ISO 50001 Belgesi Nedir ? Nasıl Alınır ?

ISO 50001 Belgesi Nedir ? Nasıl Alınır ?

ISO 50001 Nedir ?

Uluslararası Standartlar Teşkilatının yayınlamış olduğu, ISO 50001 kodlaması ile adlandırdığı, 2011 yılında ilk defa yayınlanan ve 2018 yılında güncellenen uluslararası enerji yönetim sistemi standardıdır. EN 16001 gibi bölgesel ve ulusal standartlardan sonra yayımlanan ilk küresel enerji yönetim standardıdır.

ISO 50001:2018 Belgesi/ Enerji Yönetim Sistemi standardı tüm enerji türlerini kapsar.

Enerji Yönetim Sistemi standardı organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Enerji Yönetim Sistemi standardı, her işletmeye yani vergi levhası sahiplerine kurulabilir, uygulanabilir ve belgelendirilebilir. Coğrafi, kültürel ya da sosyal koşullara bakılmaksızın her tip ve büyüklükte organizasyonun uyguylamasına müsait bir yapıda oluşturulmuştur.

Standard, kuruluşların tamamını iyi enerji yönetim uygulamalarına teşvik eder ve iyi enerji yönetimi ile maliyetlerin azaltılmasını ve çevreye karşı duyarlılıklarının belgelendirilmesini sağlar.

Enerji Yönetim Sistemi standardı kuruluşun yürüttüğü faaliyet, dokümantasyon yapısı, kaynaklar ve ihtiyaçlara göre değişiklikler gösterebilir.

Enerji Yönetim Sistemi standardizasyon organizasyon tarafından izlenebilirliği sağlanan ve etki altında kalan enerjili kullanımına sahip tüm faaliyetlerde uygulanabilir.

Başa Dön

ISO 50001 Amacı Nedir ?

 • Enerji Yönetim Sistemi standardının yorumlanmasını sağlamak.
 • Bu standardın getirdiği yenilikleri özümsemek
 • Verimli enerji kullanımı kavramlarını anlayabilmek.
 • Şirketlerde Enerji Yönetim Sistemi kurmak için standardın şartlarını anlamak.
Başa Dön

ISO 50001 Belgesini Kimler Almalı ?

Bu yönetim aracı, birinci kademe üreticiden, ürün üreticileri, hizmet üreticileri, ham madde veya katkı maddeleri üreticileri, elektronik ve enerji ürünleri üreticileri, imalatçılar, depocular ve taşımacılar, esnaflara, toptancılara, perakendecilere ve hizmet verenlere kadar herkes tarafından kullanılan, uluslararası tanınan bir sistem olmasına ek olarak, baştan başa bütün endüstrinin kullanabileceği ortak bir çatı sağlamaktadır.

Standardın, büyüklük ve karmaşıklık gözetmeksizin bu kadar geniş bir kapsama alanı olduğundan jenerik bir yapıya sahiptir.

Başa Dön

ISO 50001 Belgesi Nasıl Alınır ?

Belgelendirme Prosedürü İle :

İntersistem gibi belgelendirme firmalarının yaptıkları tetkik 3.taraf tetkik olarak tanımlanmaktadır. Sistemini kurmuş ve uygulamaya almış olan firmaların Belgelendirilmesi aşağıda anlatılan işlem aşamalarından sonra gerçekleştirilebilmektedir :

1.TEKLİF : ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurarak belgelendirilmek isteyen firmalar öncelikle Belgelendirme firmalarından fiyat teklifi alır.

Belgelendirme firmaları ise fiyatlarını belirlerken Belgelendirilecek firmada çalışan personel sayısına göre fiyatlarını belirlemektedirler.

Firmanın büyük olması tetkik için daha fazla gün ayrılmasını vb gerektirdiği için tetkikin bütün proseslerinin gerçekleştirilmesinde öncelikli olarak çalışan sayısının bilinmesi gerekmektedir. Fiyat teklifinin kabulü halinde belgelendirilecek olan firma Belgelendirme kuruluşuna ( İntersistem ) müracaat eder.

2.MÜRACAAT : Belgelendirilmek isteyen Kurum, İntersistem’ e ait müracaat formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak müracaat sırasında Enerji Yönetim Sistemi (ISO 50001) dokümanlarını ve istenen diğer ek evrakları hazırlayarak Belgelendirme kuruluşuna sunarak müracaatını yapar.

3.DOKÜMAN TETKİKİ : İntersistem’ e müracaat eden firma müracaat sırasında ilgili sistem / sistemlere ait Dokümanlarının bir örneğini de sunar.

Belgelendirme kuruluşu tarafından görevlendirilen Baş Denetçi tarafından Sistem dokümanları incelenerek ilgili standart şartlarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Bu inceleme neticesinde şartlar karşılanmış ise firma denetim planına alınır. Karşılamaması durumunda ise müracaat eden firmaya durum yazılı olarak raporlanarak eksikliklerinin gidermesi istenir. Firmanın eksikliklerini gidermesinden sonra denetim planına alınır. Doküman tetkiki ile birlikte baş denetçi tarafından gerekli görülmesi halinde bir ön ziyaret de planlanabilmektedir.

4.DENETİM PLANLAMA : İntersistem, ISO 17021 şartlarına bağlı kalarak kuruluşun büyüklüğüne göre firmada uygulamaların yerinde görülmesi için gerekli olacak denetim süresini ve uygun denetçileri , tarihi belirler. Bu bilgiler firmaya ulaştırılarak teyidi istenir. Teyidin ardından ilgili tarihte denetim yapılır.

5.DENETİM : Planlanan tarihte firma denetimi gerçekleştirilir.Denetim açılış toplantısı ile başlar. Daha sonra denetim programına uygun olarak ilgili departmanlar yerlerinde ziyaret edilerek sistem şartlarına ait dokümanlar ve uygulamaları denetçiler tarafından incelenir. Bütün standart maddeleri ve departmanların tetkikinin ardından denetçiler var ise bulgularını değerlendirerek Belgelendirme için olumlu veya olumsuz olarak tavsiye kararını verir. Bu karar kapanış toplantısı vasıtası ile firmaya da aktarılır. Denetim ekibinin verdiği karar olumsuz olur ise ilgili uygunsuzlukların düzeltilmesi talep edilir. Denetim ekibinin verdiği karar olumlu ise veya uygunsuzlukların giderilmesi, bunun belgelendirme kuruluşu tarafından teyit edilmesinin ardından ( takip tetkiki veya tetkik sırasında yapılan düzeltmeler , düzeltmelerin belgelendirme kuruluşuna ulaştırılması ve bunun doğruluğunun onaylanması ) belgelendirme kuruluşunun iç prosedürü işlemeye başlar.

6.SÖZLEŞME : Raporların ilgili komite tarafından incelenerek onaylanması durumunda sertifikalar hazırlanarak firma ile Belgelendirme Sözleşmesi yapılır ve ilgili sistem belgesi firmaya sunulur.Belgeler ve sözleşme üç yıl geçerli olup bu süre içerisinde Belgelendirme kuruluşu tarafından yılda en az 1 defa Gözetim Tetkiki yapılarak sistem şartlarının devamlılığının takibi yapılır. Bu tetkikin sonuçları ve sözleşme şartları baz alınarak bu çalışmalar devam ettirilir.

7. BELGE YENİLEME : ISO 50001 Belge geçerlilik süresi dolmadan bir iki ay önce, belge sahibi firma başvuruda bulunarak, belge süresinin uzatılmasını talep eder. Bu durumda belgenin denetimi yapılır ve belge geçerlilik süresi üç yıl daha uzatılır.

Başa Dön

ISO 50001 Belgesinin Faydaları Nelerdir ?

 • İşletme ve ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar.
 • Enerji kullanım süresini uzatır.
 • Maliyetin düşürülmesi sağlar.
 • Müşteri beğenisi ve tercihi sağlar.
 • Çevre performansının geliştirir.
 • Yeni enerji kaynaklarına yönlendirir.
 • Çevre duyarlılığını geliştirir.
 • Maliyetlerin azaltılması ile rekabet avantajı sağlar.
 • ISO 9000 / ISO 9001:2008, ISO 14000 / ISO 14001:2004 ve EN 16001ve Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu mümkündür.
 • Enerji kaynaklarının yönetimi konusunda kılavuzluk eder.
 • Emisyon ve sera gazı azaltma stratejilerindeki taahhütleriyle,
 • Tedarik zinciri yoluyla enerji verimliliğinin desteklenmesi için çalışma planı oluşturur.
 • Aynı zamanda Sera gazı Emisyonları (GHG) ile ilişkili yerel yükümlülüklere uyumu da kolaylaştırır
 • İsraftan kaynaklanan Ölümsüz Çevre etkisi azaltılır.
 • Emisyon izleme ve gaz salınım takibi sağlar.
 • Enerji bilinci İle İlgili olarak toplum içinde bilinçlenme sağlar.
Başa Dön

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardının Kapsamı

Önsöz

Tanıtım

1 Anlayış

2 Referanslar

3 Terimler ve Tarifler

4. Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikleri

4.1 Genel Gereklilikler

4.2 Yönetimin Sorumluluğu

4.2.1 Genel

4.2.2 Deniz & seyir güvenliği, Sorumluluk ve almaya,

4.3 Enerji Politikası

4.4 PLANLAMA

4.4.1 Genel

4.4.2 Enerji Profili

4.4.3 Enerji Temel Değerleri

4.4.4 Enerji Performans Göstergeleri

4.4.5 Yasal ve Diger Gereklilikler

4.4.6 Amaçlar, Hedefler ve Eylem Planları

4.5 Uygulama ve Operasyon

4.5.1 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık

4.5.2 Dokümantasyon

4.5.3 Operasyonel Kontrol

4.5.4 İletişim

4.5.5 Dizayn

4.5.6 Enerji Hizmeti, Ürün ve Enerji Satınalma

4.6 Performans Kontrolü

4.6.1 İzleme, Ölçme ve Analizler

4.6.2 Yasal / Diğer Uygunsuzluk Değerlendirilmesi

4.6.3 İç Tetkik

4.6.4 Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve İyileştirme Uygulamaları

4.6.5 Kayıtların Kontrolü

4.7 Üst Yönetim tarafmdan Enerji Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi

4.7.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri

4.7.2 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları

EK A (Bilgilendirme) - Bu Uluslararası Standardın Kullanımına İlişkin Kilavuz Bilgiler

A.1 Genel Gereklilikler

A.2 Yönetimin Sorumluluğu

A.2.1 Genel

A.2.2 Deniz & seyir güvenliği, Sorumluluk ve almaya,

A.3 Enerji Politikası

A.4 PLANLAMA

A.4.1 Genel

A.4.2 Enerji Profili

A.4.3 Enerji Temel Değerleri

A.4.4 Enerji Performans Göstergeleri

A.4.5 Yasal ve Diger Gereklilikler

A.4.6 Amaçlar, Hedefler ve Eylem Planları

A.5 Uygulama ve Operasyon

A.5.1 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık

A.5.2 Dokümantasyon

A.5.3 Operasyonel Kontrol

A.5.4 İletişim

A.5.5 Dizayn

A.5.6 'Enerji Hizmeti, Ürün ve Enerji Satınalma

A.6 Performans Kontrolü

A.6.1 İzleme, Ölçme ve Analizler

A.6.2 Yasal / Diğer Uygunsuzluk Değerlendirilmesi

A.6.3 İç Tetkik

A.6.4 Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve İyileştirme Uygulamaları

A.6.5 Kayıtların Kontrolü

A.7 Üst Yönetim tarafmdan Enerji Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi

A.7.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri

A.7.2 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları

Başa Dön

Örnek ISO 50001 Belgesi

Örnek ISO 50001 Belgesi Başa Dön
iso-9001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 9001 Belgesi
Belgelendirme
helal-belgesi-popular-hizmetler
Helal Belgesi Belgelendirme
iso-27001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 27001 Belgesi Belgelendirme
vegan-belgesi-populer-hizmetler
Vegan Belgesi Belgelendirme
dogal-gida-belgesi-populer-hizmetler
Doğal Gıda Belgesi Belgelendirme
iso-22000-belgesi-populer-hizmetler
ISO 22000 Belgesi Belgelendirme
iso-14001-belgesi-populer-hizmetler
ISO 14001 Belgesi Belgelendirme
Kalitenizi "Tescillemek" ister misiniz ?