Asılı Erişim Donanımı Periyodik Kontrolü

Asılı Erişim Donanımı Nedir ?

Asılı erişim Donanımı gerek inşaat sektöründe geçici olarak kurularak dış cephe çalışmalarında, yüklerin ve personelin taşınmasında günümüz koşullarında hızlı ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamakla beraber yapılarda kalıcı olarak tedarik edilerek inşaat sonrası dış cephe temizlik, müdahale vb işlerde de kullanımı sayesinde büyük kolaylık sağlamaktadır.

Başa Dön


Asılı Erişim Donanımı Periyodik Kontrolü Neye Göre ve Nasıl Yapılır ?

Asılı Erişim Donanımının periyodik muayenesi; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile TS EN 1808+A1 Asılı Erişim Donanımı Güvenlik Kuralları - Tasarım Hesapları, Kararlılık Kriterleri, Yapılış - Deneyler standardında belirtilen kriterlere göre periyodik muayenesi yapılmalıdır.

Asılı erişim Donanımının muayenesi standartta belirtilen kriterlere göreEkipmanın görsel, platform kontrolü, kaldırma grubunun kontrolü, hareket mekanizmasının, elektriksel bağlantılarının, muhafazalarının, topraklama kontrolü, emniyet ekipmanlarının kontrolü ile yük ve fren testlerini kapsar.

Yük testleri:

-Dinamik Yük Testi: Ekipman beyan kapasitesinin 1,1 katı yük ile çalıştığı mesafe boyunca test edilir.

-Statik Yük testi: Ekipman beyan kapasitesinin 1,5 katı yük ile yerden az bir miktar (100mm civarı) kaldırılarak 10 dakika boyunca test edilir. Test esnasında kabinin aşağıya kaymaması beklenmektedir.

-Aşırı Yük Sensörü Kontrolü: Ekipmanın beyan yükünün 1,25 katı aşıldığında devreye giren bir aşırı yük sivicinin varlığı ve aktif olarak görevinin yerine getirip getirmediği kontrol edilir.

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ve bulundurulması gereken yükler ile ilgili olarak İntersistem Teknik Personeli tarafından önceden mail yolu ile bilgilendirilir.

Başa Dön


Asılı Erişim Donanımı Periyodik Kontrolünü Ne Sıklıkla ve Ne Zaman Yaptırmalıyım ?

Kaldırma iletme ekipmanları arasında yer alan Asılı Erişim Donanımı 6331 sayılı “ İs Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi en az 6 ayda 1 defa veya daha fazla periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır.

Başa Dön


Asılı Erişim Donanımı Periyodik Kontrolü Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Kontrolü yapılacak ekipmanın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standart’ın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan bulgular rapora işlenerek Teknik Yöneticinin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

Başa Dön


Asılı Erişim Donanımı Periyodik Kontrolü Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Periyodik Muayene kontrolü yapılan ekipmanın muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi gerekmektedir. Uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın periyodik kontrolü tekrarlanmalıdır.

Başa Dön


Asılı Erişim Donanımı Periyodik Kontrolü Ücretlendirmesi Neye Göre Yapılır ?

İntersistem Teknik personeli tarafından ekipmanın bulunduğu yer, kapasite, çalışma yüksekliği, adet ve çalışma ortamı göz önünde bulundurularak ücretlendirme yapılır.

Başa Dön


iso-9001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 9001 Belgesi

Sistem Belgelendirme

helal-belgesi-popular-hizmetler
Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso-27001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 27001 Belgesi

Sistem Belgelendirme

vegan-belgesi-populer-hizmetler
Vegan Belgesi

Gıda Belgelendirme

dogal-gida-belgesi-populer-hizmetler
Doğal Gıda Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso-22000-belgesi-populer-hizmetler
ISO 22000 Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso-14001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 14001 Belgesi

Sistem Belgelendirme

Kalitenizi "Tescillemek" ister misiniz ?