Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrolü

Yürüyen Merdiven – Yürüyen Bant Nedir ?

TS EN 115-1 + A1 standardın da Yatay kalan kullanıcı taşıyan yüzeylerle (basamaklar gibi) kişileri yukarı çıkarmak veya aşağıya indirmek için kullanılan sürekli hareket eden, meyilli, güç tahrikli merdiven olarak tanımlanmıştır.

Birbirini takip eden ve hareket yönüne paralel kalan kullanıcı taşıyan yüzeylerde (paletler, bant gibi), kişilerin taşınması için kullanılan güç tahrikli düzenek.

Yürüyen merdivenler, devre dışı olsalar bile makinadır ve sabit merdiven olarak kabul edilemez.

Başa Dön


Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Ekipmanın Muayenesi:

09.04.2009 tarihinden evvel montajı yapılan yürüyen-bantlar merdivenler TS EN 115 standardına ve TS EN 115-2 standardına göre kontrol edilmelidir.

Yürüyen Bant ve Yürüyen merdiven periyodik kontrolleri ekipmanın teknik servisi eşliğinde periyodik muayenesi gerçekleştirilmektedir.

Görsel Kontrol: Ekipmanın basamak tarakları, kullanıcılar için zorunlu eylem işaretleri ve yasak işaretleri olup olmadığı, doğruluğu, trabzan kayışı deformasyon kontrolü, sahanlıkların temizlik kontrolü, korkuluk, basamak, darbe, deformasyon vb.. gibi

İşlevsellik kontroller: Yürüyen bantlarda ve merdivenlerde bulunan trabzan kayışı (el bandı) swichleri, basamak sıyırıcı tarak plakası swichleri, kırık basamak ve boş basamak sensörü, tahrik zinciri swich’i, sahanlık kapak swich’leri vb.. gibi standartta belirtilen kriterler kontroller gerçekleştirilmektedir.

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ve bulundurulması gereken yükler ile ilgili olarak İntersistem Teknik Personeli tarafından önceden mail yolu ile bilgilendirilir.

Başa Dön


Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

Yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar periyodik muayenesi; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile, TS EN 115-1 + A1, TS EN 115-2, TS_EN_13015_A1 standartların da belirtilen kriterlere göre periyodik muayenesi yapılmalıdır.

Başa Dön


Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Kaldırma iletme ekipmanları arasında yer alan Yürüyen Merdiven – Yürüyen Bant 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla vinçlerin periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. “

Başa Dön


Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrolü Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Kontrolü yapılacak ekipmanın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standart’ın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan bulgular rapora işlenerek Teknik Yöneticinin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

Başa Dön


Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrolü Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Periyodik Muayene kontrolü yapılan ekipmanın muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.

Başa Dön


Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrolü Ücretlendirmesi Neye Göre Yapılır?

İntersistem Teknik personeli tarafından ekipmanın bulunduğu yer, kapasite, adet ve çalışma ortamı göz önünde bulundurularak ücretlendirme yapılır.

Başa Dön


iso-9001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 9001 Belgesi

Sistem Belgelendirme

helal-belgesi-popular-hizmetler
Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso-27001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 27001 Belgesi

Sistem Belgelendirme

vegan-belgesi-populer-hizmetler
Vegan Belgesi

Gıda Belgelendirme

dogal-gida-belgesi-populer-hizmetler
Doğal Gıda Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso-22000-belgesi-populer-hizmetler
ISO 22000 Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso-14001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 14001 Belgesi

Sistem Belgelendirme

Kalitenizi "Tescillemek" ister misiniz ?