ISO 45001 Belgesi

ISO 45001 Belgesi (isg belgesi) çıkış noktası, çalışma hayatının günümüz şartlarında binlerce işçi, olumsuz olan önlenebilir ve sağlığı bozan işyeri rahatsızlıkları nedeniyle her gün hayatını kaybediyor. Gerçekte, ISO-Uluslararası Standartlar Örgütü ve ILO-Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından belirtildiği gibi, kaza ve işle ilgili hastalıklardan günlük olarak ölen toplam işçi sayısı 8.000’ e yaklaşıyor ve bu da tüm dünyada her yıl 2,8 milyondan fazla hayatın sona ermesine neden olmaktadır. ISO 45001, OHSAS 18001 standardı tarafından oluşturulan iş güvenliği kriterlerine rağmen, basit bir revizyon veya güncelleme yapılarak değil, tam bir yönetim sistemi oluşturacak ölçütte yeni bir standart olarak geliştirilmiştir. Uyumluluğu korumak ve ISO 45001 sertifikası (isg belgesi) almak için türü, yapısı ve boyutu ne olursa olsun tüm işletmelere uygulanabilirliği ve yapılması gerekenlerin neler olduğunu öğrenmek için için okumaya devam etmeniz faydalı olacaktır.

Yeni standart, iş güvenliği uzmanları ve sağlıkçılar tarafından belirtildiği üzere bir atılımı ifade etmektedir. İlk kez her büyüklükteki şirket, onlara daha güçlü ve daha iyi iş sağlığı ve güvenliği yapısı geliştirmek için bir yol sağlayan tek bir yönetim sistem metodu olmuştur. ISO ’ nun 2018 yılında yayınladığı standardın adı ve işaretlemesi “ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı” şeklindedir.

Diğer yönetim sistemleri standartları gibi bu Standartta, P-U-K-Ö “planla, uygula, kontrol et , ölç” yönetim sürecini metodolojisini temel alır. ISO 9001, ISO 14001 vb. diğer yönetim sistemleri ile uyum sağlayabilir, entegre olabilir yapıya sahiptir.


ISO 45001 Nedir ?

ISO 45001”, işletme çalışanları ve ziyaretçileri, rahatsızlık ve kazalardan korumak için verilen güvenlik ve iş sağlığı şartlarını belirten global standardın adıdır.

ISO 45001 Belgesi/Sertifikası (isg belgesi), işletmelere ve işçilere geri dönüşü olmayan, onarılamaz zararlara neden olabilecek tüm unsurları azaltmak için geliştirilmiştir. Standart, ISO 14001 ve ISO 9001 sistem yönetimi gibi yaklaşımları izleyen bir dizi farklı strateji arayan bir sağlık ve güvenlik yönetimi uzmanları komitesinin olağan üstü gayretleri sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu standart mevcut diğer sağlık ve güvenlik durumlarını taşımak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca standartta, OHSAS 18001 ve ILO' nun çalışma standartları ve rehberleri de dahil olmak üzere güvenlik kriterleri dikkate alınmıştır.

Özellikle yönetime yönelik olan ISO 45001, şirketlere çalışanları ve işletmeyi ziyaret eden herkes için güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamalarında yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu amaç, potansiyel olarak yaralanma, hastalık ve ağır durumlarda ölümle sonuçlanabilecek faktörleri kontrol ederek gerçekleştirilebilir. Bu nedenle ISO 45001 Standardı, zararlı veya çalışanların fiziksel durumu için tehdit oluşturan tüm unsurları azaltmakla ilgilenmektedir.

Standardın temel stratejisi, işletmelerin, işyeri çalışma çevresi ve çalışma ortamı tehlikelerini azaltmak, işçilerin sağlık ve güvenliğini artırmak ve daha güvenilir ve daha sağlıklı çalışma koşulları yaratmak için bir çerçeve oluşturmaktır. Özellikle KOBİ’ lerde (Küçük ve Orta Seviyeli işletmelerde), ISO 45001 standardı sadece bir kişinin sağlığı, güvenliği ve çevre konularından sorumlu olmasını sağlar. Ayrıca, bu standart bir işletmenin üst yönetiminin, sisteme daha fazla dahil olmasını gerektirir. Liderlik, işçi sağlığı ve iş güvenliği sisteminde de önemli gereksinim olarak bulunmaktadır.

Başa Dön

ISO 45001 Belgesinin Standardı Nedir ?

ISO-Uluslararası Standartlar Organizasyonu’ nu 2018 yılında yayınladığı, İşçilerin çalışma güvenliğini yükselten, çalışma ortamı ve iş çevresi risklerini minimize ederek güvenli çalışma şartlarını pozitif yönde etkileyen bir çerçeve oluşturarak işletmelerin sağlık ve güvenlik şartlarını belirleyen “ISO 45001:2018 Belgesi (isg belgesi) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı” denir.

İşçi sağlığı ve İş güvenliği yönetim sisteminin şartlarını belirleyen ve işletmelerin işleri ile ilgili, ölüm, yaralanma, sakatlanma ve meslek hastalıklarını önlemede aktif rol oynayarak sağlık ve güvenlik çehresini iyileştiren rehber standarttır. Sürekli iyileştirmeleri talep ederek işletmelerin iş güvenliği risklerini bir sürece ve disipline sokar.

Sağlık ve güvenlikle ilgili performansların şartlarını çok belirgin olarak ortaya koymaz ve bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin tasarımı konusunda da kuralcı değildir. Standart, İSG yönetim sistemi vasıtası ile, işçilerin sağlık, huzur ve refah gibi şartlarının işletmelerin uygulama ve izleme sistemlerine entegrasyonunu sağlar. İlgi alanında, ürünlerin güvenliği, maddi mal zararları ya da çevre gibi çalışanların ve ilgili diğer tarafların riskleri haricindeki olguları içermemekle kalmaz, değerlendirmeyi bile içermez.

ISO 45001, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimini bir süreç sistemi olarak geliştirmek için kısmen veya tamamen yararlanabilecek şekilde oluşturulmuştur. Bununla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği gereksinimleri bir kuruluşun sağlık ve güvenlik yönetim sistemine dahil edilmedikçe ve dışlama olmaksızın yerine getirilmedikçe, bu standarda uygun bir yönetim uygulaması iddiası kabul edilemez.

Başa Dön

ISO 45001 Belgesi Nasıl Oluşmuştur ?

Tüm dünyada İş Güvenliği konusunda artan gereksinimden ötürü sağlık ve güvenlik arayışları artmıştır. Yaygın olmayan iş güvenliği standartları çok fazla alternatifi olmayan hali ile ülkelerde aynen kullanıma itmiştir. Birleşik Krallık’ ın kendi coğrafyası için ürettiği standart, sağlık ve güvenlik uygulamalarını ve kriterlerini tespit etmiş ve onları uygulamaya almıştır. Çok alternatifi olmayan iş güvenliği standart gereksinimi için, Birleşik Krallığın bu standardı dünyada yaygın olarak talep görmeye başlamıştır. Ancak standart, Birleşik Krallık mevzuatlarına hitap ettiği için farklı ülke kullanımında çok zorluklar yaşanmıştır.

İngiliz BSI kurumunun 1999 yılında ürettiği ve 13 kuruluşun katılımı ile oluşturulan OHSAS 18001 standardı bahsedilen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Standardıdır.

Yaşanan bu ihtiyaç ve bir lokal standardın tam yeterlilikle uygulanabilir olmaması ile zaruri hale gelen gereksinimleri dikkate alan ISO-Uluslararası Standartlar Organizasyonu, Mart 2018 tarihinde tüm dünyada geçerli, tanınan küresel bir standart olan ISO 45001:2018 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Standardını oluşturarak yayınlamıştır. ISO 45001 standardı ilham kaynağı olarak, OHSAS 18001 standardından, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO-OSH 2001 rehberlerinden ve farklı olarak var olan çeşitli ulusal kriterlerden yararlanarak iş güvenliği teknik komitesinin hazırladığı standardı kullanıma sunmuştur.

ISO tarafında sunulan ISO 45001 Standardı, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 gibi belgelendirilebilen standartlarla aynı formasyonda üretilmiştir.

2018 yılı itibarı ile standardın yayını, ISO 45001:2018 Belgesi’ ni de oluşturmuştur.

Başa Dön

ISO 45001 Belgesi Standart Kapsamı

 • Madde 1: Kapsam
 • Madde 2: Normatif referanslar
 • Madde 3 Terimler ve tanımlar
  • Madde 3.1: Organizasyon
  • Madde 3.2: İlgili taraf
  • Madde 3.4: Katılım
  • Madde 3.5: Konsültasyon
  • Madde 3.6: İş yeri
  • Madde 3.7: Müteahhit/İşveren
  • Madde 3.8: Gereklilik
  • Madde 3.9: Yasal ve diğer gereksinimler
  • Madde 3.10: Yönetim Sistemi
  • Madde 3.11: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
  • Madde 3.12: Üst yönetim
  • Madde 3.13: Etki
  • Madde 3.14: Politika
  • Madde 3.15: iş sağlığı ve güvenliği politikası, İSG politikası
  • Madde 3.16: Amaç
  • Madde 3.17: İş sağlığı ve güvenliği hedefi
  • Madde 3.18: Yaralanma ve hasta sağlığı
  • Madde 3.19: Tehlike
  • Madde 3.20: Risk
  • Madde 3.21: İş sağlığı ve güvenliği riski
  • Madde 3.22: İş sağlığı ve güvenliği fırsatı
  • Madde 3.23: Yetki
  • Madde 3.24: Belgelenmiş bilgi
  • Madde 3.25: Süreç
  • Madde 3.26: Prosedür
  • Madde 3.27: Performans
  • Madde 3.28: İş sağlığı ve güvenliği performansı
  • Madde 3.29: Dış kaynak, fiil
  • Madde 3.30: İzleme
  • Madde 3.31: Ölçüm
  • Madde 3.32: Denetim
  • Madde 3.33: Uygunluk
  • Madde 3.34: Uyuşmazlık
  • Madde 3.35: Olay
  • Madde 3.36: Düzeltici faaliyet
  • Madde 3.37: Sürekli gelişim
 • Madde 4: Kuruluşun Bağlamı
  • Madde 4.1: Organizasyonu ve içeriğini anlamak
  • Madde 4.2: İşçilerin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak
  • Madde 4.3: İSG yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi
  • Madde 4.4: İşçi(İ) Sağlığı(S) ve Güvenliği(G) yönetim sistemi
 • Madde 5: Liderlik ve işçi katılımı
  • Madde 5.1: Liderlik ve bağlılık
  • Madde 5.2: İSG politikası
  • Madde 5.3: Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkililer
  • Madde 5.4: İşçilerin danışması ve katılımı
 • Madde 6: Planlama
  • Madde 6.1: Riskleri ve fırsatları ele alacak eylemler
  • Madde 6.2: İSG ve Amaçları ve bunları başarmak için planlama
 • Madde 7: Destek
  • Madde 7.1: Kaynaklar
  • Madde 7.2: Yetkinlik
  • Madde 7.3: Farkındalık
  • Madde 7.4: İletişim
  • Madde: 7.5: Belgelenmiş bilgi
 • Madde 8: Operasyon
  • Madde 8.1: Operasyonel planlama ve kontrol
  • Madde 8.2: Acil duruma hazırlık ve cevap
 • Madde 9: Performans değerlendirmesi
  • Madde 9.1: İzleme, ölçme, analiz ve performans değerlendirmesi
  • Madde 9.2: İç denetim
  • Madde 9.3: Yönetimin gözden geçirilmesi
 • Madde 10: İyileştirme
  • Madde 10.1: Genel
  • Madde 10.2: Olay, uygunsuzluk ve düzeltici eylem
  • Madde 10.3: Sürekli iyileştirme
 • Ek A Standardın kullanımı hakkında rehberlik
 • Kaynakça Bölümü
 • Terimlerin alfabetik endeksi
Başa Dön

ISO 45001 Standardının Vadettikleri

 • Gelişmiş İş Sağlığı ve Güvenlik Önlemleri,
 • İşçi Güvenliği,
 • Risk Yönetimi ve Risk Azaltma,
 • Yaralanma/Hastalanma/Sakatlanma Önleme,
 • Yasal Tanımlama ve Uygunluk Değerlendirmesi,
 • Örgütsel Güvenlik Kültürünü Gelişimi,
 • Verimlilik Artışı.
Başa Dön

ISO 45001 İşletmenin Büyümesine Yardımcı Olur mu ?

Parasal ya da finans açısından düşünüldüğünde bir iş kazası veya işle ilgili bir meslek hastalığı işletmenizin maddi kayıplarından sadece biridir.

İşletmenizde gerçekleşecek bir olay İtibarınıza zarar vermek için yeterli olabilir. İşletmelerde yaşanan binlerce olay ya da kazaların iş gücüne, üretkenliğe ve adaptasyon kaybı yoluyla verimliliğe de zarar verir.

ISO 45001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmenizin bu riskleri ve risklerden kaynaklı oluşabilecek maliyetleri azaltmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir model ve standart rehberdir. Mevcut prosedürlerinizi ve süreçlerinizi ISO 45001 Sertifikasyon gerekliliklerine göre düşünerek işinizi haftalar içinde güvenlik ve sağlık gereksinimleri uygulamaları ile korumanız mümkündür.

Global olarak kabul edilen ve tanınan bir iş güvenliği sistemi olan ISO 45001, genellikle ihale gereksinimlerinizi karşılamak ve çalışan güvenliği, sağlığı, konforu ve refahı konusunda en iyi uygulamalara olan bağlılığınızı göstermek için gereken minimum standarttır.

Kamu ya da özel sektördeki müşterileriniz, riskleri azaltan ve yasal mevzuat ve yönetmeliklere uyan ileri görüşlü bir işletme olduğunuzu açıkça bilmeleri için ISO 45001 belgesi ve yönetim sistemi ile bir güvence oluşturmalısınız.

İşletmenizde çalışanlar için düşünülünce, güvenli ve uygun bir çalışma ortamı ve iş çevresi, çalışanların katılımı için en önemli gereksiniminiz olacaktır.

Çalışanlarınızın fiziksel, zihinsel sağlığını ve çalışma koşullarını koruyarak kendinizi rakiplerinizden ayırabilirsiniz. Çalışanlarınız sadece daha mutlu ve güvenli olmakla kalmayacak, üretkenliğin arttığını ve hataların azaldığını göreceksiniz. Buda işletmenizin büyümesine yardımcı olacaktır.

Kötü bir durumla karşılaştığınız anda, iyi bir iş güvenliği uygulamasını takip ettiğinizi ve çalışanlarınızı korumak için makul ve geçerli önlemleri aldığınızı kolayca kanıtlayabilir, yasal kayıpları en az zayiatla kurtarabilirsiniz.

Başa Dön

ISO 45001 İşletmem İçin Uygun mu ?

ISO 45001 işletmem için uygun mu ? Gibi tüm soruların cevabı “uygundur” olacaktır. Her işletme bu standart kriterlerini kendisine uygulayabilir.

Bu uygulamalar tamamen gönüllülük ilkesine dayanır, zorunluluk bulunmamaktadır tabi devlet yasal olarak zorunlu tutmamış ise…Şayet bir OHSAS 18001 Belgesi ve Sistemi sahibiyseniz, ISO 45001’ e geçişiniz için 2021 yılı sonuna kadar zamanınız bulunmaktadır. Ancak siz geçişinizi hemen planlamaya da başlayabilirsiniz.

Bu kararı kendiniz vermeniz gerek

İşletme olarak, çalışanların ve ilgili tarafların güvenliğini sağlama konusunda bir özveri göstermek zorundaysanız, ISO 45001 doğrudur. Mevcutta bir ISO 9001 KYS ve/veya ISO 14001 ÇYS yönetim sistemi uyguluyorsanız, sistem(ler)inize, ISO 45001 OHSMS’ yi rahat ve basit bir şekilde entegre edebilirsiniz. Tabi ki zorunlu gereksinimlere de hazır olmanız şarttır.

ISO 45001 standardının zorunlu 3 gereksinimi:

1.Tanımlanmış yetki ve sorumluluğa sahip açık bir organizasyon ve yönetim yapısı,

2.Ölçülebilir sonuçlar ve bu sonuçların iyileştirmeleri için oluşturulmuş amaçlar/hedefler,

3.Risk değerlendirmesi ve risk azaltılmasında yapısal bir proses/süreç yaklaşımı.

Sağlık ve güvenlik yönetimi hataları, gösterilen performans değerlerini, politikaların, amaç ve hedeflerin gözden geçirilmesi, gelişmelerin ve iş faydalarının birbirlerine göre hesap edilmesi ve öncelik sıralamasının sağlanması için belirli periyotlarda rutin olarak izlenmelidir.

Başa Dön

ISO 45001 Terimler ve Tanımları

ISO 45001 standart, açıklığa kavuşturmak için belirli terimler tanımlanmıştır, bunlar “Risk”, “Tehlike Tanımlaması”, “İşçi” ve “İşyeri” terimleridir.

Risk: Risk teriminin global tanımlamasında farklı ülkelerde farklılaşan anlamların yüklenmesinden dolayı ISO 45001 standardında bu tanım açıklığa kavuşturularak standart hale getirilmiştir. Risk tanımlama sorunu, gelişen, büyüyen ve değişen dünyada, hizmet ve üretim sektör çeşitliği donanım ve teknoloji yapısı ve nihai aşamada her işletmenin kendine özgü bir ürün gerçekleştirme yapısından dolayı ortaya çıkmaktadır. Her işletme standartta belirtilen

Risk Tanımı’ nı kendi yapısına özgü şekilde yapmalıdır.

Tehlike Tanımlaması: ' Tehlike Tanımlaması ' terimi , tüm sektörler ve sektörlerle ilgili tüm potansiyel tehlikeleri kapsamamızı sağlamak için 'risk tanımlama ve ' tehlike kontrolü 'terimleri kapsamındadır.

Çalışan: Terimin tanımında ve bu terim etrafında farklı ülkelerdeki ilgili yasal kısıtlamalarda farklılıklar bulunuyor olsa da genel kullanımı ve standardın tanımında, çalışanı tanımlayan “İşçi” olarak değerlendirmiştir.

İşyeri: Bu terim, bireyin faaliyetini yapacağı ya da işin gereğinin yerine getirilmesi için gitmesi gereken kuruluşun kontrolü altındaki konum/yer olarak tanımlanmaktadır. Çalışmanın gerçekleştiği yer olarak standartlaşmıştır.

Başa Dön

ISO 45001 Yönetim Sistemi (İSGYS) Nedir ?

İş hayatında genel olarak global durum göz önüne alındığında, teknoloji ve çalışan eğitimleri de iş kazalarını önlemede yeterli görünmüyor. İş kazaları ya da meslek hastalıkları nedeniyle binlerce insan ölüyor ya da sakat kalıyor.

İş hayatında ortaya çıkan ya da çıkabilecek, sağlık ve güvenlik durumlarını düzene sokmayı amaçlayan ISO 45001 Standardının gereklerinin yerine getirildiği risk tabanlı işletme yönetim modeline “ISO 45001 Yönetim Sistemi (İSGYS)” denir.

Bu sisteme duyulan ihtiyacı, küresel çalışma örgütleri tarafından açıklanan resmi rakamlara göre, iş kazası geçirme oranı %9000 gibi şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Vahametin büyüklüğü ise, bu rakamın resmi olarak rapor edilmeyen olaylardan dolayı daha yüksek olduğu düşüncesidir. Yapılması gereken,

Sıfır İş Kazası” seferberliği ile etkin programlar uygulamak. Kamu otoriteleri özellikle İnşaat sektöründe olmak üzere çoğu sektörde iş kazalarını sıfırlamayı amaçlayan bildiriler yayınlamakta ve tedbirler almaya çalışmaktadır. Bu tedbirlerde kaza oluşumuna etken tarafların bir araya gelmeleri, olaylar, gelişmeler ve önerileri birlikte ortaya koymaları ve bu önerilerin dikkate alınmaya çalışılması yer almaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan işçilerin çalışma hayatında iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için alacağı tedbirler;

-Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği açısından risk değerlendirme çalışmalarının yapılması,

-Çalışma çevresi kontrolü,

-İş icrasında kullanılan ve iş yerinde âtıl duran tüm makine ve ekipmanların iş sağlığı ve güvenliği gereksinimlerini değerlendirmek,

-Eylemler sırasında kullanılır acil durum plan ve programları hazırlamak,

-Yangın önleme faaliyetleri vb.

Çalışanların alınması gereken bu tedbirlerden haberdar olmalarını sağlamak için gerekli sorumluluklar;

-İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal mevzuatı ve düzenlemeleri takip etmek ve yorumlamak,

-Mesleki etik kurallarına uymak,

-İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımların hayata geçirilmesini sağlamak,

-Üst yönetimin Şirketin risk analizlerini gerçekleştirmesi ve olası riskleri önleme faaliyetlerini başlatması vb.

İş sağlığı ve güvenliğine duyarlı olmak ve gelişmeleri takip etmek, ölümle sonuçlanan mesleki hastalıklar ve yaralanmaların önüne geçebilmektedir. Kazaların çoğunlukla inşaat sektöründe meydana geldiği tespit edilmiştir. Madencilik, makine ve metal endüstrisi de inşaat sektörünü takip eden ağırlıklı sektörlerdir.

İnsan nüfusunun hızla arttığı dünyamızda işçi sayısının da kayda değer şekilde arttığı düşünüldüğünde, İş güvenliği standartları, mevzuatlar ve uygulanan programların iş kazalarını düşürmede etkisi önemli bir değere ulaşmıştır.

İş yaşamının sağlık ve güvenliğindeki olumlu gelişmeler, kamu denetimleri ve yasal düzenlemelerinin yoğunlaşması, yeni yönetim sistemleri ve yeni kriterler sağlanmıştır. Bu konuda global anlamda yapılan en büyük düzenleme ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı olmuştur. Bu standartla ortak bir dil ve uygulama bütünlüğü sağlamaktadır.

2018 yılında yayınlanan standart, mevcut kullanımda olan OHSAS 18001 standardının yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için büyük avantajlar sunmakta bu da şirketler üzerinde bir yük oluşturmaktadır.

İşletmelere ve ülke ekonomisine büyük yük getiren bu durum yetersiz personel, erken emeklilik ve artan sigorta primleri nedeniyle maddi ve manevi kayıplar yaşatmaktadır. Ancak, ISO 45001 İş Güvenliği Standardı, şirketler için bir çerçeve oluşturarak çalışma ortamındaki riskleri azaltmak, çalışanların güvenliğini artırmak ve daha güvenilir çalışma koşulları sağlamak için ortaya çıkan ülke ekonomisi yükünü hafifletmektedir. Bunlara ek olarak, dünya çapında tanınan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gibi sistem yaklaşımlarına da çok rahat entegre edilebilen bir standart ve sistemdir.

ISO 45001 standardının ana yapısı, tüm kalite sistemlerinin çatısını oluşturan ve 10 maddelik bir yapıya dayanmaktadır. OHSAS 18001 Belgesine sahip kuruluşlar için geçiş süreci 2021 yılı sonuna kadar devam edecektir, ancak isteyen kuruluş ISO 45001 OHSMS’ e geçecektir. İlk defa belge alacak kuruluşlar ise direkt olarak ISO 45001’ e başvuracaklardır.

Standardın temeli olan OHSAS 18001 standardı, 1999 yılında BSI-British Standards Institute (İngiliz Standartlar Enstitüsü) tarafından yayınlandı ve bu standart yasal mevzuatları karşılama ve iş sağlığı ve güvenliği sistemleri taleplerini karşılamaya yardımcı oldu. Birleşik Krallık için yayınlanan standart, yasal mevzuat taleplerini karşılamaya yardımcı olduğundan ötürü dünya genelinde kabul gördü.

Başa Dön

ISO 45001 Yönetim Sistemi’ nin(İSG) Temel Unsurları

ISO 45001, İşletmenin büyüklüğüne, yapısına veya türüne bakılmaksızın, ideal sağlık ve güvenlik yönetimi teknikleri ile işletmenin karşılaştığı belirli tehlikeleri ve riskleri tam olarak anlamaya dayalı pragmatik bir yaklaşım kullanır. Bu yaklaşım, uygun iş prosedürlerinin geliştirilmesi ve acil durum hazırlığı dahil olmak üzere güçlü liderlik ve yönlendirme gerektiren bir yönetim yapısını gerekli kılar. Ayrıca güven ortamında çalışan iyi eğitimli, yetenekli bir işgücü gerektirir. Dahası, tutarlı ve sürekli bir teslimat yaklaşımını esas alır.

Çok etkili bir yönetim sistemi olan ISO 45001 OHSMS, tüm organizasyona nüfuz eden bir güvenlik kültürü oluşturur ve sürdürülmesini sağlatır. Hem üst yönetim hem de çalışanların tutum ve davranışları daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için güçlü bir bağlılık göstermelidir, aksi takdirde iş güvenliği sisteminden istenilen sonuçlar elde edilemez.

Başa Dön

ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin Temel Prensipleri

Şirketlerin üretime ve/veya hizmete dayalı belirli kriterler çerçevesinde faaliyet göstermesi, önemli risklerin önceden tanımlanması, ortadan kaldırılması veya en azından neden olabilecekleri zararların ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi için fantastik bir öneme sahiptir.

Yönetim sisteminden beklenen faydayı elde etmenin ilk temel prensibi şirket üst yönetimi ve tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilincidir.

Bununla birlikte, yapılan uygulamalarla, işletmenin verimliliği, rekabet gücü ve pazardaki itibarı artar.

Ölçeği her ne olursa olsun ister büyük ister küçük, işletmenin karşılaştığı tüm tehlikeleri ve riskleri tanımlamak ve bu önemli parametrelere önlemler almak ISO 45001’ in 2. Temel prensibidir.

Tehlikeleri anlamadan ve tanımlamadan iş hayatını sürdürmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını davet etmek anlamına gelir. Günümüzde ölüm, yaralanma ve sakatlanmalara neden olan iş kazalarının çoğunluğu bu sebepten kaynaklanmaktadır. Bir tehlikeyi takiben önlem almaya çalışmak geç kalınmış bir pişmanlığı ifade eder. Özellikle ülkemizdeki en büyük sorun “bana bişey olmaz” anlayışıdır. Alınan önlemlere uyulmaması ve hiçbir şeyin olmayacağı anlayışıyla hareket etmesi işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önündeki en büyük engeldir.

ISO 45001 ‘ in 3. Prensibi izlenebilir yeterli dokümante bilgiyi oluşturmak ve riayet etmektir. İşletmenin gerektirdiği tüm proseslerinin potansiyel riskleri tanımlamanın ve gerekli önlemleri zamanında almanın bir yolu olarak kaydedilmesi önemlidir. Bununla birlikte, sadece süreçler yazılmakla kalmaz, aynı zamanda tüm faaliyetlerin bu süreçlere uygun olarak gerçekleştirilmesi de önemlidir. ISO 45001 sertifikası’ nın uygulamaları sonrası ve sürdürülmesi için gereken ara denetimlerin bunu sağlaması amaçlanmaktadır. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uyum için önemli bir araçtır. Sistem tamamen risk analizine dayanmaktadır ve güvenli, kontrollü ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, işletmelerin yasal görevlerini yerine getirmeleri için düzenli bir olanak da sağlamaktadır.

Başa Dön

ISO 45001 Gereksinimleri

ISO 45001 standardı gereksinimleri ve talepleri 4 kategoride değerlendirilir. Bunlar;

1.İş Sağlığı ve Güvenliği Kategorisi: Etkin ve Verimli bir Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi çalıştırmak için işletmenizin izlemesi gerekli olan süreçler.

Yönetim sistemi, iş ortamınızdaki riski azaltmanıza ve çalışma çevresindeki riskleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir.

2.Yönetimin Sorumluluğu Kategorisi: Yönetim personelinin odaklanması, dahil olması ve sorumluğunun tespit edildiği bölgeler.

3.Kaynak Yönetimi Kategorisi: Gerçekleşebilecek üst düzey performansı sağlamak için insan kaynakları, altyapı ve tesisler gibi varlıkların nasıl oluşturulması gerekleri

4.Ölçme, Değerlendirme ve İyileştirme Kategorisi: Standardın kapanış hükümleri, ISO 45001 (İSGYS/OHSMS) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminizin beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını, bunu nasıl tespit edebileceğinizi kapsar ve sisteminizin sürekli iyileştirilmesini kolaylaştırır.

Başa Dön

ISO 45001 Belgesi Sistemi Nasıl Kurulur ?

ISO 45001:2018 Belgesi almak ve yönetim sistemini kurup, uygulamak isteyen işletmelerin aşağıda belirtilen parametreleri uygulamaları gerekmektedir;

 • İlk olarak işletmenin çok geniş çerçevede kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Bu analizlerde, İş Sağlığı ve güvenliği etkenleri, risk, tehlike ve fırsat bileşenleri, kuruluşun bağlamı, iç ve dış faktörleri, çalışanlar ve tüm ilgili taraflar yer almalıdır.
 • İşletme kendi iş güvenliği yönetimi kapsamını dikkate alarak tanımlamalıdır. Bu tanımlama da, yönetimden ne istenmelidir ve ne elde edilmelidir analizleri yer almalıdır.
 • İşçi Sağlığı ve Güveliği politikası ve Sağlık ve Güvenlik amaç ve hedefleri oluşturulmalıdır.
 • İSG Yönetim Sistemi için kurulumu için bir takvim oluşturulmalı ve takvimde, İSG Sisteminin nasıl planlanacağı ve nasıl başarıya ulaşacağı için yapılacak faaliyetler gözden geçirilerek tanımlanmalıdır.
 • ISO 45001 Standardı’ nın uygulanabilmesini gerektiren yeterlilikleri ya da kaynak boşluklarını tanımlanmalıdır.
Başa Dön

ISO 45001 Yönetim Sistemi Çerçevesi

 • Yasal mevzuat ve diğer şartlarının tanımlanması,
 • Yetki ve sorumluluk fonksiyonları için açık ve net bir düzenleme,
 • İyileştirme için ölçülebilir amaç ve hedefler,
 • Tehditlerin ve risklerin değerlendirmesine bir süreç yaklaşımı,
 • Planlanmış, dokümante edilmiş ve kayıtları olan bir sağlık ve güvenlik yöntemi,
 • İzleme, ölçme, değerlendirme ve performans kontrolü.
Başa Dön

ISO 45001 Belgesini Kimler Alabilir ?

2018 yılında yayınlanan ISO 45001 (TS EN ISO 45001:2018) standardı, belirli bir sektör veya kuruluşlar için oluşturulmamıştır. Standardın hitap ettiği hedef adı işletme olan her yapı ve büyüklükteki kuruluşlardır. Yani, faaliyetleri sırasında sağlık ve güvenlik riski olan ve bu tehlikeleri ve riskleri kontrol etmek isteyen her sektör, her büyüklükteki ve yapıdaki işletme ISO 45001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi kurabilir, sertifika alabilir, standardın gerekliliklerini karşılar.

Bu belge, yüksek riskli faaliyetler gerçekleştiren ve ağır üretimler yapan işletmeler ile daha az riskli ürün ve/veya hizmet üreten işletmeler tarafından rahatlıkla alınabilir. Standart ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi için önemli olan faaliyet konusu ya da risk seviyesi değildir. Önemli olan, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek ve çalışanları bu tehlikelerden korumaktır.

Başa Dön

ISO 45001 Belgesi Nereden Alınır ?

ISO 45001 Belgesi, ISQ Belgelendirme ya da 3. Taraf bir denetim ve belgelendirme kuruluşundan alınır.

Belgeyi boyutu, yapısı ve sektörü ne olursa olsun vergiye tabi kayıtlı her işletme alabilir.

Belgelendirme için ön gereklilik olan standardın temin edilmesidir. O halde;

Başa Dön

ISO 45001 Standardı Nereden ve Nasıl Alınır ?

Standart, Türkiye’ de yetkili tek merci olan TSE’ den, Kurumun/TSE’ nin web sitesine üye olunarak, standart arama/satın alma bölümü kullanılarak ve online ödeme yapılarak satın alınır.

Başa Dön

ISO 45001 Belgesi Nasıl Alınır ?

Diğer iso belgeleri ya da ISO yönetim sistem belgelerinde olduğu gibi ISO 45001 Belgelendirme süreci de yapı olarak aynı olmakla beraber sadece aranan kriter ve şartlar değişmektedir. Bu kriter ve şartlar; ISO 9001’ de kalite, ISO 14001’ de çevre, ISO 22000’ de gıda güvenliği, iso 27001’de bilgi güvenliği, iso 50001’ de enerji vb. gereksinimleri olmakla beraber ISO 45001’ de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Gereksinimleri’ dir.

ISQ' dan alınacak 45001 Belgesi için süreç aşağıdaki şekilde işlemektedir;

Başvuru ve Sözleşme Süreci:

ISQ, işinizi, sektörünüzü, gelişmişlik durumunuzu, sağlık ve güvenlik gereksinimlerini bilmesi için ISO 45001 Belgelendirme Başvuru Formu’ nu doldurtur.

Başvuru Formuna istinaden bir ISO 45001 Fiyat Teklifi/Sözleşmesi sunar. Sunulan teklif/sözleşme şartlarında mutabakatı sağlar. Bu bilgiler, değerlendirme kapsamını doğru bir şekilde tanımlama ve akreditasyon şartlarını karşılama noktasında değerlendirme sürecine girdi sağlar.

Değerlendirme Süreci:

Değerlendirme bir ISQ Değerlendiricisi bir Baş Denetçi kullanılarak muhafaza edilir, dosyalanır. Bu değerlendirme, İlk Belgelendirme için ISO 45001 Denetimini oluşturan iki zorunlu ziyaret planını ve ziyaretleri içermektedir. Dikkate alınması gereken önemli konu ise, yönetim sisteminizin en az 3 hafta boyunca çalışır durumda olduğunu ve bir yönetim gözden geçirme değerlendirmesine ve tam bir iç denetim döngüsüne tabi olduğunu gösterme yeteneğine sahip olmanız gerektiğidir.

İlk Belgelendirme 1. Aşama Denetim Değerlendirmesi:

1. Aşama denetim değerlendirmesinin amacı; şirketinizin tam bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi değerlendirmesine hazır olduğunu teyit etmektir. Bu değerlendirme, şirket merkez ofisinde gerçekleşir ve bir dokümante bilgi değerlendirme denetimi şeklinde olur.

Bu denetim değerlendirmesinde ISO 45001 Baş Denetçi;

-Belgelendirme başvuru prosedürü ile gönderdiğiniz bu verilerin doğruluğunu teyit eder,

-Yönetim sisteminin konvansiyonel sistemin gerekliliklerine uygunluk durumunu teyit eder,

-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’ nin işleyişini doğrular,

-ISO 45001 Kapsamı’ nı doğrular,

-Yasal mevzuat uyumunu değerlendirir ve doğrular.

Değerlendirme Sonucunda Baş Denetçi:

-Herhangi bir uygunsuzluğu veya denetim sürecinin bir diğer aşamaya ilerleme şansını tanımlayan bir rapor hazırlar. Gerekirse, üzerinde anlaşmaya varılmış bir düzeltici eylem programını raporunda belirtir.

Not: Uygunsuzluk var ise kapatıldıktan sonra 2. Aşama programına geçilir.

-2. Aşama denetim değerlendirme ziyaretinin planlanma konusunda, şirket ile uygun bir zaman tespiti yapar.

-2. Aşama ISO 45001 Denetim Planı’ nı oluşturur. Denetim Plan Formu’ nu doldurur.

İlk Belgelendirme 2. Aşama Denetim Değerlendirmesi:

2. Aşama saha değerlendirme denetimindeki amaç; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ nin kriter ve şartlarının gerektirdiği taleplerin tam olarak karşılandığını teyit ve tescil etmektir. Faaliyetlerinizi dış sahalarda gerçekleştiriyorsanız veya sertifikanızın erişim alanı içinde ihtiyaç duyduğunuz 1' den fazla iş adresine sahipseniz, Baş Denetçinin de bu faaliyetleri ilgili yer adreslerinde denetlemesi gerekecektir.

Bu aşamadaki denetim değerlendirmesinde Baş Denetçi;

-Uygulanan yönetim sisteminin şeklini, yapısını, uygulamalarını ve uygunluk durumunu objektif kanıt toplayarak kayıt altına alır,

-Belgelendirme Kapsamında tanımlanan faaliyetlerim ve süreçlerin örneklendirme metodu ile denetimini gerçekleştirir,

-Yönetim sisteminin dış saha faaliyetleri varsa oralarda da sistemin etkinliğini değerlendirmek için denetimler yapar,

-Ortaya çıkan uygunsuzlukları veya sürekli iyileştirme için fırsatları belirtir,

-Şirket ile bir ara gözetim programı oluşturur ve ilk yıllık gözetim ziyareti için bir tarih üzerinde mutabakat sağlar.

Baş Denetçinin yönetim sisteminin denetiminde herhangi bir önemli uygunsuzluk tespit etmesi durumunda belgelendirme tavsiyesi yapılır. Şayet uygunsuzluk var ise, düzeltici faaliyetlerin gerçekleşmesi ve bu düzeltmelerin de baş denetçi tarafından kabul edilmesi gerekir. Uygunsuzluk giderme kabulü ve denetim raporu onaylanmadan sertifika verilmez.

Belgelendirmeyi tanımlayan zorunlu prosedür, IAF ve Akreditasyon Organı (IAS, TÜRKAK gibi) rehberleri gereklilikleri gereği uygunluk giderme ve onaylatma faaliyetleri 45 gün ile sınırlandırılmıştır. Bu sürede işlemlerini yapan şirketler İş Güvenliği Belgesi almaya hak kazanır. Bu süre zarfında uygunsuzluk giderme aktivitelerini tamamlamayan şirketlerin 2. aşama değerlendirmesi tamamlanamadığı için sertifikasyon önerilmeyecektir.

Belgelendirme – ISO 45001 Belgesi Yayın ve Alım Aşaması:

2 Aşamalı etkin bir denetim aktivitesinden sonra şirket süreçlerinin ve işlemlerinin ISO 45001 Standart Kriterler dahilindeki sertifikanın esas kapsamını karşılayıp karşılamadığı belirlenir. Kriterleri karşılayan şirketler için İş Güvenliği ISO Sertifikası’ nın yayınını, basılı ve dijital halini alırlar.

Alınan sertifika formatları, şirketinizin bağlı olduğu iş güvenliği standartları göstermek ve/veya üçüncü taraflara bilgilendirme yapmak ya da tanıtım, pazarlama için kullanılır.

Başa Dön

İSG Yönetim Sisteminiz ISO 45001’ e Uygun mu ? (GAP Analizi)

Kuruluşunuzda uyguladığınız İSG Yönetim Sisteminizin ISO 45001’ e uygun olup olmadığını merak ediyorsanız aşağıda verilen 7 aşamada toplanan sorularla kendinize bir GAP Analizi(Boşluk Analizi) yapabilirsiniz.

 • 1) Kuruluşun Bağlamı:
  • 1.1 Kuruluşunuzla ilgili iç ve dış Sağlık ve Güvenlik konularını belirlediniz mi ?
  • 1.2 Hangi tarafların (işçileriniz ve diğer taraflar) sisteminiz üzerinde etkisi olduğunu tespit ettiniz mi ? İlgili taraflarınız belirli mi ?
  • 1.3 Yönetim sisteminiz aşağıdaki verilen alt madde içeriklerini karşılıyor mu ?
   • 1.3.1 Tüm tarafların istek ve beklentileri
   • 1.3.2 Stratejik Vizyon
   • 1.3.3 Amaçları
   • 1.3.4 Ürün ve hizmetler
  • 1.4 Yönetim Sisteminizin Kapsamı belirli mi ?
 • 2) Liderlik:
  • 2.1 Kuruluşunuzun üst yönetimi ISO 45001 Yönetim Sisteminize ulaşmada organizasyona liderlik etmede bir rol oynuyor mu ? Nasıl bir görevi var?
  • 2.2 Kuruluşunuzun tüm seviyelerinde amaç ve hedeflerinizi açıkça iletmek için alt maddelerdeki konuları içeren bir çerçeveniz var mı?
   • 2.2.1 Stratejik
   • 2.2.2 Fonksiyonel
   • 2.2.3 Departman/Bölüm
   • 2.2.4 Kişisel/Bireysel
 • 3) Planlama:
  • 3.1 Sisteminizi etkileyen ve/veya etkileyebilecek Riskleri ve Fırsatları belirlediniz mi ? Yeterli mi ?
  • 3.2 Günlük olarak uyguladığınız uygulamalar ISO 45001 Standardını gereksinimlerine uygun mu ?
  • 3.3 Yönetim Sisteminizde oluşabilecek değişiklikleri nasıl değiştirmeniz gerektiği tanımlamanız mevcut mu ?
 • 4. Destek:
  • 4.1 Sisteminizin başarılı bir şekilde uygulanması ve bakımı için hangi araçlara ihtiyacınız olduğunu biliyor musunuz?
  • 4.2 Bu araçları düzenli olarak gözden geçirme stratejiniz mevcut mu ?
  • 4.3 İSG Yönetim sistemini etkileyebilecek çalışanlarınız için bir eğitim programınız ya da planınız var mı?
 • 5) Operasyon:
  • 5.1 İSG Yönetim sisteminizdeki prosedürleriniz ISO 45001 Standardın taleplerini karşılayacak şekilde mi ?
  • 5.2 Gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerinizden kaynaklanan/kaynaklanabilecek tüm riskleri yönetmek için sorumlulukları olan sorumluları oluşturdunuz mu ?
  • 5.3 Dış sağlayıcılarla açıkça tanımlanmış bir prosesiniz var mı?
 • 6) Performans Değerlendirme:
  • 6.1 Neyi izlemeniz ve ölçmeniz gerektiğini anlayabiliyor musunuz?
  • 6.2 Herhangi bir sonucu ne zaman analiz etmeniz ve değerlendirmeniz gerektiğini biliyor musunuz?
  • 6.3 Yönetim Gözden Geçirmenizi sağlayan bir süreciniz var mı?
 • 7) İyileştirme:
  • 7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği amaç ve hedeflerinizi gerçekleştirmenize odaklanacak şekilde belirlemiş olduğunuz herhangi bir iyileştirme alanlarınız var mı?
  • 7.2 Uygunsuzluk durumları ve aktiviteleriniz için bir süreciniz bulunuyor mu ?
  • 7.3 Yönetim sisteminiz sürekli iyileştirme yapısına uygun mu ? Sürekli iyileştirmede öne çekmeyi destekliyor mu ?
Başa Dön

ISO 45001 Belgesi Geçerlilik Süresi Nedir ? Sertifika Ne Kadar Geçerli ?

ISO 45001 Belgelendirme süreci tamamlanıp, Sertifika alındıktan sonra, ISO 45001 Belgesi Geçerlilik Süresi 3 yıl olacaktır.

3 yıl geçerli bir sertifika çevrimi(periyodu), yıllık gözetim denetimleri (2.ve 3. yıl) yapılmak kaydı ve 3. yılın sonunda (4. yıl) istenirse, yeniden belgelendirme denetimi süreci ve tescili ile tekrarlanır.

Belge geçerliliğinin üç yıllık akreditasyon döngüsü boyunca korunmasını sağlamak için yıllık gözetim denetimleri mutlaka yapılmalıdır yoksa sertifika iptal olur.

Yıllık gözetim denetimlerinin sıklığı ve süresi etkileyen faktörler:

 • Şirketin boyutları,
 • Şirketin yapısı,
 • Şirketin faaliyetlerinin karmaşıklığı,
 • Şirketin Tehlike sınıfı ve Riskleri,
 • Belgelendirme kapsamı,
 • Şirketin dış saha ve/veya varsa diğer adresleri.

Şirketin, gözetim denetimi süresince sürekli iyileştirme göstermesi gereklidir. Bu gereklilik diğer tüm ISO yönetim sistemi standartlarının temel gereksinimidir.

Başa Dön

Belgelendirme Sürecinde (Periyodunda) İşletmede Değişiklik Olursa Ne Olur ?

Bu durum olağan bir süreçtir. Doğal olarak yaşanabilen problem halini almayan bir durumdur. Adres, Unvan Değişiklikleri, ilave adresler/sahalar, konumlar ve faaliyetler, personel sayısında artış veya düşüş de dahil olmak üzere düzenli olarak değişen tüm şekil ve boyutlardaki şirket değişikleridir. Şirketinizin yaptığı bahsedilen herhangi bir durum(lar) için gereksinimlerine uyacak şekilde yönetim sisteminizi değiştirmek ve uyarlamak için ISQ gerekli faaliyet planını sunmaktadır. Belirtilen değişiklikler için en kısa sürede yapmanız gereken sadece ISQ’ ya bilgi vermek olacaktır.

ISO 45001 Belgelendirme konusundaki iş birliğine dayalı ortaklık yaklaşımımız, sertifika programınızın şirketinizin ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamak amacıyladır. Yapılan ya da yapılacak faaliyetlerimiz şirketinize değer katma gayreti ile yapıcı şekilde gerçekleşir. Aksi bir düşünce ve art niyetle asla yaklaşımımızın olmayacağını bildiririz…

Başa Dön

ISO 45001 Belgesini Ne Kadar Zamanda Alırım ?

ISO 45001 Belgesi, başvuru, sözleşme, plan, onay, denetim ve belgelendirme aşamalarına, raporlama ve uygunsuzluk giderme parametrelerine bağlı olarak 1 Hafta ila 3 Hafta arası bir zamanda ya da 7 – 21 günde çıkar.

Başa Dön

ISO 45001 Belgesi Fiyatı

ISO 45001 İSGYS Belgesi Fiyatı, belge fiyatı, işletmenin riskine bağlı adam/gün denetim maliyetleri toplam fiyatı, denetim iaşe giderleri toplamı olarak belirlenir ve 2.000,00 TL – 6.000,00 TL arası bir para olarak değişir.

Başa Dön

ISO 45001 Belgesi Veren Firmalar

ISO 45001 Belgesini, ISQ Belgelendirme ya da ISO/IEC 17021-1 Akreditasyonuna sahip yetkili bir 3.taraf sertifikasyon firmaları vermektedir.

Dünyadaki tüm akredite sertifikasyon kuruluşlarına, IAF web sitesinde yayınlı akreditasyon kurumlarının kendi web sitelerini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

Belgelendirmede Tercih… Her Zaman ISQ !

En uygun şartlarda, ilgi ve alakamız ile ISO 45001 Belgelendirmesi için ISQ Belgelendirme ve Uzman Kadrosu her zaman yanınızda…

Başa Dön

ISO 45001 Diğer Yönetim Sistemlerine Entegre Edilebilir Mi ?

ISO 45001 Standardı, ISO tarafından yayınlanan diğer global yönetim sistemleri standartlarına uyarlı yapıda oluşturulması, kullanılan terim ve alt yapı formasyonunun da tipik olarak benzetilmesinden ötürü entegrasyona müsait bir standart olarak hazırlanmıştır.

Öyle ki İSG Standardı entegrasyona uyum ve adaptasyon için tasarlanmıştır. Çevre yönetimi ve İSG yönetimi birbirleri ile etkileşimi olan ve birbirini takip eden 2 standarttır.

Günümüzdeki uygulamalara bakılırsa çoğu işletme kendi İş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetim sistemlerini içselleştirdiği ve SEÇ-Sağlık Emniyet ve Çevre yapısına büründürdüğü bilinmektedir. Yapılan bu entegrasyonlar için; ISO 45001:2018 standardı, ISO 14001'e çok rahat şekilde entegre edilebilir haldedir.

ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi, ISO 9001 KYS-Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 ÇYS-Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000 GGYS-Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 BGYS-Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi ve diğer ISO Belgesi Yönetim Sistemleri ile sorunsuz olarak entegre edilir.

Başa Dön

Örnek ISO 45001 Belgesi

Örnek ISO 45001 Belgesi Başa Dön
iso-9001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 9001 Belgesi
Belgelendirme
helal-belgesi-popular-hizmetler
Helal Belgesi Belgelendirme
iso-27001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 27001 Belgesi Belgelendirme
vegan-belgesi-populer-hizmetler
Vegan Belgesi Belgelendirme
dogal-gida-belgesi-populer-hizmetler
Doğal Gıda Belgesi Belgelendirme
iso-22000-belgesi-populer-hizmetler
ISO 22000 Belgesi Belgelendirme
iso-14001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 14001 Belgesi Belgelendirme
Kalitenizi "Tescillemek" ister misiniz ?