Doğal Gıda (Ürün) Belgesi Nedir ? Nasıl Alınır ?

Doğal Gıda (Ürün) Belgesi Nedir ? Nasıl Alınır ?

NSO-NAP 1 Doğal Ürün Belgesi, tüketiciye, ürünlerin özgün hali ile doğallığı ve doğallığını bozmayan üretimleri ile ilgili tüketici beklentilerini karşılayan gıda ürünleri için güvenilir bir gıda ürün belgesidir.

Tamamen güvenli, güvenilir ve sağlıklı gıda zinciri oluşturan bir yapı sunmaktadır.

Katkılı, boyalı, uzun ömürlü, yapay, sentetik bileşenli, früktoz şurubu, gaz, GDO vb. içerikli sadelikten uzak gıda güvenliği şüpheli içeriklerin ortadan kaldırılması için tüketici talepleri dikkate alınarak hazırlanan üreticiyi ve üretim mühendislerini ağır şartlarla sorumluluk altına sokan bir standart belgelendirmedir.

NSO-NAP 1 Doğal Ürün Standardı İçeriği teknik açıdan devam eden kontrollere tabidir. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesini ve doğallığı bozmadan üretimle üretilmiş doğal ürün taleplerini karşılamayı amaç edinmiştir.

Tüketicinin doğal üretim süreç(ler)inden literatürlerde tanımlanan özgün hali ile üretilen gıda ürünlerine ulaşmasını hedeflemektedir.

9 Maddeden oluşmuş global bir standarttır.

Naturel / Doğal Ürün Standardı Belgesi Nedir ?

NSO-NAP 1 Doğal Ürün ve Doğal Üretim Standardı, tüketiciye, ürünlerin özgün hali ile doğallığı ve doğallığını bozmayan üretimleri ile ilgili tüketici beklentilerini karşılayan gıda ürünleri için güvenilir bir ayırt edici işaret sunması için hazırlanmıştır.

Ham madde ve üretim süreçlerine uygulanacak şartlar bu standartta tanımlanmış ve yayınlanmıştır.

“Doğal Ürün ” teriminin kullanım şartlarına uygunluğu ISQ tarafından onaylanan standart, şirketlerden bağımsız ve yıllık takip kontrolleri ile sağlanan kontrollerle garanti altına almaya çalışacaktır.

NSO-NAP 1 Doğal Ürün Standardı İçeriği teknik açıdan devam eden kontrollere tabidir. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesini ve doğallığı bozmadan üretimle üretilmiş doğal ürün taleplerini karşılamayı amaç edinmiştir.

NSO-NAP 1 Doğal ürün standardı, “Organik Ürün” ve/veya “Sağlıklı Ürün” güvencesi ve garantisini vermez. Organik ürün muadili veya alternatifi kabul edilemez. Tamamen özgün haldeki doğal hammadde ile gıda güvenliği prensipleri dikkate alınarak üretilmiş ürünlerin tüketici talebini karşılamak için oluşturulmuş bir standarttır. Tüketicinin doğal üretim sürec(ler)inden literatürlerde tanımlanan özgün hali ile üretilen gıda ürünlerine ulaşmasını hedeflemektedir.

Vahşi rekabetten kaynaklı küresel sanayi üretiminin daha çok para hırsı ile tüketici için ürettiği katkılı, boyalı, uzun ömürlü, yapay, sentetik bileşenli, GDO vb. içerikli sadelikten uzak gıda güvenliği şüpheli içeriklerin ortadan kaldırılması için tüketici talepleri dikkate alınarak bu standart oluşturulmuştur.

Bu standart, yalın üretimi, prensiplerini kabul etmez ve onaylamaz.

Bu standardın uygulamaları 4, 5, 6,7 ve 8. Maddeler ile verilmiştir. Sertifikasyon, Kontrol ve Muayene süreci 9. Madde ile tanımlanmıştır.

Başa Dön

Naturel / Doğal Ürün Belgesini Kimler Alabilir ?

Bu standardın tüm şartları spesifiktir, boyut ve karmaşıklığına bakılmaksızın gıda zincirinde yer alan bir kısım kuruluşlarda uygulanması amaçlanmaktadır. Bu standard, gıda zincirinin bir veya daha fazla aşamasında, doğrudan veya dolaylı olarak yer alan kuruluşları içermektedir. Bu çerçeve içerisinde doğrudan yer alan kuruluşlar; gıda bileşeni üreticileri, gıda üreticileri, hazır yemek firmaları, yem üreticileri, çiftçilerdir. Dolaylı olarak yer alan kuruluşlar bu standart kapsamında değerlendirilemez.

Kontrolün temeli ürünün doğal tanımı ile doğal olarak, gıda güvenliği kriterlerince üretildiğinin tescilinin sağlanması ve etiketlenmesi şeklindedir. Doğal Ürün Standardı, belirli ürün grupları için belirli düzenlemeler sağlayabilir.

Bu Standart, Doğal Ürün standart kriterleri tarafından açıklanmayan ürün kalitesinin teyidi veya ürüne özgü mevzuatlar aracılığıyla uygunluğun teyidi ile ilişkili değildir. Gönüllü alan içerisinde yer alan bu standart müşterinin talebi üzerine uygulamaya sokulur, yasal bir kriteri yada zorunluluğu karşılamak için kullanılmaz.

Bu standarT, bir kuruluşun ürününün sahip olması gereken aşağıdaki koşulları kapsar;

1.1 Bir doğal gıda üretim sürecini planlayarak, uygulayarak, sürdürerek ve gerektiğinde güncelleyerek ürünleri kullanım amacına göre tüketici için özgün hâle getirerek doğallığını korumak,

1.2 Doğal gıda güvenliği gereksinimlerine uygun olduğunu göstermek,

1.3 Müşteri gereksinimlerini değerlendirmek ve değer vermek, tüketici memnuniyetini artırmak için gıda güvenliği ile ilgili tüketici gereksinimlerinde iki taraflı uyumun olduğunu göstermek,

1.4 Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak,

1.5 Kuruluşun gıda güvenliğini dikkate alarak doğal gıda ve doğal üretim politikasına uyduğunun garantisini vermek,

1.6 Kontrolün bir ISQ tarafından sertifikasyonu ve/veya tescili için çalışmak veya bu standarda uyumluluğunu beyan etmek ya da kendi uyumluluğunu değerlendirmek.

Bu Standardın kullanıcıları, doğal ürün ve bileşenlerin üreticileri, işleyicileri ve NSO-NAP 1 Sertifikası markası sahipleridir.

Başa Dön

Doğal / Naturel Ürün Belgesi Terim ve Tanımlar

Doğal / Naturel Ürün Nedir ?

Doğada bulunduğu gibi özgün hali ile yapay, renk ve sentetik bileşenler ve katkı maddeleri içermeyen (kaynağa bakılmaksızın tüm renk katkı maddeleri dahil) NSO-NAP 1 Sertifikalı ürünlerdir.

Not: Organik Ürün ile karıştırılmamalıdır. Doğal ürün süreçlerinde Organik Sertifikalı ham madde, yarı mamul gibi oluşum bileşeni ürünler de kullanılmaktadır.


Doğal / Naturel Üretim Nedir ?

Ürünlerin doğada bulunan özgün halleri ile yapay, renk ve sentetik bileşenler ve katkı maddeleri içermeyen üretim metodu(ları) ile kendine has üretim bandında son ürün haline getirilmesidir.


Yalın Üretim Nedir ?

Firmaların kâr amaçlı geliştirdiği, üretim esnasında israfı ortadan kaldırıp, en iyi üretim potansiyelinin meydana getirildiği üretim metodudur. Üretim esnasında maliyetin ve işçiliğinin minimuma düşürülmesi ile birlikte, kâr marjının artırılması amaçlanmaktadır.


Organik Ürün Nedir ?

Organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilmiş ham, yarı mamul veya mamul haldeki sertifikalı ürün.


Gıda Güvenliği Nedir ?

Gıdanın amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlandığında ve/veya tüketildiğinde tüketiciye zarar vermeye neden olmayacağı yaklaşımı.(EN ISO 22000)


Doğal Gıda ve Doğal Üretim Politikası Nedir ?

Üst yönetim tarafından resmi olarak ifade edildiği gibi, doğal gıda ve doğal üretimi ile ilgili kuruluşun tüm niyeti ve istikameti.


Son Ürün Nedir ?

Kuruluş tarafından başka bir prosese ve dönüşüme uğratılmayan ürün.


İzleme Nedir ?

Bir dizi planlı inceleme ve ölçüm yaparak kontrol önlemlerinin tasarlanmış şekilde yürüyüp yürümediğini belirlemek.


Düzeltme Nedir ?

Tespit edilen uygunsuz durumu ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen faaliyet.


Düzeltici Faaliyet Nedir ?

Tespit edilen uygunsuz durumun veya diğer istenmeyen durumun nedenlerinin giderilmesi.


Kritik Tedarikçi Nedir ?

Doğal ürün üretimi için gerekli olan ürüne özel tedariklerin karşılandığı orta ve/veya uzun vadeli sözleşmelerin yapıldığı NSO-NAP 1 Sertifikalı ve/veya Organik Ürün Sertifikalı tüzel kişilik.


Güncelleme Nedir ?

NSO-NAP 1 Standardının ve yasal otoritelerin, ulusal ve uluslararası gıda otoritelerinin işletmenin şartlarını etkileyen durumları için belirli periyotlarda gözden geçirilmesi.


Teknik Dosya Nedir ?

Doğal ürün için ürün tanımı, ürün tarifi, açıklamaları, ürün içeriği, Doğal Gıda ve Doğal Üretim Politikası, iç kontrol dokümantasyonu, test raporları, yasal düzenlemeye tabiyet evrakları, tedarik/tedarikçi kritik sözleşmeleri, Hammadde, yarı mamul, bileşen vb. ürün sertifikaları, tasarım bilgileri, marka tescil, patent belgeleri, yasal bağlayıcı ruhsat/lisans vb. belgeler, Doğal ürün uygunluk Beyanı (EK-A), NSO-NAP 1 Standardı, Standart Ödeme Dekontu, ISQ Denetim/Belgelendirme Sözleşmesi, Denetim Raporları vb. içeriği olan her bir ürün için ayrı ayrı düzenlenen ürün dosyası.


Doğal Ürün Uygunluk Beyanı (Ek-A) Nedir ?

Doğal gıda üreticilerinin ürünlerinin NSO-NAP 1 Doğal Gıda ürün standardına uygun olarak üretim yaptıkları ve gerekli rehber ve kriterlere uygunluğunu, taahhütlerini ve sorumluluklarını içeren beyandır.


Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir ?

Biyoteknolojik yöntemler kullanılarak gen transferi ile elde edilen, insan dışındaki canlı organizma.


Kontrol Nedir ?

Doğal Gıda Ürünü üretim faaliyetlerinin bu standarda uygun olarak yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, düzenli kayıtların tutulması, sonuçların rapor edilmesi, gerek görülmesi halinde ürünün doğal niteliğinin laboratuvar analizleri ile test edilmesi.


Doğal Ürün İçerik Bilgi Formu Nedir ?

İmalatçının üretmek istediği doğal ürünü tanımlayan, menşei-orjini, içerik, oluşum ve tasarımının yetkin bir personel tarafından taahhüt edildiği, Teknik dosyada da içerik kriteri olan ve ISQ tarafından onaylanmak zorunda olan form.
Bakınız:
NSO-NAP1-NAF.10.01-Basvuru-Formu.docx NSO-NAP 1-NAF.10.01_Basvuru Formu EK 1

Başa Dön

Naturel / Doğal Ürün Standart İçeriği

NSO-NAP 1 Gıdalar için Doğal Ürün standardı 9 maddeden oluşan ve telif haklarına sahip olan bir standarttır.

Standard İçeriği:

0 Giriş

1 Uygulama Kapsamı

2 Atıf Yapılan Standartlar ve Düzenlemeler

3 Terimler ve Tanımlar

4 Yönetim ve Yönetim sistemi

5 Doğallık Gereksinimleri

6 Dışarıdan Tedarik Yönetimi

6.1 Genel

6.2 Kontrolün Tipi ve Boyutu

7 İmalat

7.1 İmalat ve Kalite Kontrol

7.2 Tasarım

7.3 Kalibrasyon

7.4 Ambalajlama

7.5 Depolama

7.6 Raf Ömrü

8 Etiketleme

8.1 Genel

8.2 Doğal Sertifikasyon Altında Ürünler

9 Sertifikasyon, Kontrol ve Muayene

9.1 Denetim ve Belgelendirme

9.2 İçeriğin Onaylanması

9.3 Sertifikasyon Kuruluşları

9.4 Lisanslı Denetçi(ler)

9.5 Lisanslı Ajans(lar)

9.6 Lisanslı Laboratuvar(lar)

9.7 Lisanslı Danışman(lar)

Ek-A NSO-NAP 1 Doğal Ürün Uygunluk Beyanı

Ek-B Codex Alimentarius(FAO) Dokümanları

Kaynaklar

Şeklindedir.

Başa Dön

Naturel / Doğal Ürün Denetim ve Belgelendirme Prosedürü Nedir - Nasıldır ?

İmalatçı bu standarda göre yapılan sertifikasyon altında gıda ürünleri için onay alacak ise, aşağıdakileri yapmak zorundadır:

Genel Proses:

1. Sertifikasyon işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi için imalatçı, başvuru ve tüm süreç aşamaları için kendisinden talepte bulunulan tüm bilgi ve belgeleri sağlamalıdır.

2. ISQ, düzeltici/önleyici faaliyetler de dâhil olmak üzere sertifikasyon işlemleriyle ilgili sağlanan bilgi ve belgelerin eksik olması ve olumsuzlukların bulunması halinde bu durum imalatçıya bildirilir.

3. İmalatçı, ISQ tarafından belirlenen süre içerisinde eksikliklerin giderilmesini sağlamalıdır.

4. Ücretler, teklifte belirlenen miktarlarda ve belirlenen zamanda ödenir. Teklifte belirtilen zamanda ödeme yapılmaması halinde sertifika belgeleri düzenlenmez. Ayrıca gerçekleştirilebilecek ek kontrol ücretlerinin ödenmemesi durumunda da düzenlenmiş sertifikalar, askıya alınır veya ISQ’ e iadesi sağlanır. Sertifika iadesi sağlamayan imalatçı ISQ tarafından açılacak tazminat davası hükümlerini kabul etmiş sayılır.

5. İmalatçı, ISQ tarafından teklifte ve kontrol programında belirtilen sürelerde gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesine imkân sağlamalıdır.

Belgelendirme Başvuruları Ve Sözleşme Prosesi:

1. İmalatçı talebini ISQ’ ya iletir. İmalatçı tarafından ISQ başvuru formu temin edilememiş ise, ISQ imalatçıya başvuru formunu gönderir.

2. Başvuru formu doldurularak, gerekli bilgilerle(Doğal Ürün İçerik Bilgi Formu) birlikte ISQ’ ya gönderilir.

3. ISQ tarafından, başvuru formundaki doldurulanlar dikkate alınarak fiyat teklifi sunulur, fiyat teklifinin kabulü halinde sözleşme hazırlanarak müşteriye gönderilir. İmalatçı tarafından, sözleşme ve fiyat teklifi onaylanarak ek istenen belgelerle birlikte ISQ’ ya gönderilir.

4. Sözleşmenin ISQ yetkilileri tarafından da incelenmesi ve onaylanmasını müteakip bir nüshası ile diğer belgeler imalatçıya gönderilir.

5. ISQ tarafından imalatçı için bir dosya açılır ve müşteri numarası verilir.

6. ISQ’ nun belgelendirme faaliyeti yalnızca imalatçının kontrolü altında bulunan ve başvuru formunda yer alan ürün ve hizmetlerle ilgili işlemleri kapsamaktadır.

Başvuru Belgelerinin Değerlendirilmesi İçin Talep Edilen Doküman Ve Bilgiler Prosesi:

1. İmalatçının resmi evrakları (İşletme Kayıt/Onay Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküsü, SGK Dökümü, Üretim Özel İzin, Ruhsat, Rapor vb.) ve tanımlayıcı bilgileri

2. Doğal Ürün içerik Bilgi Formu (İmalatçı Sorumlu Teknik Yöneticisi tarafından onaylanarak hazırlanmış olan)

Kontrol/Denetim Programı Prosesi

1. ISQ, mevcut dokümanları inceleyerek izlenecek faaliyetlerin tarihleri için en uygun belirlemeyi yapacaktır.

2. Gerekli ücretin ISQ’ ya ödenmesi ve dokümantasyonların değerlendirmesini müteakip, herhangi bir eksiklik söz konusu değilse, imalatçının faaliyetleriyle ilgili ilk kontroller için ziyaretler yapılabilecektir.

3. Kontrol tarihleri ISQ tarafından haberli ya da habersiz olma durumuna göre imalatçı ile iletişime geçilerek belirlenir. Habersiz kontrollerde en fazla 48 saat öncesinde kontrol planı konusunda bilgi verilir. 48 saatten daha uzun süre öncesinde yapılan kontrol planları haberli kontrol kapsamında değerlendirilir.

4. ISQ, Doğal Ürün Standardı ISQ-NAP 1 Standardı kapsamında yılda en az bir defa kontrol ziyaretinde bulunur. Yıllık kontrol ziyaretlerinin en az % 10’u habersiz yapılabilir.

5. Kontrolde, imalatçı faaliyetlerinin, ISQ-NAP 1Standardı ve Logo/Marka/Etiket kullanım hükümlerine uygunluğunun kontrolü yapılacaktır.

6. ISQ tarafından, kullanılmaması gereken maddelerin kullanıldığından şüphelenildiğinde numune alımı yapılır ve numune analizleri, EN 17025’e uygun olarak hizmet veren ISQ tarafından onaylanmış lisanslı bir Gıda Kontrol Analiz Laboratuvarlına yaptırılır.

7. Saha kontrolünde imalatçının şu hususları yerine getirmesi beklenmektedir:

7.1 Kontrolörlere, üretim veya proses işlemlerinin ISQ-NAP-1 çerçevesinde yapıldığı sonucuna varmaları için yeterli bilgiyi sağlamak,

7.2 Kontrolörlerin sertifikasyon programıyla ilgili üretim sistemlerinin kurulduğunu ve yürütüldüğünü doğrulayabilmesi için tesislere, personele ve kayıtlara rahatça erişebilmesini sağlamak,

7.3 Üretimle ilgili her türlü uygun olmayan bir durumun çözümlenmesinde gerekli işbirliğine hazır olmak.

8. Kontrol İçerik ve Detayları

8.1 Ön Denetim:

8.1.1 ISQ, ön denetimin doğru ve standart bir şekilde uygulanmasını sağlar. Ön denetimin yaptırılması müşterinin tercih ve talebine bağlı olup, zorunlu değildir. İmalatçı büyüklüğü/talebi/mevcut durumu dikkate alınarak karşılıklı olarak belirlenir.

8.1.2 Ön denetim sonucunun olumlu olması hiçbir şekilde belgelendirme denetiminin olumlu olacağı anlamına gelmez. Müşteri imalatçı bu yönde bir talepte bulunamaz. Ön denetim 1 günden fazla yapılamaz.

8.1.3 Ön denetim sonrasında müşteri istediği taktirde denetim raporu yazılabilir. Ön denetim için, denetim gününe göre ücret talep edilir. Ön denetim günlük bedeli, normal denetim günlük bedeli ile aynı olabilir.

8.1.4 Ön denetimde müşteri talebine göre standardın belli maddelerine daha fazla süre ayrılabilir, gerekirse bazı maddeler denetim dışı bırakılabilir ve bir tane baş denetçi ile gerçekleştirilmesi tercih edilir. Bazı durumlarda teknik uzman da denetime katılmalıdır.

8.2 Belgelendirme Denetimi:

8.2.1 Eğer başvuran kuruluş tarafından belgelendirme denetimi talep edilmişse, doldurduğu Başvuru Formu’na göre; “ISQ-Denetim Teklifi / Sözleşmesi” doldurulur. (sadece belgelendirme, yeniden belgelendirme denetimi). Müşteri Denetim teklifi / sözleşmesini onayladığında sözleşme yerine geçer. Sözleşmenin geçerliliğin kabulü için müşteri aşağıda belirtilen dokümanların, belgelerin ve bilgilerin doğrulayıcı kayıtları, sözleşme yerine geçen “Denetim Teklifi / Sözleşmesi” formu ile sözleşmeyi etkileyebilecek kayıtları göndermekle yükümlüdür. (imalatçının organizasyonunda, yerleşiminde, kapsamında oluşacak değişikliklere göre ISQ sözleşmeyi revize etme hakkına sahiptir.) İmalatçı tarafından istendiğinde, denetim ekibi üyelerinin özgeçmişleri imalatçıya gönderilir.

8.2.2 İmalatçı denetim ekibi üyelerine itiraz etme hakkına sahiptir. Eğer objektif delillere dayanarak denetim ekibi üyelerine bir itiraz varsa yeni denetim ekibi görevlendirilir.

8.2.3 Denetim teklifi ve denetim ekibi “Ücretlendirme Rehberi ve Lisanslı Denetçi Listesi” ne göre oluşturulur.

8.2.4 Denetim öncesinde baş denetçi ve denetim ekibi üyeleri dokümantasyonu inceler ve denetim esnasında yapılması gerekenleri tespit ederler.

Eğer teknik anlamda dokümanlar incelemeye alınacaksa teknik kapsamda tecrübeli bir denetçi denetim öncesinde dokümanları incelemeye alır.

8.2.5 Başvuran imalatçılar ISQ-NAP 1 Standardı kriterlerini yeterli kayıt oluşacak şekilde işletmek durumundadır.

8.2.6 Birden fazla yerde hizmet veren kuruluşlar için aynı şekilde yeni kontroller yapılır. Özel ve ayrı hesaplamalara tabi tutulmaz.

8.2.7 İmalatçının denetim teklifini kabulünden sonra, Kalite Yönetim temsilcisi denetime uygun olan denetim ekibini belirler. “Denetim ekibi atama formu ” ile ataması yapılan personel, denetimden önce imalatçıya bilgilendirilir.

8.2.8 Saha denetimi aşağıdakiler için yapılır: Saha denetimin amacı, müşterinin ISQ-NAP 1 Standart kriterlerinin yeterliliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin ölçülmesidir. Kontroller müşterinin adresinde uygulanır. Saha Kontrol/Denetim aşağıdaki yer alan maddeleri içerir;

a) Kabul edilecek tüm bilgi ve kanıtların ISQ-NAP 1 Standardı’ na ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ ne uygun dokümanlara uygun şekilde olması,

b) Teknik Dosyanın uygunluğu,

c) Gıda yönetim sistemi ve performansının yasal sorumluluğa uyması,

d) İmalatçı proseslerinin operasyonel kontrolü,

e) İç denetim ve yönetim yeniden gözden geçirilmesi,

f) Doğal gıda ve doğal üretim politikası uygunluğu ve politika için yönetim sorumlulukları,

g) Kural gereklilikleri, politika, diğer uygulanabilir yasal gereklilikler, sorumluluklar, personel faaliyetlerinin yetkinliği, prosedürler, performans bilgileri, iç denetim bulguları ve sonuçlar.

8.2.9 Denetim ekibi, belgelendirme için başvuran imalatçının Saha denetiminde dokümanlarını gözden geçirir. EN ISO 19011 ve ISQ-NAP 1 standardına göre denetim gerçekleştirilir. Denetim esnasında açılış ve kapanış toplantıları “Açılış Kapanış Toplantı Formu ” ile kayıt altına alınır. Açılış ve Kapanış toplantılarında Açılış Toplantısı Gündem Maddeleri ve Kapanış Toplantısı Gündem Maddeleri formlarındaki kriterlere dikkat edilir.

8.2.10 Denetim esnasında denetçiler objektif delilleri toplayarak “Denetim Kontrol Formu ve Raporu” tam olarak doldururlar.

8.2.11 Denetim esnasında tespit edilen uygunsuzluklar “Uygunsuzluk Formu” na kaydedilir. Kapanış toplantısı ile beraber hazırlanan “Uygunsuzluk Formları” imalatçıya verilir ve karşılıklı imzalanır.

8.3 Gözetim (Takip) Denetimi;

8.3.1 Gözetim denetimleri için belgelendirme denetimi için ayrılan sürenin yaklaşık 1/3’ü ayrılır.

8.3.2 ISQ-NAP 1 denetimlerinde 3 yıllık denetim periyodunda gerçekleştirilecek 2 gözetim denetiminde standardın maddeleri yapılacak bu 2 ara denetime bölüştürülür. Ancak her 2 gözetim denetiminde de Teknik Dosya, Kritik Tedarikçiler ve Hijyen Sanitasyon Programları zorunlu olarak incelenir.

8.4 Yeniden Belgelendirme Denetimi;

8.4.1 Belge yenileme denetimi, belgenin geçerlilik süresi (3 yıl) sona erdiğinde imalatçıları yeniden belgelendirmek için yapılan denetimlerdir.

8.4.2 Belge geçerlilik süresi bitimine en az 3 ay kala imalatçılarla irtibata geçilir ve imalatçıdan cevap istenir. İmalatçı cevap vermez ya da belge devamını talep etmez ise, belge geçerlilik süresi sonunda belge geçerliliğini kaybeder.

8.4.3 İmalatçı belge geçerlilik süresi bitiminden sonra tekrar belgelendirilmek isterse başvuru yeniden belgelendirme olarak değil, ilk belgelendirme(fiyat avantajı ortadan kalkar) olarak ele alınır.

8.5 Uygunsuzluk Sınıfları; Majör (Büyük Uygunsuzluk) : ISQ-NAP1 Standardının bir veya daha fazla maddesinin tamamen eksikliği durumlarıdır. Minör (Küçük Uygunsuzluk) : ISQ-NAP 1 Standardını doğrudan etkilemeyen uygunsuzluklardır.

8.6 İmalatçı denetimden sonra yapacağı düzeltici faaliyetleri kendisine bırakılan“Uygunsuzluk Formlarına” na yazarak gönderir. İmalatçı sertifikanın geçerliliğini tehlikeye atmayacak bir planlama yaparak uygunsuzluklar için yapılan faaliyetleri denetimin baş denetçisine ve ISQ’ ya bildirmek durumundadır. Uygunsuzluklar müşteri ile karşılıklı belirlenen süre (max. 3 ay) içinde kapatılmalıdır. Bu süre içinde uygunsuzluklar kapatılmazsa imalatçının belgelendirme süreci iptal edilir. Ödeme iadesi yapılmaz.

8.7 Baş denetçi aşağıdaki durumlar karşısında takip denetimine karar verebilir. − Düzeltici faaliyetleri yerinde görmek için, − Denetimin önemli derecede uygunsuzluklar içermesi durumunda (Majör-Büyük uygunsuzluk durumu). Takip denetimlerin değerlendirilmesi baş denetçi tarafından yerinde yapılmakta ve karar Belgelendirme Komitesi tarafından verilmektedir.

8.8 Takip denetimi belgelendirme denetime katılan baş denetçi tarafından yapılır. Denetim teklifi yine belgelendirme denetimi gibi planlanır ve yapılır.

8.9 Belgelendirme Kararı;

8.9.1 Denetimler gerçekleştikten sonra uygunsuzluk tespit edilmemişse veya tespit edilen uygunsuzlukların kapatıldığı baş denetçi tarafından güvence altına alınmışsa, Baş denetçi denetim raporunu hazırlar ve diğer ilgili dokümanlarla birlikte Belgelendirme Komitesine belgenin verilmesi/devam etmesi yönünde teklifte bulunur. ISQ, gözetim denetimi veya yeniden belgelendirme kararlarınakatılan kişilerin tetkikleri yapanlardan farklı olmalarını sağlar. Belgelendirme Komitesine sunulması gereken asgari dokümantasyon: - Denetim Planı - Katılımcı Listesi (isteğe bağlı olarak) - Denetim Kontrol Formu ve Raporu

8.9.2 Bir imalatçının belgelendirme, yeniden belgelendirme, gözetim, takip, kapsam değişikliği/adres değişikliği vb. denetiminden dokümanların yüklenmesini takip eden en geç 15 gün içinde Belgelendirme Komitesi üyeleri belgelendirme veya belgenin devamı/askıya alma veya iptal konusunda karar vermelidir. Belgelendirme kararını verenlerin denetime katılanlardan farklı olması garanti altına alınır. Komite Üyesi ISQ-NAP 1 Standardı Lisanslı Denetçi kriterlerini sağlayan kişilerden seçilir. Denetlenen imalatçı ve ilgili dokümanlar Belgelendirme kararı verilen imalatçılara ISQ-NAP 1 Naturel Ürün Sertifikası (Gıdalar için) düzenlenir.

8.9.3 Belgelendirme denetimi tarihinden en geç 1 yıl içinde en az bir kez imalatçıya gözetim denetimi düzenlenir.

Başa Dön

Doğal Gıda Ürün Belgesi Veren Kuruluşlar - Belge Nereden Alınır ?

1. Yetkili Sertifikasyon kuruluşları

Bu standarda onay veren kuruluşlar:

NSO-NAP 1 üyeleri (ortak)

1.1 (ISQ) İntersistem Teknik Sertifikasyon Uluslar Arası Belgelendirme Denetim Gözetim ve Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. – İstanbul/Turkey

1.2 Euro Certification DOOEL. – Skopje/Republic of Macedonia

Standart ortakları harici Dünya genelinde sadece bu iki firma belgelendirme yapabilir. Belgelendirme yapmak isteyen belge firmaları lisans almak için ISQ’ ya başvurmak zorundadırlar. ISQ, MoU imzaladığı ve Peer Evelation gerçekleştirdiği Kuruluşları yetkilendirme hakkında sahiptir.

Başa Dön

Yetkisi Olmayan Kuruluşlardan Belge Alınabilir mi ?

Yetkisi olmayan kuruluştan NSO-NAP 1 Naturel ürün belgesi alınamaz.
Hukuki olarak telif haklarına sahip olan ISQ, hukuksuz, yetkisiz olarak belge veren/vermeye çalışan firmalara ağır tazminat davaları açmaktadır.

Başa Dön

Örnek Naturel / Doğal Gıda (Ürün) Belgesi

Örnek Naturel / Doğal Gıda (Ürün) Belgesi Başa Dön
iso-9001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 9001 Belgesi
Belgelendirme
helal-belgesi-popular-hizmetler
Helal Belgesi Belgelendirme
iso-27001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 27001 Belgesi Belgelendirme
vegan-belgesi-populer-hizmetler
Vegan Belgesi Belgelendirme
dogal-gida-belgesi-populer-hizmetler
Doğal Gıda Belgesi Belgelendirme
iso-22000-belgesi-populer-hizmetler
ISO 22000 Belgesi Belgelendirme
iso-14001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 14001 Belgesi Belgelendirme
Kalitenizi "Tescillemek" ister misiniz ?