Topraklama Periyodik Kontrolü

Topraklama Nedir ?

Topraklamak, elektriksel bakımdan iletken bir parçayı bir topraklama tesisi üzerinden toprağa bağlamaktır. Topraklama, topraklamak için kullanılan araç, düzen ve yöntemlerin tümüdür.

Başa Dön


Topraklama Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Topraklama ölçümü için birçok yöntem olmasına rağmen genellikle küçük veya orta büyüklükteki topraklama sistemlerinde topraklama ölçme cihazlarından yararlanılarak, referans toprağa saplanan sondalar vasıtasıyla yapılır.

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ile ilgili olarak İntersistem Teknik Personeli tarafından önceden bilgilendirilir.

Başa Dön


Topraklama Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

Topraklama periyodik kontrolü ve muayenesi; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde belirtilen kriter ve gerekliliklere göre yapılmalıdır. Tespit edilen tesis topraklama direnci belirlenen minimum direnç değerinden yüksek olup olmadığı gözlemlenmeli ve raporlanmalıdır.

Başa Dön


Topraklama Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Topraklama tesisatı 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi yılda en az 1 defa topraklama tesisatı kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Elektrik tesislerinde büyük çaplı bir revizyon-tadilat yapılması ya da herhangi bir sebepten şüphe edilmesi durumunda da ilgili kontroller tekrar yaptırılmalıdır.

Başa Dön


Topraklama Periyodik Kontrolü Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Kontrolü yapılan tesisin topraklama direnci Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından yapılan ölçümlerle tespit edildikten sonra rapora işlenerek Teknik Yöneticinin onayına sunulur.

Başa Dön


Topraklama Periyodik Kontrolü Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Topraklama Periyodik Kontrolü ve Muayene kontrolü yapılan tesisin topraklama muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede tesisin toprak değerlerinin iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı ve yönetmelik gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı tekrar kontrol ettirilmelidir.

Başa Dön


Topraklama Periyodik Kontrolü Ücretlendirmesi Neye Göre Yapılır?

İntersistem Teknik personeli tarafından ekipmanın bulunduğu yer, kapasite, adet ve çalışma ortamı göz önünde bulundurularak ücretlendirme yapılır.

Başa Dön


iso-9001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 9001 Belgesi

Sistem Belgelendirme

helal-belgesi-popular-hizmetler
Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso-27001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 27001 Belgesi

Sistem Belgelendirme

vegan-belgesi-populer-hizmetler
Vegan Belgesi

Gıda Belgelendirme

dogal-gida-belgesi-populer-hizmetler
Doğal Gıda Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso-22000-belgesi-populer-hizmetler
ISO 22000 Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso-14001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 14001 Belgesi

Sistem Belgelendirme

Kalitenizi "Tescillemek" ister misiniz ?