Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü

Yıldırımdan Korunma Sistemi Nedir ?

Tesise veya yakınına düşebilecek olası yıldırımın zararlarından koruyan sistemlere yıldırımdan korunma sistemleri denir. İç yıldırımlık ve dış yıldırımlık olarak iki ana grupta değerlendirilir. Faraday Kafesi, Franklin Çubuğu, Aktif Paratoner, Reaktif paratoner yıldırımın ilk etkilerinden korunmak için tesis dışında konumlandırılır ve dış yıldırımlık olarak isimlendirilirler. Tesise ya da yakınına düşen yıldırımın elektrik tesisinde oluşturacağı elektrik dalgalanmaları gibi kötü etkileri önleyen sistemler ise iç yıldırımlık olarak isimlendirilir.

Başa Dön


Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Yıldırımdan Korunma Sistemi periyodik kontrolü ilgili ürün standardı ve yönetmeliğinin gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığının kontrol edilmesi ve ölçülmesi ile gerçekleştirilmelidir. İlgili tesisatın fiziksel son durumu, tesisatın yapılış şekli, risk oluşturabilecek durumların mevcut olup olmadığı kontrol edilmelidir. Tesisatın topraklama ile olan sürekliliği ve referans toprakla olan direnç değeri ölçülmeli ve yönetmelikte belirtilen sınır topraklama değerinin altında olup olmadı tespit edilmeli ve raporlanmalıdır. Yıldırımdan Korunma Sistemlerinde topraklama ölçümü, topraklama ölçme cihazlarından yararlanılarak, referans toprağa saplanan sondalardan yararlanılarak yapılır.

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ile ilgili olarak İntersistem Teknik Personeli tarafından önceden bilgilendirilir.

Başa Dön


Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

Yıldırımdan Korunma Sistemi periyodik muayenesi; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve TS EN 62305 standart serilerinde belirtilen kriter ve gerekliliklere göre yapılmalıdır. Tespit edilen yıldırımdan korunma sistemi topraklama direnci belirlenen minimum direnç değerinden yüksek olup olmadığı gözlemlenmeli ve raporlanmalıdır.

Başa Dön


Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Yıldırımdan Korunma Sistemi 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi yılda en az 1 defa Yıldırımdan Korunma Sistemi kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

Başa Dön


Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü ve Muayenesinde yapılan ölçümler, gereksinimler ve tespit edilen uygunsuzluklar raporlanarak müşteriye sunulur. Kontrolü yapılan tesisin Yıldırımdan Korunma Sistemi direnci Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından yapılan ölçümlerle tespit edildikten sonra rapora işlenir.

Başa Dön


Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü ve Muayenesi yapılan tesisin topraklama değerlerinde bir uygunsuzluk bulunması durumunda muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede tesisin toprak değerlerinin iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı ve yönetmelik gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı tekrar kontrol ettirilmelidir. Fiziksel yönde uygunsuzlukların tespit edilmesi halinde en kısa sürede yetkin kişiler tarafından ilgili revizyonların yapılması sağlanmalı ve değişikliklerin kontrolü sağlanmalıdır.

Başa Dön


Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü Ücretlendirmesi Neye Göre Yapılır?

İntersistem Teknik personeli tarafından ekipmanın bulunduğu yer, kapasite, adet ve çalışma ortamı göz önünde bulundurularak ücretlendirme yapılır.

Başa Dön


iso-9001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 9001 Belgesi

Sistem Belgelendirme

helal-belgesi-popular-hizmetler
Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso-27001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 27001 Belgesi

Sistem Belgelendirme

vegan-belgesi-populer-hizmetler
Vegan Belgesi

Gıda Belgelendirme

dogal-gida-belgesi-populer-hizmetler
Doğal Gıda Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso-22000-belgesi-populer-hizmetler
ISO 22000 Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso-14001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 14001 Belgesi

Sistem Belgelendirme

Kalitenizi "Tescillemek" ister misiniz ?