Kuyruktan Kaldırıcılar – Tekerlekli Taşıtlara Takılan Platform Kaldırıcılar Nedir ?

TS EN 1756-1 + A1 Kuyruktan Kaldırıcılar – Tekerlekli Taşıtlara Takılan Platform Kaldırıcılar standardın da;

Tekerlekli bir taşıtın üzerine veya içerisine montajı öngörülen ve bu taşıtı arkadan yüklemek ve/veya boşaltmak için kullanılan kaldırma tertibatı olarak tanımlanmıştır.

Bu tertibat esas olarak bir plâtform, bir tahrik sistemi, destekleme elemanları ve bir veya daha fazla kumanda konumundan ibarettir.

Başa Dön

Kuyruktan Kaldırıcı Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Ekipmanın Muayenesi:

Görsel Kontrol: Ekipmanın üzerinde uyarı işaretlemeleri, muhafazalar ve sabitleme elemanları, platform yüzeyi, güvenlik tertibatları, deformasyon, korozyon, kumanda paneli ve konumu, hidrolik sistem kaçak ve deformasyon durumu vb. standartta belirtilmiş kriterlere göre kontrolleri gerçekleştirilir.

İşlevsellik kontroller: Kumanda butonları, acil stop, hareket hızı, çalışma yüksekliği, platform boyutu, emniyet ekipmanları vb. gibi işlevsellik kontrolleri ile statik ve dinamik yük testleri gerçekleştirilir.

TESTLER:

Statik deney: En fazla yükün % 125’i olan bir yük plâtforma uygulanır ve daha sonra uzaklaştırılır.

Dinamik Deney: Plâtforma uygulanan en fazla yük ile, kuyruktan kaldırıcının tam çalışma aralığında normal kaldırma, alçaltma ve bütün yatırma hareketlerini yapabildiği doğrulanır.

Aşırı Yük Deneyi: En fazla yükün % 125’i zemin seviyesinde konumlandırılmış plâtforma uygulanır. “Yukarı” kumandası hareke ettirilir ve plâtformun yükü kaldıramayacağı doğrulanır (yukarı yatırmaya müsaade edilir).

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ve bulundurulması gereken yükler ile ilgili olarak İntersistem Teknik Personeli tarafından önceden mail yolu ile bilgilendirilir.

Başa Dön

Kuyruktan Kaldırıcı Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

Kuyruktan Kaldırıcı muayenesi; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile, TS EN 1756-1 + A1 standartların da belirtilen kriterlere göre periyodik kontrolü ve muayenesi yapılmalıdır.

Başa Dön

Kuyruktan Kaldırıcı Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Kaldırma iletme ekipmanları arasında yer alan Kuyruktan Kaldırıcılar 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla vinçlerin periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. “

Başa Dön

Kuyruktan Kaldırıcı Periyodik Kontrolü Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Kontrolü yapılacak ekipmanın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standardın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan bulgular rapora işlenerek Teknik Yöneticinin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

Başa Dön

Kuyruktan Kaldırıcı Periyodik Kontrolü Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Periyodik Muayene kontrolü yapılan ekipmanın muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.

Başa Dön
Not: Bu Bölümdeki içerikler bilgilendirme amaçlıdır. 01 Ocak 2022 itibarı ile periyodik kontrol işlemlerini yapmamaktayız.
iso-9001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 9001 Belgesi
Belgelendirme
helal-belgesi-popular-hizmetler
Helal Belgesi Belgelendirme
iso-27001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 27001 Belgesi Belgelendirme
vegan-belgesi-populer-hizmetler
Vegan Belgesi Belgelendirme
dogal-gida-belgesi-populer-hizmetler
Doğal Gıda Belgesi Belgelendirme
iso-22000-belgesi-populer-hizmetler
ISO 22000 Belgesi Belgelendirme
iso-14001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 14001 Belgesi Belgelendirme
Kalitenizi "Tescillemek" ister misiniz ?