Sütunlu Çalışma Platformu Nedir ?

Sütunlu Çalışma platformları inşaat sektöründe gerek dış cephe çalışmalarında, gerekse yüklerin ve personelin taşınmasında günümüz koşullarında hızlı ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Standart geçen tanımı ‘geçici olarak kurulan, elle veya herhangi bir güçle çalışan ve bir veya birden fazla insanın çalışabileceği şekilde tasarımlanan, kremayer ve pinyon dişli tarafından yükseltilebilen, sütunların müstakil destek yapısından başka enine bağlantıya gerek olan veya gerek olmayan, destekleme sütunları ile yataklanan ve sütunlar boyunca hareket eden çalışma plâtformlarıdır.

  • Bir veya birden fazla sütun,
  • Sabitlenmiş veya sabitlenmemiş sütun,
  • Sabit veya değişken uzunlukta sütun,
  • Dik veya düşeyle 0° – 30° arasında eğim yapan sütunlar,
  • Sabit veya asılı sütunlar,
  • Hareketli veya statik taban (şasi veya taban gövdesi),
  • Elle veya herhangi bir güçle çalışan kaldırma,
  • Trafik kuralları gerekmeyen alanlar üzerinde çekilerek veya kendi gücüyle hareket ettirme,
  • Elektrik, pnömatik veya hidrolik motorlar kullanılarak yürüme.
Başa Dön

Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Sütunlu Çalışma Platformlarının periyodik muayenesi; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile TS EN 1495+A2 Kaldırma Platformları - Sütunlu Çalışma Platformları standardında belirtilen kriterlere göre periyodik muayenesi yapılmalıdır.

Sütünlu Çalışma Platformlarının muayenesi standartta belirtilen kriterlere göre

Ekipmanın görsel, platform kontrolü, sütun kontrolü, Ekipman yürüyüş yolunun kontrolü, kaldırma grubunun kontrolü, hareket mekanizmasının, elektriksel bağlantılarının, muhafazalarının, topraklama kontrolü, emniyet ekipmanlarının kontrolü ile yük ve fren testlerini kapsar.

Sütunlu Çalışma Platformlarının periyodik kontrolleri esnasında bakım firmasından yetkili bir personelinde İntersistem Teknik personeline eşlik etmesi gerekmektedir.

Yük testleri:

- Dinamik Yük Testi: Ekipman beyan kapasitesinin 1,1 katı yük ile çalıştığı mesafe boyunca test edilir.

- Statik Yük testi: Ekipman beyan kapasitesinin 1,25 katı yük ile yerden az bir miktar (100mm civarı) kaldırılarak 10 dakika boyunca test edilir. Test esnasında kabinin aşağıya kaymaması beklenmektedir.

- Paraşüt Fren Testi: Paraşüt fren testinin gerçekleştirilebilmesi için bakım firmasından bir yetkili personelin bulunması şarttır. Paraşüt fren testi ekipmanın beyan kapasitesinin 1,1 katında yükte gerçekleştirilir. Amaç ekipmanın frenlerinde, kaldırma gurubunda bir sorun meydana geldiği zaman yardımcıl fren olan paraşüt frenin görevini yerine getirip getirmediğinin kontrolüdür.

- Aşırı Yük Sensörü Kontrolü: Ekipmanın beyan yükünün 1,1 katı aşıldığında devreye giren bir aşırı yük sivicinin varlığı ve aktif olarak görevinin yerine getirip getirmediği kontrol edilir.

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ve bulundurulması gereken yükler ile ilgili olarak İntersistem Teknik Personeli tarafından önceden mail yolu ile bilgilendirilir.

Başa Dön

Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Kaldırma iletme ekipmanları arasında yer alan Sütunlu Çalışma Platformları 6331 sayılı “ İs Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi en az 6 ayda bir defa veya daha fazla periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır.

Sütunlu Çalışma Platformlarının periyodik kontrolleri yükseltilme, halat değişimi, gibi müdahalelerden sonra yeniden yapılmalıdır.

Başa Dön

Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrolü Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Kontrolü yapılacak ekipmanın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standardın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan bulgular rapora işlenerek Teknik Yöneticinin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

Başa Dön

Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrolü Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Periyodik Muayene kontrolü yapılan ekipmanın muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.

Başa Dön

Not: Bu Bölümdeki içerikler bilgilendirme amaçlıdır. 01 Ocak 2022 itibarı ile periyodik kontrol işlemlerini yapmamaktayız.
iso-9001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 9001 Belgesi
Belgelendirme
helal-belgesi-popular-hizmetler
Helal Belgesi Belgelendirme
iso-27001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 27001 Belgesi Belgelendirme
vegan-belgesi-populer-hizmetler
Vegan Belgesi Belgelendirme
dogal-gida-belgesi-populer-hizmetler
Doğal Gıda Belgesi Belgelendirme
iso-22000-belgesi-populer-hizmetler
ISO 22000 Belgesi Belgelendirme
iso-14001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 14001 Belgesi Belgelendirme
Kalitenizi "Tescillemek" ister misiniz ?