Eco Globallabel (Eko Etiket)

Küresel olarak tüm üretim ve hizmet sektörlerini kapsayan; Çevreye zarar vermeyen veya zararı azaltılmaya çalışılan, ekolojik ürün ya da hizmetlerin, NSO-NAP 3 Eko Etiket Standardı kriterlerince tescil edilmesine “Eko Etiket” veya "Eco Label" denir.

2018 yılında, NSO (uluslararası Doğal Standartlar Organizasyonu), uluslararası ihtiyaç ve beklentileri karşılamak için Küresel Eko Etiket kriterlerini oluşturarak, NSO-NAP 3 Eko Global Etiket Standardını yayınladı.

NSO-NAP 3 Eco Etiketi, tüketicilerin çevre dostu ürün ve hizmetleri ayırt etmelerine yardımcı olur ve üretici ve tüketicilerin ortak çevresel hassasiyetleri, gönüllülük esasına göre güvence altına alınır.

Etiketleme kontrol kriterlerinde; sürdürülebilirlik, kaynak kullanımı, kaynak tüketimi, enerji verimliliği, doğal kaynak yönetimi, çevre (toprak, su ve hava) kirliliği, atık yönetimi, biyoçeşitlilik, ekosistem sağlığı ve insan sağlığı ve enerji yönetimi ile ilgili gereklilikler de aranır.

Sahada inceleme/denetim, her ürün veya hizmet için gerekli olmayabilir. Yerinde İnceleme ve Kontrol kararını; Başvuru İnceleme ve Değerlendirmesi yapan, IBI-Eko Etiket Lisans Organizasyonu tarafından yetkilendirilmiş akredite ve lisanslı kuruluşların yetkili çevre uzmanlarının oluşturduğu komite verir.

Eko Etiketleme Sürecinde; ISO 14001 Belgesi - Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS/EMS), ISO 50001 Belgesi - Enerji Yönetim Sistemi (EnYS/EnMS) vb. İlgili yönetim sistemlerinin uygulanması, Etiketleme ve Sertifikasyonda avantaj ve fayda sağlar.

NSO-NAP 3 Standardı Eko Etiketleri, şirketlerin tanıtımına, prestijine ve itibarına olumlu katkı sağlayarak, ürün veya hizmetleri ayırt edici hale getiren çevre dostu bir ticari marka oluşumunu sağlar. Bu katkılar, pazarda yer alabilmek, fark edilmek ve rekabet şansını artırır.

NSO-NAP 3 Standardı’ nın Yararlandığı Klavuz ISO Standartları:

  • Tüm etiket türleri için ortak kılavuz standardı; ISO 14020 Standardı, tüm çevresel etiketleri içeren kılavuz standarttır.
  • ISO 14021; ISO 14020 standardı ile birlikte kullanılır ve Tip II türü etiketleme olarak bilinen; Üreticinin kendinden beyanlı çevresel etiketleme gereksinimlerini tanımlar.
  • ISO 14024; ISO 14020 standardı ile birlikte kullanılan ve Tip I türü etiketleme olarak bilinen; Çevresel etiketleme gereksinimlerin tanımlar. En yaygın kullanılan türdür.
  • ISO 14025; ISO 14020 standardı ile kullanılır ve Tip III türü etiketleme olarak bilinen; Matris şekillerindeki spesifikasyonların tanımlayarak ürün hakkında ayrıntılı bilgi veren, çevresel beyan gereksinimlerini tanımlar.


iso-9001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 9001 Belgesi
Belgelendirme
helal-belgesi-popular-hizmetler
Helal Belgesi Belgelendirme
iso-27001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 27001 Belgesi Belgelendirme
vegan-belgesi-populer-hizmetler
Vegan Belgesi Belgelendirme
dogal-gida-belgesi-populer-hizmetler
Doğal Gıda Belgesi Belgelendirme
iso-22000-belgesi-populer-hizmetler
ISO 22000 Belgesi Belgelendirme
iso-14001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 14001 Belgesi Belgelendirme
Kalitenizi "Tescillemek" ister misiniz ?