2009/125/EC sayılı Eko Dizayn Direktifi kapsamında olan ürünler için gerekli olan testlere “Eko Dizayn (ErP) Testleri” denir.

2009/125/EC sayılı Eko Tasarım (Eco Design) Direktifi, Avrupa Birliği parlamentosu tarafından 2009 yılında yayınlanmıştır. Bu direktif kapsamında; çevre ve kaynakların etkin olarak değerlendirilmesi çerçevesinde, ürünlerin enerji verimliliği etiketlemeleri ve eko tasarım gerekliliklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Yayınlanan bu direktif çerçevesinde; ürünlerin çevre, performans vb. verimlilik testleri zorunlu hale getirilmiştir.

İntersistem Belgelendirme (ISQLAB) test hizmetleri, Eko Tasarım (ErP) Testleri ile müşterilerine ErP Test ve CE Belgelendirme Hizmetleri vermektedir.

Hizmet kapsamımız için;

ErP Testleri ve Teste Tabi olan Ürün Grupları ve Test Standartları;

Ürün Grupları:

 • Klimalar
 • Ev tipi fırınlar ve davlumbazlar
 • Elektrik lambaları ve armatürler
 • Ev tipi bulaşık makineleri
 • Ev tipi soğutma cihazları
 • Ev tipi çamaşır kurutma makineleri
 • Ev tipi çamaşır makineleri ve kurutmalı çamaşır makineleri
 • Yerel alan ısıtıcılar
 • Profesyonel soğutmalı saklama dolapları
 • Konut havalandırma üniteleri
 • Katı yakıt kazanları ve katı yakıtlı kazan paketleri, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrolleri ve güneş enerjisi cihazları
 • Alan ısıtıcılar, kombine ısıtıcılar, alan ısıtıcı paketleri, sıcaklık kontrol ve güneş cihazı paketleri ve kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş cihazı paketleri
 • Elektronik ekranlar ve televizyonlar
 • Elektrikli süpürgeler
 • Su ısıtıcıları, sıcak su depolama tankları ve şofben ve güneş cihazı paketleri
 • Hava ısıtma ürünleri, soğutma ürünleri, yüksek sıcaklık proses soğutucular ve fan coil üniteleri
 • Sirkülatörler (salmastrasız bağımsız sirkülatörler ve ürünlere entegre ıslak rotorlu sirkülatörler)
 • Bilgisayarlar ve bilgisayar sunucuları
 • Elektrik motorları
 • Harici güç kaynakları (yüksüz durumda elektrik gücü tüketimi ve harici güç kaynaklarının ortalama aktif verimliliği)
 • 125 W ile 500 kW arasında elektrik giriş gücüne sahip motorlarla çalışan fanlar
 • Basit set üstü kutular
 • Küçük, orta ve büyük güç transformatörleri
 • Bekleme ve kapalı modda elektrikli ve elektronik ev ve ofis ekipmanlarının elektrik gücü tüketimi
 • Su pompaları
 • Kaynak ekipmanı
 • Doğrudan satış işlevine sahip soğutma cihazları

Ürün Grupları için Direktifler ve Testler ve Standartları[Kaynak]:

1. KLİMALAR

1.1- Eko Dizayn (2009/125/EC) ve Enerji Etiketleme [(EU) 2017/1369] Mevzuatı: (EU) No 626/2011 ve (EU) No 206/2012
1.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • EN 12102: 2013 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri, ısı pompaları ve nem gidericiler - Havadaki gürültünün ölçülmesi - Ses gücü seviyesinin belirlenmesi
 • EN 12102-1: 2017 Elektrikli kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri, ısı pompaları, proses soğutucular ve nem gidericiler - Ses gücü seviyesinin belirlenmesi - Bölüm 1: Klimalar, sıvı soğutma paketleri, alan ısıtma ve soğutma için ısı pompaları, nem alıcılar ve proses soğutucular
 • EN 12900: 2013 Soğutucu akışkan kompresörleri - Derecelendirme koşulları, toleranslar ve üreticinin performans verilerinin sunumu
 • EN 14511-2: 2013 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 2: Test koşulları
 • EN 14511-3: 2013 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 3: Test yöntemleri
 • EN 14825: 2016 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikli kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Kısmi yük koşullarında test ve değerlendirme ve mevsimsel performansın hesaplanması
 • EN 15218: 2013 Buharla soğutulan kondansatörlü ve alan soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar ve sıvı soğutma paketleri - Terimler, tanımlar, test koşulları, test yöntemleri ve gereksinimler

2. BULAŞIK MAKİNELERİ

2.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 2019/2017 ve (EU) 2019/2022
2.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • EN 16901,
 • EN 16902,
 • EN 50597
 • EN ISO 23953-2
 • EN 16838

3. EV TİPİ FIRINLAR VE DAVLUMBAZLAR

3.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 65/2014 ve (EU) No 66/2014
3.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • EN 30-2-1: 2015 Gaz yakan ev tipi pişirme cihazları - Bölüm 2-1: Akılcı enerji kullanımı - Genel
 • EN 15181: 2017 Gaz yakıtlı fırınların enerji tüketimini ölçme yöntemi
 • IEC / EN 60350-1: 2016 Elektrikli ev pişirme aletleri - Bölüm 1: Ocaklar, fırınlar, buharlı fırınlar ve ızgaralar - Performans ölçme yöntemleri
 • IEC / EN 60350-2: 2013 Elektrikli ev pişirme aletleri - Bölüm 2: Ocaklar - Performansı ölçmek için yöntemler ve EN 60350-2: 2013 / A11: 2014
 • EN 61591: 1997 Ev tipi davlumbazlar ve diğer pişirme duman aspiratörleri - Performansı ölçme yöntemleri
 • IEC / EN 61591: 1997 / A2: 2011
 • EN 61591: 1997 / A1: 2006 ve IEC 61591: 1997 / A1: 2005
 • EN 61591: 1997 / A12: 2015
 • EN 61591: 1997 / A11: 2014

4. ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

4.1- Eko Dizayn Mevzuatı: (EU) No 666/2013
4.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • EN 60312-1: 2017 Ev kullanımı için elektrikli süpürgeler - Bölüm 1: Kuru elektrikli süpürgeler - Performansı ölçmek için yöntemler ve IEC 60312-1: 2010 + A1: 2011
 • EN 60335-2-2: 2010 Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Güvenlik - Bölüm 2-2: Elektrikli süpürgeler ve su emişli temizlik cihazları için özel gereksinimler ve IEC 60335-2-2: 2009ve IEC 60335-2-2: 2009 / A1: 2012 ve EN 60335-2-2: 2010 / A1: 2013 ve EN 60335-2-2: 2010 / A11: 2012
 • IEC/EN 60335-2-69: 2012 Ev ve benzeri elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-69: Ticari kullanım için elektrikli fırça dahil ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler için özel gereksinimler
 • EN 60704-2-1: 2001 Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Havadaki akustik gürültünün belirlenmesi için test kodu - Bölüm 2-1: Elektrikli süpürgeler için özel gereksinimler ve IEC 60704-2-1: 2000
 • EN 60704-2-1: 2015 Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Havadaki akustik gürültünün belirlenmesi için test kodu - Bölüm 2-1: Elektrikli süpürgeler için özel gereksinimler ve IEC 60704-2-1: 2014

5. BUZDOLAPLARI VE DERİN DONDURUCULAR

5.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) 2019/2016 ve (EU) 2019/2019
5.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) 2019/2019 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

6. LAMBALAR VE ARMATÜRLER

6.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 874/2012
6.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
6.2.1Fotometrik parametreler, LED lambalar ve modüller için (renkölçümsel parametreler dahil) prEN 13032-4'e ve diğer tüm tipler için EN 13032-1'e göre ölçülecektir.
6.2.2 Yönsüz lambalar için deneyler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

a-Akkor ampuller, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönsüz akkor ampuller
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
EEI
 • EN 60064, 3.4.1 ve Ek A güç için;
 • Işık akısı ölçümünün temelleri için CIE 84;
 • Işık akısı için EN60064, 3.4.2
Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Lamba kapakları EN 60061-1 ile bağlantılı olarak EN 60064
Lamba hayatta kalma faktörü CIE 97
Anma ömrü, lamba ömrü EN 60064, Ek A ve B
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörü EN 60064, 3.5 ve Ek A
Anahtarlama döngülerinin sayısı - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Başlangıç zamanı - Akkor lambalarla ilgili değildir.
Lamba ısınma süresi - Akkor lambalarla ilgili değildir.
Erken başarısızlık oranı EN 60064, 3.5
Lamba güç faktörü - Akkor lambalarla ilgili değildir (güç faktörü 1'e eşittir).
Renklilik koordinatları
 • Fotometrinin temelleri için CIE S 010 (=ISO 23539),
 • Kolorimetrinin temelleri için CIE 15,
 • Spektroradyo-metrik ölçüm için CIE 63
CCT CIE 15
CRI - Akkor lambalarla ilgili değildir (CRI 100'dür).
Parlaklık CIE 18.2
Spesifik etkili UV ışıma gücü EN / CIE 62471
Boyutlar EN 60064

b-Halojen enkandesan ampuller, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönsüz halojen akkor ampuller
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
Lamba etkinliği, ışık etkinliği
 • EN 60357, 1.4.5 ve Işık akısı için Ek A;
 • Işık akısının temelleri için CIE 84;
 • EN 60357, 1.4.4 güç için
Ortalama etkinlik değeri, her ürünün bireysel etkinliğinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Lamba kapakları
 • Ev ve genel aydınlatma için halojen için EN 60432-2, 1.1;
 • Halojen için EN 60432-3, 2.3 (araçlar için değil);
 • EN 60061-1 ile bağlantılı olarak
Lamba hayatta kalma faktörü CIE 97
Anma ömrü, lamba ömrü EN 60357, 1.4 ve Ek A
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörü EN 60357, 1.4 ve Ek A
Anahtarlama döngülerinin sayısı - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Başlangıç zamanı - Halojen akkor lambalar için geçerli değildir.
Lamba ısınma süresi - Halojen akkor lambalar için geçerli değildir.
Erken başarısızlık oranı EN 60357, Ek A
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için) EN 61000-3-2
Renklilik koordinatları
 • Fotometrinin temelleri için CIE S 010 (=ISO 23539),
 • Kolorimetrinin temelleri için CIE 15,
 • Spektroradyo-metrik ölçüm için CIE 63
CCT CIE 15
CRI - Halojen akkor lambalar için geçerli değildir (CRI 100'dür).
Parlaklık CIE 18.2
Spesifik etkili UV ışıma gücü EN / CIE 62471
Boyutlar EN 60357

c-Entegre kontrol tertibatlı kompakt flüoresan lambalar, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönsüz kompakt floresan lambalar
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
Lamba etkinliği, ışık etkinliği
 • EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Işık akısı için Ek A;
 • Işık akısının temelleri için CIE 84;
 • 34A / 1701 / CDV Ek A güç için
Ortalama etkinlik değeri, her ürünün bireysel etkinliğinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Lamba kapakları EN 60061-1 ile bağlantılı olarak EN 60968
Lamba hayatta kalma faktörü CIE 97
Anma ömrü, lamba ömrü EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek G
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörü EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek D
Anahtarlama döngülerinin sayısı EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek F
Başlangıç zamanı EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek B
Lamba ısınma süresi EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek C Bunun yerine hızlanma süresi kullanılacaktır.
Erken başarısızlık oranı EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek G
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için) EN 61000-3-2
Renklilik koordinatları CIE 15
CCT CIE 15
CRI CIE 13.3
Parlaklık CIE 18.2
Spesifik etkili UV ışıma gücü EN / CIE 62471
Lamba boyutları EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Tablo 3
Cıva içeriği Komisyon Kararı 2002/747 / EC (Ek)
Dimlenebilirlik - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.

d-Işık yayan diyot lambaları, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönsüz ışık yayan diyot lambası
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
Lamba etkinliği EN 62612, 9.3 etkinlik. Düzeltme faktörlü IM 244'e göre düzeltilecek. Ortalama etkinlik değeri, her ürünün bireysel etkinliğinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü, lamba ömrü - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. LED lambalar için EN 62612, 6 000 saatlik test süresi için prosedürler sağlar.
Lamba hayatta kalma faktörü EN 62612, 11.2 Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörü EN 62612, 11.2 Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Anahtarlama döngülerinin sayısı EN 62612, 11.3.3
Başlangıç zamanı - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Lamba ısınma süresi - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Erken başarısızlık oranı EN 62612, 11.2 1000 saatte ek bir okuma noktası ve yönetmeliklere göre uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lamba güç faktörü EN 61000-3-2
Renklilik koordinatları prEN 13032-4
CCT prEN 13032-4
CRI prEN 13032-4
Parlaklık CIE 18.2
Spesifik etkili UV ışıma gücü EN / CIE 62471
UVA + UVB EN / CIE 62471
Lamba boyutları EN 62612, 6
Dimlenebilirlik EN 62560, 5.2 Bir sembol veya uyarının varlığı kontrol edilmelidir.
Lamba kapakları EN 62560

e-Işık yayan diyot modülleri, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönsüz ışık yayan diyot modülleri
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
Lamba etkinliği, ışık etkinliği IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 9.3 etkinlik Ortalama etkinlik değeri, her ürünün bireysel etkinliğinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü, lamba ömrü - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. LED lambalar için EN 62612, 6 000 saatlik test süresi için prosedürler sağlar
Lamba hayatta kalma faktörü IEC 62717, 10.2 Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörü IEC 62717, 10.2 Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Anahtarlama döngülerinin sayısı IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 11.3.3/
Başlangıç zamanı - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir.
Lamba ısınma süresi - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir.
Erken başarısızlık oranı IEC 62717, 11.2 1000 saatte ek bir okuma noktası ve yönetmeliklere göre uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lamba güç faktörü EN 61000-3-2
Renklilik koordinatları prEN 13032-4
CCT prEN 13032-4
CRI prEN 13032-4
Parlaklık CIE 18.2
Spesifik etkili UV ışıma gücü EN / CIE 62471
UVA + UVB EN / CIE 62471
Lamba boyutları IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 5
Dimlenebilirlik IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 6 ve 7.2 Bir sembol veya uyarının varlığı kontrol edilmelidir. Kontrol donanımları ile keyfi kombinasyon nedeniyle uyumlu dimmerlerin bir listesi mümkün değildir.
6.2.3 Yönlü lambalar için deneyler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

a-Akkor ampuller, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönlü akkor ampuller
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
EEI
 • Genel ışık akısı ölçüm koşulları için CIE 84.
 • Koni ışık akısı için L2 (AP) 005.
 • EN 60064, 3.4.1 güç için.
Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü EN 60064, Ek A ve B
Lümen bakımı EN 60064, 3.5 ve Ek A
Anahtarlama döngülerinin sayısı - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Başlangıç zamanı - Akkor lambalarla ilgili değildir.
Lamba ısınma süresi - Akkor lambalarla ilgili değildir.
Erken başarısızlık oranı EN 60064, 3.5 ve Ek A
Lamba güç faktörü - Akkor lambalarla ilgili değildir (güç faktörü 1'e eşittir).
Renklilik koordinatları
 • Fotometrinin temelleri için CIE S 010 (=ISO 23539),
 • Kolorimetrinin temelleri için CIE 15,
 • Spektroradyo-metrik ölçüm için CIE 63
CRI - Akkor lambalarla ilgili değildir (CRI 100'dür).
Retrofit lambalar için eşdeğerlik iddiası - Akkor lambalarla ilgili değildir.
Işın açısı IEC / TR 61341
Tepe yoğunluğu IEC / TR 61341

b-Halojen enkandesan ampuller, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönlü halojen akkor ampuller
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
EEI
 • Genel ışık akısı ölçüm koşulları için CIE 84.
 • Koni ışık akısı için L2 (AP) 005.
 • EN 60357, 1.4.4 güç için
Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü EN 60357, 1.4 ve Ek A
Lümen bakımı EN 60357, 1.4 ve Ek A
Anahtarlama döngülerinin sayısı - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. EN 60357, A.3 görev döngüsü kısmen kullanılabilir.
Başlangıç zamanı - Halojen akkor lambalar için geçerli değildir.
Lamba ısınma süresi - Halojen akkor lambalar için geçerli değildir.
Erken başarısızlık oranı EN 60357, Ek A
Lamba güç faktörü - Halojen akkor lambalar için geçerli değildir (güç faktörü 1'e eşittir).
Renklilik koordinatları
 • Fotometrinin temelleri için CIE S 010 (=ISO 23539),
 • Kolorimetrinin temelleri için CIE 15,
 • Spektroradyo-metrik ölçüm için CIE 63
CRI - Halojen akkor lambalar için geçerli değildir (CRI 100'dür).
Retrofit lambalar için eşdeğerlik iddiası - EEI parametresi altında ışık akısı ve güç ölçümüne bakın.
Işın açısı IEC / TR 61341, diğer koşullar EN 60357, Ek A
Tepe yoğunluğu IEC / TR 61341, diğer koşullar EN 60357, Ek A
Lamba tipi (MR11, GU4, vb. EN 60357

c-Entegre kontrol tertibatlı kompakt flüoresan lambalar, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönlü kompakt floresan lambalar
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
EEI
 • Genel ışık akısı ölçüm koşulları için CIE 84;
 • Koni ışık akısı için L2 (AP) 005;
 • EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek A güç için.
Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek G
Lamba hayatta kalma faktörü EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek G
Lümen bakımı EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek D
Anahtarlama döngülerinin sayısı - EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek F
Başlangıç zamanı EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek B
Lamba ısınma süresi EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek C Bunun yerine hızlanma süresi kullanılacaktır.
Erken başarısızlık oranı EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek G
Lamba güç faktörü EN 61000-3-2
Renklilik koordinatları CIE 15
CCT CIE 15
CRI CIE 13.3
Spektral güç dağılımı CIE 63
Lamba boyutları EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Tablo 3
Işın açısı/td> IEC / TR 61341
Tepe yoğunluğu IEC / TR 61341
Cıva içeriği Komisyon Kararı 2002/747 / EC (Ek)
Lamba tipi (MR11, GU4, vb. Şu anda EN 60968 34A / 1624 / CD - kapaklar
Koni ışık akısı L2 (AP) 005
Kep EN 60968

d-Yüksek yoğunluklu deşarj lambaları, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönlü kompakt floresan lambalar
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
EEI
 • Genel ışık akısı ölçüm koşulları için CIE 84;
 • Koni ışık akısı için L2 (AP) 005;
 • EN 61167 Metal halide lambalar için güç için Ek B veya E.
Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Lümen bakımı Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Anahtarlama döngülerinin sayısı - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Başlangıç zamanı
 • EN 61167, Elektromanyetik çalıştırma için Ek A,
 • metal halojenür lambalar için kare dalga çalıştırma için Ek G :;
 • EN 60662 8.2 yüksek basınçlı sodyum lambalar için
"Başlama zamanı" arıza, devralma ve hızlanma sürelerinin toplamı olarak tanımlanabiliyorsa, metal halojenür lambaların kare dalga çalıştırma yöntemi dikkate alınacaktır. (EN 61167, Ek G)
% 60'a kadar lamba ısınma süresi EN 61167, Elektromanyetik işletim için Ek A, metal halide lambaların kare dalga çalışması için Ek G.
Erken başarısızlık oranı - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için) EN 61000-3-2
Renklilik koordinatları CIE 15
CCT CIE 15
CRI CIE 13.3
Spektral güç dağılımı CIE 63
Lamba boyutları EN 61167, 6 metal halide lambalar için
Işın açısı IEC / TR 61341
Tepe yoğunluğu IEC / TR 61341, diğer koşullar EN 61167, 4.7 metal halojenür lambalar için
Cıva içeriği Komisyon Kararı 2002/747 / EC (Ek)
Dimlenebilirlik - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Lamba tipi (MR11, GU4, vb. Metal halide lambalar için EN 61167, 6.2.2
Koni ışık akısı L2 (AP) 005

e-Işık yayan diyot lambaları, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönlü ışık yayan diyot lambaları
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
EEI
 • Genel ışık akısı ölçüm koşulları için CIE 84;
 • Koni ışık akısı için L2 (AP) 005;
 • EN 62612, 9.3 etkililik için;
 • EN 62612, 9.1 ve Işık akısı için Ek A,
 • EN 62612, 8.1 ve Ek A güç için
Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü, lamba ömrü - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Lamba hayatta kalma faktörü EN 62612, 11.2 Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lümen bakımı EN 62612, 11.2 Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Anahtarlama döngülerinin sayısı EN 62612, 11.3.3
Başlangıç zamanı - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir.
Lamba ısınma süresi - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir.
Erken başarısızlık oranı EN 62612, 11.2 1000 saatte ek bir okuma noktası ve yönetmeliklere göre uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için) EN 61000-3-2
CCT prEN 13032-4
CRI prEN 13032-4
Renk tutarlılığı EN 62612, 10.1
Spektral güç dağılımı CIE 63
Lamba boyutları EN 62612, 6
Işın açısı EN 62612, 9.2
Tepe yoğunluğu EN 62612, 9.2
Dimlenebilirlik EN 62560, 5.2 Bir sembol veya uyarının varlığı kontrol edilmelidir.
Lamba tipi (MR11, GU4, vb.) "Cap" parametresine bakın.
Koni ışık akısı L2 (AP) 005
Kep EN 62560

f-Işık yayan diyot modülleri, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönlü ışık yayan diyot modülleri
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
EEI IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 9.3 etkinlik Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Lamba hayatta kalma faktörü IEC 62717, 10.2 Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lümen bakımı IEC 62717, 10.2 Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Anahtarlama döngülerinin sayısı IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 10.3
Başlangıç zamanı - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir.
Lamba ısınma süresi - Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir.
Erken başarısızlık oranı IEC 62717, 10.2 1000 saatte ek bir okuma noktası ve yönetmeliklere göre uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için) EN 61000-3-2
Renklilik koordinatları prEN 13032-4
Renk tutarlılığı IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 9.1 CIE 15
CRI prEN 13032-4A
Spektral güç dağılımı CIE 63
Lamba boyutları IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 5
Işın açısı IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 8.2.5 IEC / TR 61341
Tepe yoğunluğu IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 8.2.4 IEC / TR 61341
Dimlenebilirlik IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 6 ve 7.2 Bir sembol veya uyarının varlığı kontrol edilmelidir.
Koni lümen L2 (AP) 005
6.2.4-Kontrol tertibatı testleri için aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:
Kontrol dişlisi
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
Aydınlatma transformatörleri için bekleme gücü (halojen ve LED) IEC 62442-3, şu anda 34C / 1019 / CDV
Ev aydınlatma armatürleri için bekleme gücü - Armatürlerle ilgili değildir (kontrol donanımı bileşenlerinden belirlenir).
Floresan lamba kontrol tertibatı verimliliği ölçümü EN 62442-1, EN 50294'ün yerini alır
Yüksek yoğunluklu deşarj lambası kontrol tertibatı verimliliği ölçümü IEC 62442-2, şu anda 34C / 1016 / CDV
6.2.5-Aşağıdaki referans belgeleri kullanılacaktır:
Referans verilen belgelere genel bakış
Referans belge Organizasyon Başlık
Komisyon Kararı 2002/747 / EC (Ek) Avrupa Komisyonu Topluluk ekolojik etiketinin ampullere verilmesi için gözden geçirilmiş ekolojik kriterleri belirleyen ve 1999 / 568EC Kararını değiştiren 9 Eylül 2002 tarihli 2002/747 / EC sayılı Komisyon Kararı.
EN 60061-1 CENELEC
 • Değiştirilebilirlik ve güvenlik kontrolü için göstergelerle birlikte lamba kapakları ve tutucular
 • Bölüm 1 - lamba kapakları
EN 60064 CENELEC Evsel ve benzeri genel aydınlatma amaçları için tungsten filaman lambalar - Performans gereksinimleri
EN 60357 CENELEC Tungsten halojen lambalar (araç dışı) - Performans özellikleri
EN 60432-1 CENELEC Akkor lambalar - Güvenlik özellikleri - Bölüm 1: Evsel ve benzeri genel aydınlatma amaçları için tungsten filaman lambalar
EN 60432-2 CENELEC Akkor lambalar - Güvenlik özellikleri - Bölüm 2: Evsel ve benzeri genel aydınlatma amaçları için tungsten halojen lambalar
EN 60432-3 CENELEC Akkor lambalar - Güvenlik özellikleri - Bölüm 3: Tungsten halojen lambalar (araç dışı)
EN 60662 CENELEC Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar - Performans özellikleri
EN 60968 ed. 2 ve 34A / 1624 / CD IEC / CENELEC Genel aydınlatma hizmetleri için kendinden balastlı lambalar - Güvenlik gereksinimleri
EN 60969 ed. 2 ve 34A / 1701 / CDV IEC / CENELEC Genel aydınlatma hizmetleri için kendinden balastlı lambalar - Performans gereksinimleri
EN 61000-3-2 ICENELEC Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Bölüm 3-2: Sınırlar - Harmonik akım emisyonları için sınırlar (ekipman giriş akımı faz başına ≤ 16 A)
EN 61167 CENELEC Metal halide lambalar - Performans özellikleri
IEC / TR 61341 IEC Merkez ışın yoğunluğunu ve reflektör lambalarının ışın açısını / açılarını ölçme yöntemi
EN 62442-1 CENELEC Lamba kontrol tertibatının enerji performansı - Bölüm 1: Floresan lambalar için kontrol tertibatı - Kontrol tertibatı devrelerinin toplam giriş gücünü ve kontrol tertibatının verimliliğini belirlemeye yönelik ölçüm yöntemi
IEC 62442-2; şu anda 34C / 1016 / CDV IEC Lamba kontrol tertibatının enerji performansı - Bölüm 2: Yüksek yoğunluklu deşarj lambaları için kontrol tertibatı (flüoresan lambalar hariç) - Kontrol tertibatının verimliliğini belirlemeye yönelik ölçüm yöntemi
IEC 62442-3, şu anda 34A / 1019 / CDV IEC Lamba kontrol tertibatının enerji performansı - Bölüm 3: Halojen lambalar ve LED modülleri için kontrol tertibatı - Kontrol tertibatının verimliliğini belirlemek için ölçüm yöntemi
EN 62471 CENELEC Lambaların ve lamba sistemlerinin fotobiyolojik güvenliği
EN 62554 CENELEC Floresan lambalarda cıva seviyesinin ölçülmesi için numune hazırlama
EN 62560 CENELEC > 50 V voltaj ile genel aydınlatma hizmetleri için kendinden balastlı LED lambalar - Güvenlik özellikleri
EN 62612 CENELEC Besleme voltajları> 50 V olan genel aydınlatma hizmetleri için kendinden balastlı LED lambalar - Performans gereksinimleri
IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV IEC Genel aydınlatma için LED modülleri - Performans gereksinimleri
prEN 13032-4 CEN Işık ve aydınlatma - Fotometrik verilerin ölçümü ve sunumu - Bölüm 4: LED lambalar, modüller ve armatürler
CIE TR 13.3: 1995 CIE Işık Kaynaklarının Renk İşleme Özelliklerini Ölçme ve Belirleme Yöntemi
CIE TR 15: 2004 CIE Kolorimetri
CIE 18 CIE Işık Ölçümü Prensipleri
CIE 43: 1979 CIE Projektörlerin fotometrisi
CIE TR 53: 1982 CIE Radyometrelerin ve fotometrelerin performansını karakterize etme yöntemleri
CIE 63: 1984 CIE Işık kaynaklarının spektroradyometrik ölçümü
CIE 70: 1987 CIE Mutlak ışık şiddeti dağılımlarının ölçümü
CIE TR 84: 1989 CIE Işık akısının ölçümü
CIE TR 127: 2007 CIE LED'lerin Ölçümü
CIE TR 149: 2002 CIE Tungsten filaman lambaların ikincil standart kaynaklar olarak kullanılması
CIE S 010 / E: 2004 / ISO 23539: 2005 CIE / ISO Fotometri - Fiziksel Fotometrinin CIE Sistemi
L2 (AP) 005, EN standardına dönüştürülecek Standartların Hazırlanmasında Avrupa Lamba İmalatçıları Derneği Koni ışık akısı ölçümü

7. YEREL ALAN ISITICILARI

Alan ısıtıcılar, kombine ısıtıcılar, alan ısıtıcı paketleri, sıcaklık kontrol ve güneş cihazı paketleri ve kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş cihazı paketleri bu bölümde değerlendirilmektedir.

7.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 811/2013 ve (EU) No 813/2013
7.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) No 813/2013 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

8. PROFESYONEL SOĞUTMALI SAKLAMA DOLAPLARI

8.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) 2015/1094 ve (EU) 2015/1095
8.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) 2015/1095 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

9. KATI YAKITLI KAZANLAR

9.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 2015/1187 ve (EU) 2015/1189
9.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • EN 12102: 2013 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri, ısı pompaları ve nem gidericiler - Havadaki gürültünün ölçülmesi - Ses gücü seviyesinin belirlenmesi
 • EN 12102-1: 2017 Elektrikli kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri, ısı pompaları, proses soğutucular ve nem gidericiler - Ses gücü seviyesinin belirlenmesi - Bölüm 1: Klimalar, sıvı soğutma paketleri, alan ısıtma ve soğutma için ısı pompaları, nem alıcılar ve proses soğutucular
 • EN 12900: 2013 Soğutucu akışkan kompresörleri - Derecelendirme koşulları, toleranslar ve üreticinin performans verilerinin sunumu
 • EN 14511-2: 2013 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 2: Test koşulları
 • EN 14511-3: 2013 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 3: Test yöntemleri
 • EN 14825: 2016 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikli kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Kısmi yük koşullarında test ve değerlendirme ve mevsimsel performansın hesaplanması
 • EN 15218: 2013 Buharla soğutulan kondansatörlü ve alan soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar ve sıvı soğutma paketleri - Terimler, tanımlar, test koşulları, test yöntemleri ve gereksinimler

10. ELEKTRONİK EKRANLAR VE TELEVİZYONLAR

10.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) 2019/2013 ve (EU) 2019/2021
10.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) 2019/2021 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

11. ÇAMAŞIR KURUTUCULAR

11.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 392/2012 ve (EU) No 932/2012
11.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • IEC/EN 60704-2-6: 2012 Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Havadaki akustik gürültünün belirlenmesi için test kodu - Bölüm 2-6: Çamaşır kurutucular için özel gereksinimler
 • EN 61121: 2013 Evde kullanım için çamaşır kurutucular - Performansı ölçme yöntemleri ve IEC 61121: 2012

12. HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ

Hava ısıtma ürünleri, soğutma ürünleri, yüksek sıcaklık proses soğutucular ve fan coil üniteleri bu bölümde değerlendirilmektedir.

12.1- Eko Dizayn Mevzuatı: (EU) 2019/2281 uygulanır. Enerji Etiketleme KAPSAMINA GİRMEZ !
12.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) 2019/2281 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

13. ÇAMAŞIR MAKİNELERİ

Ev tipi çamaşır makineleri ve kurutmalı çamaşır makineleri bu bölümde değerlendirilmektedir.

13.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 2019/2014 ve (EU) 2019/2023
13.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) 2019/2023 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

14. SU ISITICILARI

Su ısıtıcıları, sıcak su depolama tankları ve şofben ve güneş cihazı paketleri

14.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 812/2013 ve (EU) No 814/2013
14.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) No 814/2013 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.


iso-9001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 9001 Belgesi
Sistem Belgelendirme
helal-belgesi-popular-hizmetler
Helal Belgesi Gıda Belgelendirme
iso-27001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 27001 Belgesi Sistem Belgelendirme
vegan-belgesi-populer-hizmetler
Vegan Belgesi Gıda Belgelendirme
dogal-gida-belgesi-populer-hizmetler
Doğal Gıda Belgesi Gıda Belgelendirme
iso-22000-belgesi-populer-hizmetler
ISO 22000 Belgesi Gıda Belgelendirme
iso-14001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 14001 Belgesi Sistem Belgelendirme
Kalitenizi "Tescillemek" ister misiniz ?