ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Yayınlandı

ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi Yeni Revizyonu yayınlandı.

Enerji performansını iyileştirmek için uluslararası standart olan ISO 50001, güncellendi.

ISO 50001: 2018, Enerji yönetim sistemleri , 2011 yılında ilk kez yayınlandığında kuruluşların enerji performanslarını dönüştürerek, enerjilerini daha verimli ve etkili bir şekilde kullanmaları için stratejik bir araç haline getirdi. Şirketlerin, emisyon azaltma hedeflerini karşılamak için çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olurken enerji performansını yönetmek ve enerji maliyetlerini ele almak için bir çerçeve sağladı.

Yeni standart ne sağlayacak;

ISO 50001, ISO 9001 veya ISO 14001 gibi diğer iyi bilinen standartlar için de kullanılan sürekli iyileştirmenin yönetim sistemi modeline dayanmaktadır. Bu, kuruluşların enerji yönetimini kalite ve çevre yönetimini iyileştirme çabalarına entegre etmesini kolaylaştıracak,

Dünyanın enerji sorunlarının üstesinden gelmeyi daha da etkili hale getirtecek,

Güncellenmiş terimler, tanımlar ve belirli enerji performansı kavramlarının daha iyi anlaşılmasını sağlatacak,

Örgütsel kültür değişimini aşılamak önemli olduğu için üst yönetimin rolüne de daha güçlü bir vurgu yapacak,

Diğer yönetim sistemi standartları ile entegre edilebilecek.

Eski Standarda göre belgelendirilmiş kuruluşlar, yeni sürüme geçiş ISO 50001:2018’ in yayınlanma tarihinden(Ağustos 2018) itibaren üç yıl(Ağustos 2021) olacaktır.