ve içeriklerini bulabilirsiniz.

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Toplumların gelişimi, kişlerin ve yaşadığı çevrenin gelişimi ile ayrılmaz bir bütündür. Gelişmiş toplumlar bu başarılarını alt yapılarında bulunan bireylerinin beyin güçlerini etkin ve verimli kullanarak elde etmişlerdir. Burada üzerinde durduğumuz unsur kişilerin geliştirilmesi...

Devamı...

Sürekli İyileştirme Eğitimleri

Konunun matematiğinden giriş yaparsak, bir önceki mevcudun üstüne sürekli ilaveler yapmak, miktarını, şeklini, yapısını, sayısını v.b. gibi faaliyetlere sürekli iyileştirme, bu işin sürekli olmaması bir kereye mahsus olması durumuna da iyileştirme denmektedir. Her...

Devamı...

Stratejik Planlama Eğitimleri

Günümüz dünyasında toplumsal ve ekonomik hayattaki hızlı değişimlere paralel olarak kamu yönetim anlayışı değişmekte ve katılımcılığa, paydaşlarının mutluluğuna ve hedeflere odaklanan bir yönetim anlayışı yerleşmektedir. Bu anlayışa bağlı olarak çıkarılan 5018 sayılı...

Devamı...

Akreditasyon Eğitimleri

Kelime Anlamı olarak Akreditasyon: Yetki verilmiş, resmen tanınmış , kabul edilmiş anlamına gelir. belirli bir hizmet standardı ve sistem bütünlüğü oluşturmak için, belli kriterleri sağlayan kurumlara; bağımsız, tarafsız ve bilirkişi niteliğindeki başka bir kurum tarafından...

Devamı...

Yönetim Sistemleri Eğitimleri İçerik