Kriko Periyodik Kontrolü

Kule Vinç Nedir ?

TS EN 14439 + A2’ de Çalışma konumunda yaklaşık olarak düşey şekilde duran kulenin tepesine yerleştirilen bir kola sahip döner kollu kren olarak tarif edilmiştir.

Başa Dön


Kule Vinç Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Ekipmanın Görsel, Tırmanma Merdivenleri, Mastlar, Halat,Kanca, Frenler, Raylar, Kabin, İşlevsellik, Yürür grubu, ve Kaldırma grubu kontrolleri ile Statik-Dinamik yük testlerinin gerçekleştirilmesi ile Kule Vinç Periyodik Kontrol Muayenesi yapılır.

Görsel Kontroller: Korozyon, görülebilen çatlaklar, deformasyon durumu, çarpıklık-eğrilik vb. gibi

İşlevsellik kontroller: Ekipmanın yüksüz durumdayken yürür grubu, kaldırma grubu, kumanda fonsiyonları, fren vb. gibi işlevsellik kontrolleriStatik-Dinamik Testler: Yük testleri ekipmanın yük kaldırma diyagramında müsaade edilen kapasitenin 1.25 katında statik yük kaldırma testleri yerden 10 cm yükseklikte 10 dk süresince yük uygulanarak ve 1.1 katında yüklü durumdayken ekipman hareket ettirilerek yük testleri gerçekleştirilir.

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ve bulundurulması gereken yükler ile ilgili olarak İntersistem Teknik Personeli tarafından önceden mail yolu ile bilgilendirilir.

Başa Dön


Kule Vinç Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

Vinçlerin periyodik muayenesi; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile TS EN 14439+A2, TS 10116, TS ISO 9927-1, TS ISO 4309, TS ISO 8566-3, TS ISO 12480-1 standartların da belirtilen kriterlere göre periyodik muayenesi yapılmalıdır.

Başa Dön


Kule Vinç Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Kaldırma iletme ekipmanları arasında yer alan Vinçler 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla vinçlerin periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır.

Başa Dön


Kule Vinç Periyodik Kontrolü Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Kontrolü yapılacak ekipmanın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standart’ın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan bulgular rapora işlenerek Teknik Yöneticinin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

Başa Dön


Kule Vinç Periyodik Kontrolü Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Periyodik Muayene kontrolü yapılan ekipmanın muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.

Başa Dön


Kule Vinç Periyodik Kontrolü Ücretlendirmesi Neye Göre Yapılır?

İntersistem Teknik personeli tarafından ekipmanın bulunduğu yer, kapasite, adet ve çalışma ortamı göz önünde bulundurularak ücretlendirme yapılır.

Başa Dön


iso-9001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 9001 Belgesi

Sistem Belgelendirme

helal-belgesi-popular-hizmetler
Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso-27001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 27001 Belgesi

Sistem Belgelendirme

vegan-belgesi-populer-hizmetler
Vegan Belgesi

Gıda Belgelendirme

dogal-gida-belgesi-populer-hizmetler
Doğal Gıda Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso-22000-belgesi-populer-hizmetler
ISO 22000 Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso-14001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 14001 Belgesi

Sistem Belgelendirme

Kalitenizi "Tescillemek" ister misiniz ?