İç Tesisat Nedir ?

İç Tesisat, bir tesisin (enerji üretim/dağıtım hariç) elektriksel tüm tesisatını kapsayan geniş nitelikte bir terimdir. İç Tesisat Periyodik Kontrolleri; tesisin topraklama kontrollerini, topraklama sürekliliği kontrollerini, pano kontrolleri, yalıtım direnci kontrollerini, kompanzasyon kontrollerini, yıldırımdan korunma tesisatı kontrollerini, jeneratör kontrollerini, ilgili alanların termal kontrollerini kapsamaktadır.

Başa Dön

Topraklama Sürekliliği Nedir ?

Topraklama sürekliliği, tesis ana topraklamasının, ilgili topraklanmış noktalara yeterli iletimin sağlanıp sağlanamadığını ifade eder.

Başa Dön

Yalıtım Direnci Nedir ?

Yalıtım direnci kontrolü, birbirleri arasında yalıtım sağlanmış noktaların, yeterli elektriksel yalıtıma sahip olup olmadığının darbe gerilimleri ile kontrolünü ifade eder.

Başa Dön

İç Tesisat Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

İç Tesisat periyodik muayenesi; Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve ilgili ekipmanların standartlarında belirtilen kriter ve gerekliliklere göre yapılmalıdır. Tespit edilen topraklama direnci uygunluğu, topraklama sürekliliğinin uygunluğu, tesis panolarının uygunluğu, yalıtım dirençlerinin uygunluğu varsa jeneratör ve paratoner tesisatının uygunluğu gözlemlenmelidir ve raporlanmalıdır.

Başa Dön

İç Tesisat Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Elektrik İç Tesisatı 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi yılda en az 1 defa Elektrik Tesisatı kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Elektrik tesislerinde büyük çaplı bir revizyon-tadilat yapılması ya da herhangi bir sebepten şüphe edilmesi durumunda da ilgili kontroller tekrar yaptırılmalıdır.

Başa Dön

İç Tesisat Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır ?

İç Tesisat Uygunluk Raporu verilebilmesi için firma bünyesindeki elektriksel tüm tesisatların uygun olması ve bunu İntersistem Teknik Belgelendirme gibi tarafsız denetim firmalarınca gözlemlenmesi ve ölçülmesi gerekmektedir. Tüm tespitlerin sonucunda tesis elektriksel iç tesisatının uygun olduğu yada uygun olmadığına kanaat getirilebilir.

Başa Dön

İç Tesisat Periyodik Kontrolü Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

İç Tesisat Periyodik Muayene kontrolü yapılan tesiste uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede tesisin tespit edilen uygunsuzlukları değerlendirilmeli ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Daha sonra yönetmelik gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı tekrar kontrol ettirilmelidir.

Başa Dön
Not: Bu Bölümdeki içerikler bilgilendirme amaçlıdır. 01 Ocak 2022 itibarı ile periyodik kontrol işlemlerini yapmamaktayız.
iso-9001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 9001 Belgesi
Belgelendirme
helal-belgesi-popular-hizmetler
Helal Belgesi Belgelendirme
iso-27001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 27001 Belgesi Belgelendirme
vegan-belgesi-populer-hizmetler
Vegan Belgesi Belgelendirme
dogal-gida-belgesi-populer-hizmetler
Doğal Gıda Belgesi Belgelendirme
iso-22000-belgesi-populer-hizmetler
ISO 22000 Belgesi Belgelendirme
iso-14001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 14001 Belgesi Belgelendirme
Kalitenizi "Tescillemek" ister misiniz ?